Průzkum mezi studenty: jaké předměty na FITu by Vás zajímaly?

Na FITu se poslední dobou objevují nové předměty jeden za druhým, o mnohých z nich vám v tomto čísle přinášíme podrobnější informace. Naši redakci ale zajímalo i to, co si o současné nabídce předmětů myslí sami studenti, a tak jsme se jich sami zeptali v průzkumu, který jsme založili na webu askfit.cz. Pod odkazem naleznete plné znění všech odpovědí a jejich autorů; následující text je pak shrnutím především těch, které dostaly největší podporu. Celý článek

Co je třeba splnit pro vytvoření nového předmětu?

Tématem našeho zimního čísla jsou „nové předměty“. To tak volně navazuje na předchozí číslo, které do hloubky rozebralo změny a novinky, které s sebou přinesla nová akreditace bakalářského studijního programu Informatika. Kromě povinných předmětů, které musí procházet schválením v rámci akreditace, se objevují i předměty volitelné, které mají odlišný a poněkud jednodušší proces vzniku. Celý článek

MI-IOT

Předmět Internet of Things (Internet věcí) seznamuje studenty s technologiemi, které tvoří základnu pro systémy distribuovaného dohledu a řízení, v některých oblastech již používané (moderní PLC technologického řízení, počítačová podpora v automobilech), v jiných se rozvíjející (inteligentní budovy, zdravotnický dohled). Cílem předmětu je porozumění metodám efektivního vývoje takových aplikací. Celý článek

BI-ACM

Nastupuješ teď do druháku nebo jsi prvák, co prošel na SŠ olympiádami? Máš každou progtestovou úlohu za hodinku hotovou a nevíš nudou co dál? Nejsou pro tebe progtestové úlohy dostatečně obtížné a hledáš skutečnou výzvu? Chceš to v soutěži nandat ostatním fakultám v ČR? Tak trénuj na programátorsko-algoritmizační soutěž ACM v rámci předmětu BI-ACM! Hledáme: – ty nejlepší z nejlepších, hlavně… Celý článek

MI-REV: Reverzní inženýrství

Softwarové inženýrství se zabývá návrhem, implementací a údržbou počítačového softwaru. Každý softwarový inženýr spravuje zdrojový kód svého produktu, který má lidsky čitelnou podobu. Procesem překladu vzniká z lidsky čitelného zdrojového kódu kód binární, kód vhodný pro vykonávání na procesoru fyzickém anebo virtuálním. Překladem z kódu zdrojového do kódu binárního, spustitelného, se z původního kódu vytrácí řada informací a kód se… Celý článek

BI-VMM

Katedra aplikované matematiky (KAM) pro letní semestr akademického roku 2014/2015 připravila nový předmět Vybrané matematické metody (BI-VMM). Výuka bude probíhat formou pravidelných přednášek a cvičení v dotaci 2+2. Přednášky a cvičení povedou Tomáš Kalvoda a František Štampach. Celý článek

MI-VYC + MI-MSI

Katedra aplikované matematiky otevře v letním semestru 2014/15 nový předmět Vyčíslitelnost (MI-VYC, 2+2, Jan Starý). Katedra aplikované matematiky také nabízí v letním semestru 2014/15 předmět Matematické struktury v informatice (MI-MSI, 2+1, Jan Starý). Celý článek