I FIT a FEL pomáhají pacientům s epilepsií

Výzkumná skupina ISARG, která se zabývá výzkumem epilepsie, vznikla před pěti lety spojením odborníků technických oborů ČVUT a lékařských oborů v rámci 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jedním z hlavních témat, kterým se skupina zabývá je i diagnostika epileptických pacientů indikovaných k chirurgické léčbě.

Řečeno slovy laika, členové lékařské části skupiny, týmy pod vedením doc. MUDr. P. Krška PhD. a doc. MUDr. P. Marusiče, PhD. rozhodují o chirurgickém odstranění ložisek mozkové tkáně pacientů na základě všech dostupných zobrazovacích metod (CT, MRI, PET, SPECT, EEG, iEEG,…). Jednou z takových metod je i vizualizace výsledků matematických analýz elektrické aktivity mozkové tkáně a jejich zpětná koregistrace se standardně používanými technikami.

Technická část výzkumné skupiny je v jádru zodpovědná za návrh a realizaci nových matematických diagnostických postupů založených na zpracování signálu elektroencefalogramu.
Až posud by se nedalo mluvit o zásadně ojedinělém projektu. Naší výhodou je však bezprostřední přístup k datům pacienta a to nejen k neinvazivním monitoracím, ale ve velké většině i k invazivním vyšetřením, jako je například nitrolební záznam EEG pacienta. Takzvané iEEG je snímáno pomocí nitrolebních elektrod přímo v mozku pacienta, kde elektrody jsou zavedeny buďto návrty (hloubkové – v podobě drátových sond, či povrchové pásky – stripy) nebo se v pacientově lebce udělá okno, dle potřeby monitorace, kterým se zavedou stripy, gridy, či hloubkové elektrody přímo do okolí podezřelých oblastí.

Takto naimplantovaný pacient je zpátky zašit, přiveden k vědomí a řádově týden až deset dní sledován a nonstop nahráván. V tomto období se „loví“ epileptické záchvaty a zároveň matematicky analyzují záznamy EEG s účelem nalezení mechanismu spouštění záchvatu. V tomto období je také celý tým prakticky stále na nohou a snaží se „rozlousknout případ“, neb každý pacient je specifický a unikátní. Spěch a zodpovědnost je zde na místě, neboť po ukončení monitorace v naprosté většině případů je nutno znát odpověď a pacienta resekovat, aby se předešlo komplikacím způsobeným invazivním zákrokem.
Za těch pět let spolupráce došla skupina k významnému postupu vpřed a nakročila i k významným objevům s přímým dopadem na pacientovu kvalitu života po zákroku. Nicméně, veškerá technická infrastruktura je budována a upravována za běhu. Jádro technické části skupiny, které pochází z FEL, velmi vítá a v minulosti již velmi uvítalo spolupráci se studenty FIT v návrhu a realizaci prvních aplikací určených pro vyšší efektivitu a komfort práce s pacienty a daty pacienta.

Pole působnosti je relativně široké, od webdesignu (Bc. Homolka), přes velmi zdařilé databázové aplikace pacientů do vědeckých studií (pánové Polívka a Kvasnička, Dvořák, Dušek, Sosín,…), dále implementace již dvou generací zobrazovacích aplikací (Šenfeld, Tůma, Musil, …), trojrozměrná vizualizace výsledků (tým pana Krse a Průdka), semiologický popis záchvatů pomocí sledování pacienta zařízením Kinect (Tesař) a mnohem více, jako implementace a optimalizace navrhovaných algoritmů, nebo realizace výukové „umělé hlavy“ pro operaci „nanečisto“ v nově vznikajícím předmětu pro obor biomedicínského inženýrství.
Tímto, jménem zhruba deseti dětských pacientů a několika desítek dospělých pacientů ročně, velice děkuji všem zúčastněným, kteří se aktivně podíleli nebo podílejí na projektu.

Jako jeden z představitelů a koordinátorů projektu ze strany FEL, stále nabízím taková témata, zvláště pro studenty, které nezajímá jen osobní profit a vidina teplé kanceláře v nadnárodní firmě, ale i smysluplnost svého konání v podobě vědomí, že i když ne zcela přímo, pomohli ať už dětským, či dospělým pacientům, pro které takový druh operace znamená mnohdy jedinou šanci na plnohodnotný život. Nabízím možnost spolupráce s nejvýchodněji položeným pracovištěm akreditovaným pro takovýto typ operací.

Pokud jsem Vás na předchozích řádcích zaujal a rádi byste byli součástí a zároveň tím chtěli „zamáznout“ některé předměty a semestrální/bakalářské/diplomové práce, neváhejte mě prosím kontaktovat na emailem petr.jezdik@feld.cvut.cz nebo přímo telefonicky na +420 774 579 774 a můžeme rovnou začít.

Autor: Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

Zdroj obrázku: http://psicologiaencentroliber.blogspot.cz/