Průzkum mezi studenty: jaké předměty na FITu by Vás zajímaly?

Na FITu se poslední dobou objevují nové předměty jeden za druhým, o mnohých z nich vám v tomto čísle přinášíme podrobnější informace. Naši redakci ale zajímalo i to, co si o současné nabídce předmětů myslí sami studenti, a tak jsme se jich sami zeptali v průzkumu, který jsme založili na webu askfit.cz. Pod odkazem naleznete plné znění všech odpovědí a jejich autorů; následující text je pak shrnutím především těch, které dostaly největší podporu.

Navazující matematické předměty

Ze tří nejobsáhlejších matematických předmětů bakalářského studia (BI-ZMA, BI-LIN a BI-ZDM) mají dva v názvu slůvko „základy“. Je to samozřejmě z důvodu, že se jedná o povinné předměty pro všechny studenty na naší IT škole (a že by zde jinak za chvíli možná zely chodby prázdnotou), v určitých oborech by se ovšem studentům mohly hodit i určité pokročilejší metody. První vlaštovkou bude předmět BI-VMM, který se bude vyučovat v letním semestru a který bude navazovat na znalosti matematické analýzy, více látky by se ale určitě dalo najít i pro lineární algebru a diskrétní matematiku (omlouvám se, v tuto chvíli si již někteří čtenáři zcela jistě zakrývají hrůzou oči). Dalším návrhem je více provázat stávající předměty s praxí v IT, jako je kryptoanalýza nebo aplikace v grafice.

Vývoj open-source aplikací

Zcela suverénně nejvíce hlasů získal názor, že by si FIT zasloužil předmět zabývající se způsoby vývoje open-source softwaru. Témata, která by podobný předmět mohl pokrývat, by mohla být například free software licence, platformy pro vývoj a vydávání open-source softwaru, komunikační kanály, zapojení komunity do vývoje, dokumentace nebo distribuce balíčků. Mezi dalšími návrhy padla zmínka o tom, že by předmět mohl pro určité obory (mimo samotné SI, to by asi bylo trochu nešťastné) nahradit povinný předmět Softwarové inženýrství 1, ve kterém je potřeba pracovat s komerčním programem Enterprise Architect.

C++ na pokračování

Ne na všech zanechal Progtest doživotní újmu, i po absolvování BI-PA2 (nebo možná právě po něm?) se najdou lidé, kteří by ocenili i předmět BI-PA3. Řešit by se v něm mohlo C++ ještě více do hloubky ‒ autor příspěvku navrhuje například template meta-type programming, SFINAE nebo standardy ISO C++11/C++14/C++17, případně určité best-practices při programování v C++, testování a optimalizace.

P.S. Převládá zde i poměrně jasný názor na vhodného vyučujícího.

Pokročilá umělá inteligence

Předmět BI-ZUM je, s trochou nadsázky, poměrně nebezpečná záležitost. Mnoha studentům totiž otevře oči a začnou si uvědomovat, kolik dalších neprozkoumaných oblastí IT ještě existuje. A v tu chvíli je začne i napadat ‒ to se na FITu nedočkáme žádného pokračování? Předmět BI-PUM, aneb umělá inteligence 2.0 (zatím, do palubního počítače Červeného trpaslíka Hollyho je pořád ještě daleko), by navazoval na zmíněné Základy umělé inteligence a zabýval by se více do hloubky oblastmi, jako jsou neuronové sítě nebo multi-agentní systémy. Součástí by mohla být i semestrální práce většího rozsahu.

Content Management Systems

Volání se ozývá i po předmětech, ve kterých by si studenti vyzkoušeli konkrétní systémy v praxi. Předmět BI-CMS by osvětlil principy fungování systémů pro správu obsahu, nejčastěji používané CMS (WordPress, Drupal,…) a vhodnost jejich použití pro různé případy. Na Drupal by se poté mohl zaměřit samostatný předmět, jehož základem by byla semestrální práce.

JavaScript pro pokročilé

Odnést si 4 kredity za letmou znalost syntaxe a vlastností JavaScriptu mnohé potěší (pro mnohé je to i poslední kousek záchranného lana), ale pro plnohodnotnou práci s tímto programovacím jazykem to úplně nestačí. A jak uvádí autor tohoto příspěvku, obyčejný smrtelník se JavaScriptu jen těžko vyhne. Proto navrhuje v tomto navazujícím předmětu probrat prakticky JavaScriptové knihovny a frameworky, jako je Backbone.

Pokud jde o poslední dva návrhy, přinášejí s sebou otázku, zda má univerzita poskytovat plnohodnotné předměty na konkrétní technologie. Touto otázkou následně vyvolávají velmi rétorickou debatu.

Historie informatiky

Ucelený vývoj informatiky od Gödela a Turinga po současnost, to by mohlo být náplní tohoto předmětu, který by mohl vhodně doplnit panoptikum humanitních předmětů na FITu. Narozdíl od FI-HMI by se měl zabývat více do hloubky právě informačními technologiemi ‒ vyzdvihnout důležité události a jména, zmínit se o historii UNIXu nebo jazyka C a zabrousit i do oblasti hardwaru. Autor dokonce navrhuje i termín, ve kterém by se tento předmět mohl vyučovat: páteční odpoledne. Prostě taková oddychovka ke konci týdne.

Vše je zatím otevřené

Tímto posledním příspěvkem seznam návrhů ještě zcela nekončí. Menší ochutnávka dalších návrhů: programování pro Windows Phone, více předmětů na síťové technologie nebo základy kryptoměn. Pokud i vás (tím myslím typického čtenáře čistě našeho časopisu, který netráví čas ani na Facebooku, ani na AskFITu) napadá nějaký další návrh, neváhejte a do zmíněného vlákna ho přidejte. I když už nezaujmete zraky žádného vyučujícího, který by zrovna váš návrh podpořil a převedl do praxe, u srdce vás může hřát alespoň několik nových odznáčků a karma získaná za podnětný příspěvek. Stejně tak jako autory všech zde zmíněných příspěvků, kterým tímto děkuji.

Zdeněk Kasner

Do fakultního časopisu jsem trvale přispíval od roku 2014. Po bakaláři z FITu jsem ovšem dezertoval na FEL, čímž jsem se stal ex-redaktorem – externím redaktorem. Rád bych se časopisu věnoval i dál, ovšem protože je málo času (a vzhledem k mé fakultní příslušnosti mohu přispívat pouze do rubriky “Zprávy ze zahraničí”), moje články existují pouze v kvantové superpozici. Neboli nevěřte, že nějaký skutečně bude, dokud ho neuvidíte na vlastní oči! 🙂 Kontaktovat mě můžete na kasnezde@fit.cvut.cz.