Centrum pro konceptuální modelování

Centrum pro konceptuální modelování je centrum excelence budované na fakultě. Centrum se zformovalo v r. 2012 a můžeme se již pochlubit obhájenými závěrečnými pracemi, běžícími studentskými projekty a několika publikacemi na renomovaných konferencích. Jádro skupiny je tvořeno členy katedry softwarového inženýrství (KSI), nicméně úzce spolupracujeme s ostatními fakultami, především s fakultou elektrotechnickou (FEL). Spolupracujeme též s dalšími partnery z oblasti vědecko-výzkumných institucí, např. s holanskou univerzitou v Delftu, brazilskou výzkumnou skupinou Ontology & Conceptual Modeling Research Group (NEMO). Mezi průmyslové partnery Centra patří GS1 Czech Republic, Československá obchodní banka, a.s. a Profinit, s.r.o.

 

Vizí Centra je být top partnerem pro výzkum a praxi v oblasti konceptuálního modelování. Jelikož tato oblast není zatím pro širokou odbornou veřejnost dostatečně známá, naší vizí je též přispět širšímu pochopení důležitosti a významu konceptuálního modelování. Konceptuálním modelováním se zabýváme v celé jeho šíři (viz obrázek), nicméně naši excelenci budujeme především na našich silných stránkách, a tou jsou softwarové inženýrství a softwarové implementace.

CCM se konkrétně zabývá metodikami a nástroji pro modelování reality na konceptuální, které:

  •  jsou položeny na pevných formálních základech,
  • mají vysokou výrazivost,
  • jsou praktické pro použití v praxi,
  •  mají vysoký potenciál vytvořit pozitivní pákový efekt, pokud jsou správně použity.

V tuto chvíli se jedná především o metodiku OntoUML pro konceptuální modelování složitých strukturálních aspektů a metodiku DEMO pro enterprise engineering. Obě metodiky učíme též na FIT: základy OntoUML v předmětu BI-OMO a DEMO v předmětu MI-MEP.

Činnost v oblasti konceptuálního modelování je v CCM zacílen především do oblastí softwarových implementací a aplikací. Mezi jedno z důležitých témat CCM patří též programovací jazyky a styly: opět z konceptuálního pohledu. V této oblasti bohužel za poslední desítky let nedošlo k velkým posunům. Pokud se vám něčemu takovému nechce při pohledu na váš hypermoderní tablet věřit, poslechněte si na YouTube přednášku Breta Victora „The Future of Programming“…

No a co se v CCM aktuálně děje? Běží nám diplomky, studentské projekty a projekty s průmyslem. A prozradíme, že chystáme naprostou pecku: navazujeme spolupráci s univerzitou v Antwerpách, kde pracují na velkém průlomu v softwarovém inženýrství za posledních možná několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů na udržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. Ačkoliv udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup, jaký jsme viděli v Antwerpách je výjimečný v tom, že je exaktní a dokazatelný. Z tohoto přístupu vyplývají exaktní kritéria, jak posoudit, jestli určitý softwarový systém je či není udržitelný a v jakém řádu poroste počet nutných změn systému v čase.

Zaujalo vás Centrum pro konceptuální modelování? Na stránkách ccm.fit.cvut.cz naleznete další informace. Uvítáme posily z řad studentů, doktorandů i zaměstnanců, kteří by se rádi podíleli na naplňování vizí Centra!

Autor: Robert Pergl, KSI