MI-IOT

Předmět Internet of Things (Internet věcí) seznamuje studenty s technologiemi, které tvoří základnu pro systémy distribuovaného dohledu a řízení, v některých oblastech již používané (moderní PLC technologického řízení, počítačová podpora v automobilech), v jiných se rozvíjející (inteligentní budovy, zdravotnický dohled). Cílem předmětu je porozumění metodám efektivního vývoje takových aplikací.

Využití mikroprocesorů a později mikropočítačů prošlo od 70. let postupným vývojem. Od malých mikroprocesorů jako byl čtyřbitový Intel 4040 se kvalita posunula k současným mikropočítačům (i vícejádrovým) založeným na architektuře ARM, schopným jak pro podporu v technologické oblasti (třeba ARM Cortex Mx), tak pro realizaci mikropočítačových systémů (třeba ARM Ax pro mobily, tablety, notebooky pod operačními systémy jako je Android).

Předmět je orientován na oblast hardwarových, síťových a softwarových technologií této oblasti.
Jeho obsahem je proto seznámení s dnes dostupnými vývojovými prvky (Raspberry Pi, Arduino Due), s „historickým“ jazykem pro efektivní vývoj aplikací a jejich modifikace (GNU Forth) a s efektivnější formou internetové komunikace (ASN.1).

Práce v předmětu vyžaduje znalosti z oblasti počítačového hardware, programovacích jazyků jako jsou C, C++ a/nebo Java a schopnost pracovat jak s elektronickými rozhraními počítačů, tak s operačním systémem Linux. Nutnou podmínkou je i využívání internetové komunikace na úrovni transportní vrstvy (TCP, UDP).

MI-IOT Bílá kniha FIT ČVUT

Autor: Jan Janeček