Mensa úlohy – jaro 2016

Lasery

Zakreslete do diagramu jeden laserový paprsek, který probíhá pouze diagonálně a který do diagramu vstupuje a diagram opouští na místě označeném šipkou. Umístěte zrcadla na některé body mřížky tak, aby byl vždy laserový paprsek odražen na jinou stranu.

Čísla na levém okraji a nad diagramem udávají, kolika políčky v odpovídajícím řádku či sloupci paprsky probíhají. Čísla vpravo a pod diagramem určují počet zrcadel na odpovídající linii mřížky. Všechna místa, kde se laser kříží, už jsou označena.

Zadání 1

Zadání 2

 

Zadání 3

Zadání 4

Řešení 1

Řešení 2

Řešení 3

Řešení 4

 

Perfektní logici

Hráči A a B dostali oba na své čelo napsáno číslo 12. Jeden vidí číslo na čele druhého a naopak, ale nezná své vlastní. Vedoucí hry jim sdělí, že součet obou jejich čísel je 24 nebo 27 a že se jedná o kladné celé číslo (nula tedy také ne). Poté se vedoucí ptá vždy střídavě hráče A a B, zda mohou určit číslo na svém čele.

A: Ne.
B: Ne.
A: Ne.
B: Ne.
A: Ne.

Po kolika „Ne“ skončí hra, pokud vůbec?

Řešení:

U perfektních logiků uslyšíme sedm „Ne“ a poté „Ano“.

Vysvětlení:

Nechť „a“ je číslo hráče A a „b“ je číslo hráče B.
(1) A ví na začátku, že a = 12 nebo a = 15.
(2) B na začátku ví, že b = 12 nebo b = 15.
Ale B neví, že A ví (1) a A neví, že B ví (2). Proto jsou pro nás vhodnější následující výroky, které jsou oboum hráčům jasné a každý ví, že ten druhý ví:
(3) b = 24 – a nebo b = 27 – a
(4) a = 24 – b nebo a = 27 – b.
Z prvního „Ne“ od hráče A vyplývá právě z (4)
(5) b < 24
neboť v Případě b > 24 by A mohl vyřešit “a”.
To je hnací motor následující cesty řešení:
Z prvního “Ne” od B vyplývá pouze z (3) a (5)
(6) a > 3
a podobně:
A: „Ne“ => b < 21
B: ,,Ne” => a > 6
A: ,,Ne“ => b < 18
B: ,,Ne“ => a > 9
A: ,,Ne” => b < 15
Z toho vyplývá
B: „Ano“
protože dohromady s informací (2) zůstává pouze jedna možnost.
Proto skončí hra po sedmi „Ne“ s následujícím „Ano“.

Test

Řešení

1) 2 – Patří k sobě obrázky 2,6 a 7, dále 3,4 a 8 a poté 1,5 a 9 (popř 2,3,6 a 4,7,8 a 1,5,9). Každá trojice vždy musí pokrýt šipky všech směrů.;
2) 1 – Károvaný vzor se vždy otočí jednou o 180°, jednou o 90°. Kolečka v kruhu také (popř. o 90° a  poté o 180°);
3) 1 – Trojúhelník vždy přijde na místo, kde se nacházel čtverec, čtverec přijde na místo, kde se nacházelo kolečko. Kolečko žádný řád nenásleduje.

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.