Rozvoj fakulty a informačního systému

Naše fakulta do svého rozvoje každý rok investuje nemalé prostředky. Na tento rok se podařilo získat podporu z Fondu rozvoje vysokých škol na vytvoření počítačové laboratoře pro výuku programování a operačních systémů a laboratoře pro výuku hardwarových předmětů v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Dále se podařilo se získat 2 OPPA projekty Rozvoj a inovace BSP na FIT – na přípravu materiálů pro distanční vzdělávání a na propagaci informatiky na středních školách, také celkem za 3 mil. Kč.

Další 4,5 mil. Kč je letos investováno z prostředků MŠMT (decentralizované rozvojové projekty) do zvýšení propustnosti naší serverovny, rozvoje informačního systému a internacionalizace. K celkem cca 10 mil. z externích zdrojů je třeba ještě připočítat několik miliónů z fakultního rozpočtu na vybavení nově rekonstruované budovy A, rozvoj IS a grantový systém pro budování vědeckovýzkumných kapacit na fakultě.

Vedle rozvoje tradiční infrastruktury je naší prioritou také zásadní zkvalitnění podpory našich činností informačním systémem. V tomto roce fakulta finančně přispěla na profesionalizaci vývojového týmu a díky tomu se již tento semestr můžeme těšit na nasazení hned několika nových komponent. Na srazu absolventů bude představen portál pro absolventy, InfoFIT bude nahrazen moderním systémem pro správu a oběh dokumentů, poběží portál pro zadávání závěrečných prací, v magisterském oboru ZI bude nově nasazen portál pro spolupráci s průmyslem, bude postupně vznikat nový web fakulty a do provozu půjde i fakultní chat pro přímou komunikaci (nejen) v rámci portálu.

Na vedení ČVUT se podařilo prosadit projekt integrace fakultních datových služeb, což v příštím roce umožní ještě vylepšit parametry našich služeb (KOSapi, VVVSapi, USERMAPapi, DOCUMENTapi) a demonstrovat jejich přidanou hodnotu na aplikacích typu KOS pro Android vyvíjený na FEL týmem J. Šedivého.

Nyní jednáme o koordinaci našich procesních aktivit (portály ZP, SZZ DSP) s aktivitami na dalších fakultách a na rektorátu, což by mohlo znamenat alespoň částečnou standardizaci procesů na ČVUT, lepší datovou integritu, ale zároveň i flexibilitu pro dílčí úpravy procesů.

Autor: Pavel Kordík, proděkan pro rozvoj