Výukový systém Dráček

Díky grantu středočeského kraje pro rozvoj školství vzrostla v posledních letech vybavenost českých škol. Jednou z těchto škol byla také středočeská ZŠ Smečno, která se rozhodla, že by pro své žáky ráda získala multimediální výukový program. Ale jelikož nemohli nalézt výukový program, který by vyhovoval jejich potřebám, rozhodli se, že si vytvoří vlastní. Ke spolupráci na vývoji oslovili Fakultu informačních technologií ČVUT, a tak jsme se k projektu dostali my, její studenti.

Cílem projektu je vytvořit výukový systém pro žáky základních škol, cílený především na žáky s poruchou učení, jejichž výuka je častokrát obtížnější a systém by ji měl zjednodušit. Systém se skládá z několika aplikací, z nichž hlavní aplikací je aplikace pro žáky. V této aplikaci si budou moci žáci procvičovat probranou látku pomocí zábavných her a cvičení. Tato cvičení byla navržena přímo pedagogy ZŠ Smečno, aby pokrývala přesně látku, kterou s žáky probírají. Výsledky vyplněných cvičení se poté skladují v serverové aplikaci, z níž mohou učitelé tato data získat a popřípadě na jejich základě pozměnit výuku či domácí přípravu konkrétních žáků.

“Když jsem se před rokem a půl k projektu dostal, tak jsem jakožto nepříliš zkušený programátor nevěděl, co od něj očekávat. Lákala mne ale práce na projektu, o němž jsem věděl, že bude v budoucnu reálně nasazen. Za začátku jsem se trochu bál práce v týmu, ale tyto obavy se ukázaly jako přehnané. Ne vždy je práce v týmu jednoduchá a komunikace s kolegy může být vyčerpávající, ale všichni členové se snažili svými nápady a svou prací přispět ke společnému výsledku. Což je jeden z důvodů díky čemuž jsme to dokázali dotáhnout až takto daleko.

Ze zpětného hlediska hodnotím účast na projektu jako velikou zkušenost, která mne mnohému naučila a dovolila mi získat spoustu praktických znalostí, které budu moci uplatnit jak v profesním, tak v osobním životě. Výměnou za stovky hodin, které jsem strávil řešením projektu, jsem získal obrovské množství zkušeností. Kdybych měl možnost se opět rozhodnout, zda bych do projektu šel znovu, pak bych s kladnou odpovědí neváhal.”


Ondřej Kužela, člen projektu Dráček

V současné době se projekt nachází ve stavu beta verze. Ta byla vytvořena již v červnu letošního roku a její testování bylo, zvláště co se nadšení žáků-testerů týče, velmi úspěšné. Tudíž nic již nebrání tomu, aby byl systém od začátku letošního školního roku spuštěn k ostrému testovacímu provozu při výuce na ZŠ Smečno. Ač se může zdát, že je projekt skoro již u konce, pak opak je pravdou. Současná verze projektu je pouze zlomkem plánovaného rozsahu finální práce. Obsahuje pouze omezený počet cvičení a jednotlivé aplikace ještě nepodporují zdaleka takové funkce, jako jsme si na začátku představovali. Časem bychom rádi projekt rozšířili na větší počet škol a tím ho také rozšířili o další funkcionalitu a zněkolikanásobili počet dostupných cvičení.

Pokud Vás náš projekt zaujal a rádi byste se stali jeho součástí, tak rádi uvítáme nové členy v našem týmu. V současné době plánujeme spustit minimálně jeden další tým v rámci předmětů BI-SP1,BI-SP2 a BI-MGA. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte Ing. Jiřího Chludila (jiri.chludil@fit.cvut.cz).

Těšíme se na případnou spolupráci.

Autor: Projektový tým Dráček, FIT ČVUT