Mensa úlohy – podzim 2015

Chrápající skauti

Na skautském táboře máme tři tábořiště, kde musíme vyřešit umístění stanů tak, aby se skauti v noci nerušili svým chrápáním. Stan musí stát vždy vedle stromu a nesmí sousedit s žádným jiným stanem,a to ani po diagonále. Čísla na krajích udávají počet stanů v odpovídajícím řádku či sloupci.

Příklad zadání

Příklad řešení

Zadání 1

Zadání 2

Zadání 3

Řešení 1

Řešení 2

Řešení 3

Mensa

Zakreslete do diagramu cestu z levého horního rohu (označeného M v kruhu) do pravého dolního rohu (označeného A v kruhu). Cílem je, aby písmena po cestě – pokud je přečtete v pořadí, jakém je navštívíte – tvořila 13 krát slovo MENSA. Cesta může jít vodorovně, svisle nebo diagonálně a může se navzájem křížit. Každým políčkem musí procházet přesně jednou.

Příklad zadání

Příklad řešení

Zadání

Řešení

Test

Zadání 1

Zadání 2

Zadání 3

Řešení 1

5

Řešení 2

2

Řešení 3

6