20 let Stringologie v Praze

V roce 1995 publikoval prof. Melichar první článek 1 v oboru Stringologie, což je věda o zpracování řetězců a posloupností. O rok později byla založena vědeckovýzkumná skupina The Prague Stringology Club a ta zorganizovala první stringologickou konferenci v Praze. Od té doby zažívá tento obor (nejen) na naší škole velký rozvoj. Na konci srpna pořádala FIT ČVUT v Praze další ročník konference s názvem Prague Stringology Conference 2015 (PSC 2015). Tato konference se konala již po devatenácté a patří mezi uznávané mezinárodní konference v oboru.

Prague Stringology Conference 2015 (PSC 2015)

Další událostí, která se na konci srpna konala, je workshop StringMasters 2015. Jedná se sérii workshopů organizovaných na různých místech světa v různou dobu. Na těchto workshopech vědečtí pracovníci z různých koutů světa společně pracují na řešení problémů z oblasti Stringologie a příbuzných oborů. Na worskhopu v Praze se sešlo 17 vědců z 5 kontinentů. Pro vzájemnou spolupráci je velmi důležité osobní setkání, kde si přesně zadefinují problém, a mohou velmi efektivně probrat různá řešení. Poté je již možné pokračovat v práci na dálku.

StringMasters 2015

Více se o tématech ze Stringologie a příbuzných oborů můžete dozvědět v magisterských předmětech Efektivní vyhledávání (MI-EVY), Komprese dat (MI-KOD) a Automaty ve vyhledávání (MI-AVY).

Vědeckovýzkumná skupina The Prague Stringology Club nabízí studentům doktorského, magisterského ale i bakalářského studia možnost zapojit se do špičkového výzkumu v této oblasti. Kromě zajímavých teoretických prací nabízí i řadu aplikačně zaměřených. Několik magisterských prací získalo různá ocenění či dokonce bylo publikováno na mezinárodních konferencích.

Odkazy:

Autor: Jan Holub

  1. Melichar, B.: Approximate String Matching by Finite Automata. CAIP ’95, Computer Analysis of Images and Patterns, LNCS 970, Springer-Verlag, pp. 342–349, 1995.