Buď FIT, Žij FIT!

Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. vydává novou vyhlášku „Buď FIT, žij FIT!“. Připravil ji společně s fakultním guru Mgr. Čestmírem Bulířem z Ústavu tělovýchovy a sportu ČVUT a v platnost má vstoupit od nového akademického roku 2017/2018. Fakulta by totiž prý měla více dostát svému názvu a její studenti i zaměstnanci by ji měli lépe reprezentovat nejenom duchem, ale i tělem. A jaké jsou největší chystané změny?

Pan Ing. Vogel, CSc. nám potvrdil: „Ráno skáču metr dvacet, večer pouze metr osmnáct!“

Ranní ptáče dál doskáče

To vám jistě říkala vaše maminka a myslí si to i náš pan děkan. A jelikož maminka a děkan mají vždycky pravdu, zavádí se rozcvička s názvem „Děkan s vámi zacvičí“ vždy v 6:30 před fakultou (za nepříznivého počasí v atriu budovy). Rozcvička by měla pomoci všem, kteří mají problém být v 7:30 vzhůru na výuku. #630ano

Noční úklid mozku

Tak na ten potřebujete řádný spánek! Vzhledem k brzkému vstávání, které vyplývá z předchozí novinky, fakulta zařazuje další opatření, která předejdou nedostatku spánku našich studentů i vyučujících. Zaprvé se čas odevzdání všech úloh na Progtest posouvá na 20:42:42, zadruhé pak po 10 hodině budou stránky všech služeb fakulty přesměrovány na fit.cvut.cz/relax.

Hlava Havla, tělo Ramba

Že to můžete dokázat díky zdravé stravě, víme z básničky Jarka Nohavici. Proto vedení fakulty odsouhlasilo, že FIT dobrovolně splní Pamlskovou vyhlášku, kterou MŠMT zavádí pro školy zajišťující povinnou školní docházku. Zmizí tak automaty se slazenými nápoji, energy drinky, bagetami a sladkostmi. Místo nich se objeví automaty s ovocem a zeleninou (i ve formě šťáv), mléčnými výrobky a dalším jídlem, které odpovídá této vyhlášce. Zároveň pak vstupuje v platnost příkaz děkana, který zakazuje házení ovocem během výuky. K tomu totiž může svádět především hroznové víno a jiné ovoce oblých tvarů. Ovocem se odteď bude moci házet pouze mimo výuku.

Chceš-li lepší život míti, musíš Khalaloku píti

Tenhle slogan jste již jistě viděli v souvislosti s poslední FIT párty. Fakulta totiž připravuje společně s kolegy z FBMI ČVUTVŠCHT nápoj, který bude obsahovat vše, co pro svůj výkon vysokoškolák potřebuje. Budou to především vitamíny A, B, C a C++. Zároveň bude nápoj bohatý na \int_{\alpha}^{\gamma} \beta\!-\!karoten\ d\beta\!. Nápoj se poté bude prodávat právě pod značkou Khalaloka na fakultní Katedře aplikované matematiky.

Pohyb a racionální strava

To je název nového předmětu se zkratkou FIT-PAR vyučovaného děkanem fakulty, kde si studenti osvojí základy zdravého životního stylu. V doporučené literatuře najdete knihy jako Buď FIT s Arnoldem nebo Fitness pro ajťáky. Předmět bude doplňovat E-learningový kurz, díky kterému bude možno s děkanem kromě ranní rozcvičky trénovat další techniky doma, na koleji nebo o přestávkách. Výuková videa chystáme zpřístupnit veřejnosti, díky umístění na webu Zdravotní TV univerzitního Ústavu tělovýchovy a sportu.

Šplhněte si!

V novém akademickém roce to bude možné hned dvakrát. Vzhledem k tomu, že aktuální verze akce LAN párty byla vedením fakulty shledána jako zdraví neprospěšná, nově se pod tímto názvem bude konat soutěž ve šplhu na laně. Zároveň půjde o jednu z disciplín Souboje fakult ČVUT. Šplhání budou studenti moci trénovat přímo v prostorách fakulty, díky umístění lan do šachty jednoho z nynějších výtahů Nové budovy ČVUT. Studentům FIT zde bude zároveň zakázáno výtahy používat. Toto opatření fakulta zavádí i z důvodu zlepšení mezifakultních vztahů, jelikož z úst architektů často ve výtazích uteče poznámka: „Oni si zase jedou do třetího!” V budoucnu by vedení fakulty rádo zavedlo tuto praxi i ve vedlejší budově A, kde působíme na 9.–14. patře

Hýbej se a bav se!

Poslední novinka zajistí našim studentům pohyb i dobrou náladu v jednom. Je nový volitelný předmět FIT-ZUM. Nahýbané hodiny pak v praxi studenti využijí především na příští FIT Párty, kde bude Zumba (význam slova „rychle se hýbat, bavit se, nebo pozvat někoho na party“) doporučeným tancem a svou hudbu k ní budou muset přizpůsobit i všechny účinkující kapely. Cvičícími předmětu budou Ing. Josef Gattermayer a Ing. Václav Strnad o jejichž začátcích se Zumbou si můžete přečíst v článku v naší rubrice Sport. Zkušenost mají také s aqua-aerobikem a proto připravují pro studenty architektury předmět FA-QUA, který si naši studenti mohou zapsat v rámci prostupnosti studia.

Cvičící FIT-ZUM se připravují na hodinu FA-QUA

Foto: archiv FIT ČVUT

Veronika Dvořáková

Aktivistka nejen na fakultních sociálních sítích, ale také na všech jejich akcích a dění pro studenty, zaměstnance, zájemce o studium i veřejnost. Jinak to ani nejde, jelikož na FIT ČVUT pracuji na PR oddělení. Ještě ve školních letech, která z koníčku dala vzniknout mé současné profesi, jsem pomohla zrodu tohoto časopisu a se spolužáky založila Seznamovák pro prváky. Kontaktovat mě můžete na veronika.dvorakova@fit.cvut.cz.