ČVUT láká dívky ke studiu techniky

České vysoké učení technické v Praze již pátým rokem komunikuje s děvčaty ve věku 14 – 19 let prostřednictvím projektu Holky, pozor!, jehož součástí je i webový portál www.holkypozor.cz.

Vše začalo jako marketingová kampaň ve spolupráci se společností Hewlett – Packard, se kterou ČVUT dlouhodobě spolupracuje a která aktuálně řešila a stále řeší problematiku zaměstnanosti žen. Po namátkovém průzkumu jsme zjistili, že podobný problém řeší řada dalších firem i z jiných technických oborů než je IT. Společně jsme dospěli k názoru, že je nejprve potřeba zaujmout, případně „nadchnout“, dívky pro techniku, tak aby se rozhodly ji studovat a po té se jí profesně zabývaly. Nejedná se o lehký úkol, jelikož ve společnosti panuje řada názorových stereotypů, které ženy a dívky předem handicapují a tím často i odrazují.

Projekt Holky, pozor! vznikl jako projekt, který má atraktivním způsobem podpořit zájem mladých dívek o technické vzdělání a který chce ukázat, jaké výhody jim může technické vzdělání nabídnout. Klade si za cíl sdělit studentkám středních škol, jaké perspektivy se nabízejí, pokud se budou věnovat studiu technických oborů na ČVUT. Během neformálních rozhovorů se studentkami gymnázií a odborných středních škol totiž vyšlo najevo, že o možnostech, které ČVUT v Praze nabízí, nevědí a přitom řadu studijních oborů hodnotí jako velmi atraktivní. Při prvním vyslovení názvu školy si totiž představí pouze studium matematiky a fyziky, případně nějakého strojního nebo elektrotechnického zaměření, ke kterému nemají bližší vztah. Málokterá z dívek tuší, jaké obory nabízí například Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta dopravní, Fakulta stavební nebo Fakulta architektury ČVUT a že na těchto fakultách nestudují rozhodně jen kluci.

Web a facebook Holkypozor.cz se snaží formou pravidelných aktualit přiblížit život studentek a absolventek ČVUT, informovat o akcích v rámci univerzitního kampusu a přiblížit technické obory, které mohou být z „ženského“ pohledu zajímavé. Pro lepší motivaci čtenářek jsou součástí webu také profily úspěšných absolventek a dalších žen, které dosáhly v technických oborech významných úspěchů. Absolvování renomované technické vysoké školy, jakou ČVUT v Praze bezesporu je, totiž otevírá cestu k úspěšné budoucnosti, která není vyhrazena jen pro muže.

V letošním roce se ČVUT na jaře zapojilo do akce Girls‘ Day, kdy se dívkám na jeden den otevírají brány technických univerzit, firem a výzkumných center. V rámci dopolední exkurze se studentky středních škol podívaly na Fakultu elektrotechnickou, Fakultu informačních technologií, Fakultu stavební a na závěr navštívily Air House – projekt studentů ČVUT.

Také proběhlo vyhlášení celostátního kola Matematické olympiády. Celostátního kola se zúčastnilo i šest studentek. Všechny slečny obdržely malou pozornost od ČVUT v Praze. Plánujeme podpořit i dívky v tomto ročníku. Opět oceníme všechny úspěšné řešitelky a nejlepší podpoříme i finančně, aby se mohly zúčastnit mezinárodního kola a reprezentovat zde Českou republiku mezi nadanými dívkami z celého světa.

Na konci prázdnin se na ČVUT konala Letní IT škola pro dívky. 40 středoškolaček se vrátilo do školních lavic o týden dřív a rovnou na vysokou školu konkrétně na Fakultu informačních technologií a částečně i na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze (http://www.holkypozor.cz/akce-ktere-by-te-mohly-zajimat/jak-si-uzit-posledni-tyden-praznin-preci-zazit-letni-skolu-it-pro-holky/).

Aktuálně probíhá soutěž pro studentky středních škol zaměřená na průmyslový design, kam se budou dívky moci hlásit ještě i po Novém roce.


Autor: Ilona Prausová
Foto: Jirka Ryszawy, VIC ČVUT