Typografie a TEX

Na FITu otevíráme nový volitelný předmět, ve kterém se budeme moci poněkud podrobněji podívat na zoubek typografii a TEXu.

Technikálie

Předmět otevíráme ve spolupráci s katedrou teoretické informatiky FIT ČVUT a je určen pro bakalářské, magisterské i doktorské studium napříč fakultami ČVUT. Je sice označen jen předponou BI, ale byl jsem ujištěn, že si jej budou moci zapsat i ostatní studenti.

O co jde

TEX je program na zpracování textů za účelem vytvoření sazby. Přitom umožní ctít zásady dobré typografie. Je vybaven silným, ale poměrně neobvyklým makrojazykem. Asi nejznámějším makrobalíkem pro TEX je Lamportův LATEX. Je ale potřeba rozhodně vymýtit bohužel hodně rozšířený omyl, že to je všechno a že TEX rovná se LATEX.

Na vstupu je dobře označkovaný text (jak, to záleží na použité sadě maker). TEX dále čte příslušná makra, metriky fontů a další potřebná data a na výstupu najdeme dnes typicky PDF obsahující sazbu. TEX je tedy automatický sazeč. Co naprogramujete, to udělá. Zkušený programátor maker vymezí způsob značkování zdrojového dokumentu, podle kterého autoři dokument připraví, a má nad výsledkem sazby, tedy nad designem dokumentu, absolutní kontrolu.

Koho zajímá typografie a nebojí se potýkat s neobvyklým jazykem TEXu, má možnost rozšířit svůj zájem v toto předmětu.

Historie a současnost

Ačkoli TEX patří mezi počítačové dinosaury, protože byl vytvořen Donaldem Knuthem v letech sedmdesátých minulého století, je na rozdíl od skutečných dinosaurů stále živý. Existuje po celém světě početná komunita uživatelů a programátorů TEXu, která je poměrně aktivní. To poznáte, pokud nahlédnete například na fórum tex.stackexchange.com, kde poslední aktivity typicky nastaly v řádu v minut a tázající se dočkají odpovědi zhruba stejně rychle.

V současné době probíhá bouřlivý vývoj zejména kolem následníků TEXu zvaných XeTEX a LuaTEX. Například druhý jmenovaný propojuje veškeré možnosti klasického TEXu se skriptovacím jazykem Lua. Asi proto, že klasický makrojazyk TEXu je skutečně nahony vzdálen běžným procedurálním jazykům, na které jsou zvyklí současní programátoři, takže tito programátoři do TEXu zakomponovali něco, s čím umějí lépe pracovat. Rovněž nové rysy formátu fontů OpenType nabízejí netušené možnosti. Přitom software, kde je možné tyto možnosti typicky jako první využít, bývá XeTEX a LuaTEX.

http://petr.olsak.net/typotex.html

Na počátku zrodu TEXu dal Knuth světu program, který na míle předběhl svou dobu v důkladnosti řešení typografických otázek. Teprve dnes nejnovější verze Adobe InDesignu a podobných komerčních programů na přípravu sazby v některých rysech konečně dohánějí TEX: mikrotypografická rozšíření, víceprůchodový algoritmus na zlom řádků atd. V čem ale TEX nedoženou nikdy, je koncept automatického programovatelného sazeče, protože úlohou zmíněných programů je pouze poskytnout lidskému sazeči uživatelské rozhraní.

Poznámky na závěr

Jsem zvědav, zda předmět zaujme v době Google dokumentů, dotykových obrazovek, mobilních zařízení a sociálních sítí i současnou generaci nastupujících IT odborníků a vůbec někdo se přihlásí. Pochopitelně požadavky na počítačovou typografii se od dob, kdy Knuth vytvořil TEX, výrazně změnily. Ovšem základní koncepce TEXu je natolik nadčasová, že má dle mého názoru stále co říci i v dnešní době. Mezi důležitá pravidla typografie patří zásada nerušit čtenáře, tedy jinými slovy nebýt vidět. Dostal jsem od redakce nabídku tuto stránku pro časopis Buď FIT udělat v TEXu. A za splnění uvedené zásady považuji to, že si čtenáři nevšimli, že je tato stránka skutečně udělaná v TEXu.

(pozn. redaktora – původně toto číslo vycházelo v PDF, kolega tedy opravdu vysázel text v TEXu, bohužel do blogové formy Buď FIT se sazba předělala. Rozhodl jsem se alespoň pro ilustraci vám udělat screen vysázeného textu, aby kolegova práce nepřišla vniveč)

BI-TEX Bílá kniha FIT ČVUT

Autor: Petr Olšák, FEL ČVUT