Priemysel 4.0

Priemysel zažil v histórii ľudstva niekoľko vlastných revolúcií. Za týmito revolúciami vždy stálo vynájdenie a následné využívanie nových výrobných technológií. Tieto revolúcie mali poväčšine rýchly nástup, po ktorom nasledovalo masívne zvýšenie produkcie a zväčšenie výrobných kapacít. V dnešnom modernom svete môžeme na vlastné oči pozorovať novú priemyselnú revolúciu, ktorú podporuje rýchly vývoj a rýchle nasadzovanie nových technológií. Jedná sa o takzvanú 4. priemyselnú revolúciu, často označovanú ako Priemysel 4.0. Celý článek