FIT v rekonstruovaném „Áčku“

Z našeho prvního dočasného působiště v Kolejní ulici se měla podle prapůvodních plánů stěhovat fakulta do opravené budovy A (ve správě FSv) už před dvěma lety. Nepovedlo se – také třeba z důvodu výměn na ministerských křeslech. Ve zdržení ale hledejme i pozitiva – na fakultě mezitím uzrála řada potřeb, které se mohly promítnout do řešení rekonstrukce. A vyzkoušeli jsme si fakultní odolnost – přečkali jsme období provizorií i útrapy během vlastní rekonstrukce. Přežili jsme!

Výměnu pláště budovy zaznamenal asi každý. Staré nevyhovující tzv. Boletické panely byly nahrazeny modernějšími – tepelně odolnějšími, někdejší sauně na straně užšího – kancelářského traktu (na jihozápad) bylo úspěšně zabráněno izolačními trojskly a venkovními žaluziemi. Letošní horké léto nebylo za tímto krytím tak horké :). Protější učebny vystačí pouze s dvojsklem a vnitřními žaluziemi, však jsou orientované na severovýchod. A pokud by bylo parno, pomůže vzduch v učebnách ochladit klimatizace.

V budově je klimatizace ještě jedna – na rozdíl od učeben není pro „obyčejné smrtelníky“ běžně k vidění, ale pouze ke slyšení, bručí v chodbě 13. podlaží – ochlazuje veledůležitou fakultní součást – serverovnu. Do deseti racků oddělení ICT postupně skládá servery dosud roztroušené po okolí na FSv a FA. Serverovna je spojena se světem optickými 10 Gb vlákny, konektivitu zajišťuje Cisco Catalyst 6500, po jednotlivých podlažích jsou potom roztroušeny switche Cisco Catalyst 3750X. Tyto switche jsou na páteřní přepínač připojeny opět 10 Gb optikou. Do učeben vede dostatečný počet metalických připojení, všechna podlaží jsou navíc pokryta signálem WiFi.

Budova A je pro vzdělávací účely poněkud nešikovná – přístup do vyšších pater je praktický jenom výtahy a pěším výstupem do učeben by mnozí vypustili duši (i když jsme FIT, jen si to přiznejme!). Proto zůstává převážná většina výukových prostor ve 3. podlaží  Nové budovy ČVUT Dejvice, v Áčku budou 4 seminární učebny (převážně menší anglická výuka), učebny pro předměty KČN s potřebou většího zázemí a další specializované laborky. Do 14. patra se ve spolupráci s Cesnetem přemístí i teleprezenční učebna s velkoplošnými LCD panely dočasně dlící v Institutu intermédií.

Když už jsme naťukli výtahy: slouží už řádku desetiletí, nestíhají a jsou poruchové. Jejich výměna se chystá již delší dobu, soutěž na dodavatele se podařilo uzavřít až během letošního léta. Jinými slovy: se starými výtahy musíme přežít do Vánoc. Během zkouškového se nejprve odstaví 2 výtahy menší (budou nahrazeny kabinami pro 16 osob), následovat budou protější. Výtahy budeme ovládat podobně jako v NB, údajně se má i s přispěním tohoto řešení jejich kapacita zvýšit až o 70 %. No, uvidíme.

Co dalšího se tedy v budově A ještě změnilo? Všude jsou nové parapety s novým kabelovým vedením (silno a slabo), za ním je ještě schováno nové topení. Proběhneme po nové podlaze – položeno je marmoleum. Jak praví výrobce, je ryze přírodní, ekologické a i jinak všemožně úžasné. Je však zranitelnější, než běžné PVC, snad nám tedy nějakou dobu vydrží. Do kanceláří pořídila fakulta nový nábytek, nově budou vybaveny i pracovny doktorandů, některé učebny a laborky.

Oproti dřívějšímu uspořádání před rekonstrukcí stojí za povšimnutí respiria – pro zaměstnance jsou připraveny ve 4 podlažích nové prostory mezi chodbami v místě dřívějších skladů, studentům poslouží v každém patře hned u výtahů respiria o výměře 36 m2 k čekání na výuku či k odpočinku. Nebo spíše k bušení do noťasů :). Zatím jsou připravena pouze v patrech, kde se již učí (9, 13, 14) a jsou vybavena provizorně. Časem může přibýt i nějaký ten „bagetomat“ či „kafomat“. Fakulta je nakloněna myšlence obnovy provozu kavárny ve 14. patře, samozřejmě s nějakým inovovaným názvem (pracovně „FIT café“). Myšlenka pěkná, její ztělesnění však nebude zadarmo, a tak provedení spadne až do roku 2014. O to déle se na šálek dobré kávy s pěkným výhledem na Hradčana můžeme těšit :).  

Co zůstalo dosavadního, je střední trakt se sociálním zázemím. Tato část se do rekonstrukce nevešla, ač z rektorátních zdrojů probleskla zpráva o rekonstrukci pojaté komplexně. Je to zkrátka velká škoda. Budeme se muset s tím v dalším období poprat (ve spolupráci se správcem budovy FSv) a na WC nahradit třeba nesmyslné spojení pohybových čidel a zářivek.

Letošní akademický rok začínáme tedy v opravených a vylepšených prostorách, budeme moci konečně začít v Áčku plně využívat téměř 6000 m2 přidělené plochy. Ať se nám tu všem daří!

Autor: Jirka Škvor, Oddělení ICT