Mensa úlohy – léto 2014

Dvojice

Dvojice zde představují páry znaků, které mají být spojeny čarou. Tato spojující linie se pohybuje vodorovně nebo svisle a může zatáčet do pravého úhlu. Spojující čáry se nikdy nesmí střetnout a povolená je pouze jedna linie na políčko.

Příklad zadání
Příklad řešení
Zadání

Tečky

V tabulce se smějí čísla zapisovat tak, aby se v každém řádku a každém sloupci každá číslice od 1 do 9 vyskytovala právě jednou. Pokud stojí mezi dvěma políčky vyplněné kolečko, musí se číslo v jednom z těchto políček rovnat dvojnásobku čísla v druhém políčku. Pokud je mezi dvěma políčky prázdné kolečko, musí být číslo v jednom z těchto políček o jednu větší než číslo v druhém políčku. Pokud se mezi políčky nic nenachází, neplatí žádné pravidlo.

Příklad zadání
Příklad řešení
Zadání

Test

Otázka č.1
Otázka č.2
Otázka č.3
Otázka č.4

Řešení
Dvojice

Dvojice – Řešení

Tečky

Tečky – řešení

Test

Otázka č.1

D

Otázka č.2

C

Otázka č.3

E

Otázka č.4

B

 

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.