První programátorka na světě

První programátor na světě byla programátorka Ada Augusta Byron lady Lovelace, dcera básníka Lorda Byrona. To je jedna z věcí, kterou nastoupivším prvákům vtloukáme do hlavy v rámci jedné z her na Seznamováku. Ale i když jste na Seznamováku nebyli, je dobré vědět, jak to vůbec s prvním počítačovým programem bylo.

Ada Augusta se narodila 10. prosince 1815 básníku lordu Byronovi a jeho ženě Anne Isabelle Byronové. Lord Byron byl ale o něco lepší básník než otec, takže svou rodinu záhy nestoudně opustil, o pár měsíců opustil ještě nestoudněji Anglii a osm let nato si dokonce dovolil zemřít.

Adu tedy vychovávala její matka, která podporovala její zájem o matematiku a logiku, čímž se chtěla vyvarovat, aby se z Ady stal stejný šílenec, jako byl její otec. Jak by se asi tvářila, kdyby věděla, že dnes jsou za vyšinutější část společnosti považováni právě programátoři…

Díky tomu Ada jako jedna z mála žen v té době studovala matematiku a měla možnost se seznámit s matematikem Charlesem Babbagem, který je nyní znám jako „otec počítačů“. Tehdy pracoval na něčem, čemu říkal „analytický stroj“. Stroj Adu zaujal, a tak strávila skoro celý rok překládáním článku italského vojenského analytika Luigiho Menabrea o tomto stroji a článek doplnila o své poznámky, mezi kterými byl první algoritmus zpracovatelný tímto strojem. Tak tedy vznikl první počítačový program.

Program měl vypočítat Bernoulliho čísla, která hrají důležitou roli v teorii čísel. Bohužel, analytický stroj nikdy nebyl sestaven, a tak první program na světě nikdy nebyl otestován…

U toho ale Ada nezůstala a díky svému dobrému přátelství s Babbagem detailně popsala funkci analytického stroje a mohla se na vývoji i podílet. Ve svých poznámkách ke článku navrhla, že by počítač mohl fungovat za pomoci děrných štítků, které se opravdu od konce 19. století používaly například při sčítání lidu nebo při výpočtech reakcí při vývoji jaderné bomby.

Dále v článku položila základy dodnes používaných programátorských pojmů, jako podmíněný a nepodmíněný skok, cyklus či podprogram, ale také jsou v něm prvním zmínky o algoritmizaci jako základu programování. Hip hip hurá pro progtest!

První programátorka taky předpověděla, že se počítače jednou budou používat pro řešení složitých matematických úloh, komponování hudby a kreslení obrazů, ale že nikdy nebudou schopny tvořivého myšlení, protože budou omezeny tím, co jsou lidé schopni naprogramovat.

V roce 1980 vznikl na objednávku amerického ministerstva obrany programovací jazyk Ada, který byl tak pojmenován právě na počest lady Lovelace. Je primárně určen pro programování velkých a mission-critical projektů.

Program Hello World v jazyce Ada:

with Ada.Text_IO; 

procedure Hello is
begin
	Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, world!");
end Hello;

Foto: cs.nott.ac.uk, biography.com

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.