Co je třeba splnit pro vytvoření nového předmětu?

Tématem našeho zimního čísla jsou „nové předměty“. To tak volně navazuje na předchozí číslo, které do hloubky rozebralo změny a novinky, které s sebou přinesla nová akreditace bakalářského studijního programu Informatika. Kromě povinných předmětů, které musí procházet schválením v rámci akreditace, se objevují i předměty volitelné, které mají odlišný a poněkud jednodušší proces vzniku.

U všech předmětů je samozřejmě nejzásadnější přijít s novým nápadem na předmět, který buďto vychází z poptávky či zájmu studentů, nebo z nutnosti, které s sebou přináší nové trendy a technologie. Pedagog, který vymyslí nový předmět, jej musí specifikovat ve studijním plánu předmětu a přiřadit náležitého garanta předmětu.

Nový předmět může vznikat potřebou úprav stávajícího předmětu či jako zcela nový předmět. Jestliže dojde k zásadní změně obsahu či rozsahu předmětu a tedy například i ke změně kreditové dotace či názvu, vzniká nový předmět, který má kód vycházející z původního předmětu, například z předmětu MI-TES vznikl MI-TES.1. Předmět BI-PS1 je jiným příkladem předmětu, který nahradil předmět BI-UOS. Název nyní lépe odráží změny a posun v obsahu proti původnímu předmětu.

Jako zcela nový vznikl předmět BI-AND – Programování pro operační systém Android. Tento předmět vznikl v souvislosti s rozšířením této technologie. Při vytváření nových předmětů se snažíme reflektovat vznik a rozvoj moderních technologií. Hlavními aktéry při vzniku a formování obsahu nových předmětů jsou naši andragogové, studenti a partneři z praxe.

Jak již bylo zmíněno, s novou akreditací vzniklo či bylo výrazně inovováno mnoho předmětů.

Obsahy, logické a chronologické návaznosti, vzájemné překryvy a doporučené průchody vytvářelo vedení FITu, garanti oborů, zaměření i garanti předmětů.

Zcela nové předměty mají schvalování jednodušší. Aby takový předmět vznikl, musí existovat garant – interní či externí učitel, který zajistí vytvoření podkladů a bude předmět vést (přednášet, organizovat). Podle oboru většinové náplně je předmětu přiřazena zodpovědná katedra (většinou garantuje obor, pro který je předmět hlavně určen, ale může být nabízen všem studentům), která zajišťuje integraci a vymezení obsahů s ostatními předměty. Poté je předmět představen na grémiu děkana (poradní sbor děkana, členy jsou děkan, proděkani, vedoucí kateder, zástupce AS FIT), kde dochází k posledním úpravám a případnému schválení předmětu. Poté již následují administrativní úkony, které zajistí vypsání předmětu v IS KOS, zařazení do studijních plánů, vyplnění všech potřebných dat, vygenerování do Bílé knihy a EDUXu, vypsání předmětu do semestru a nastavení kapacity pro studenty.

Tento postup tvorby volitelných předmětů je možné využít 2x za semestr, vždy před začátkem nového semestru, nejpozději však před zahájením předběžných zápisů.

Autoři: Miroslav Balík, Kamila Pětrašová

Kamila Pětrašová

Členkou redakce jsem se stala po nástupu na FIT v roce 2014. Začlenění mojí osoby bylo po celou dobu svým způsobem magické. Holka z umělecké školy řídí časopis o informačních technologiích, no posuďte sami. Moje funkce šéfredaktorky dokázala i to, že i ten nejmenší v kolektivu může vládnout a přitom netrpět napoleonským komplexem, protože jsem byla pro své ovečky ikonou dobra, vřelosti a spravedlnosti. Nemám ráda modrou a puntíky. Oceňuji lidi se smyslem pro humor a ironii. Kontaktovat mě můžete na kamila.petrasova@gmail.com.