Mensa úlohy – léto 2015

Teploměry Doplňte, kam až vystoupila rtuť teploměrů, pokud se zrovna nejedná o teploměry prázdné. Čísla kolem udávají, na kolika políčcích se v příslušném řádku či sloupci vyskytuje část teploměru se rtutí. Příklad zadání Příklad řešení Zadání 1 Zadání 2 Zadání 3 Zadání 4 Řešení 1 Řešení 2 Řešení 3 Řešení 4 Středová souměrnost Mřížka musí být rozdělena na… Celý článek

Mensa úlohy – jaro 2015

Deštníky Zakreslete do diagramu deštníky, aby splňovaly tyto podmínky: 1. Čísla nahoře diagramu udávají, kolik kapek dopadne dovnitř diagramu v příslušném sloupci (respektive po svislé rastrové čáře). Čísla pod diagramem poté určují počet kapek, které dopadnou na zem (rovněž podél rastrové čáry). 2. Pokud se kapka nedotkne žádného deštníku, padá svisle. 3. Dopadá-li kapka nalevo od… Celý článek