Institut intermédií (IIM)

Institut intermédií, který sídlí na ČVUT FEL v Dejvicích, vznikl v roce 2007. Založil ho nynější ředitel Roman Berka spolu s historikem umění Milošem Vojtěchovským a architektem Pavlem Bednářem. Institut intermédií je společné pracoviště ČVUT a AMU, kde se vzájemně setkávají technické a umělecké profese.

Vytvářejí se zde nejenom atraktivní studentské projekty, ale i ty na vysoké profesionální úrovni ve spolupráci s předními českými umělci (Petr Nikl, David Vrbík, a další). Dále zde probíhají zajímavé workshopy, přednášky s odborníky různých profesí, které mají mezioborový přesah. Náplní IIM je také pravidelná výuka, která propojuje technologie a uměleckou tvorbu. Toto multifunkční pracoviště navštěvují studenti nejenom z partnerských univerzit (ČVUT a AMU= FAMU+DAMU+HAMU), ale také VŠUP, UK a UJEP v Ústí na Labem. Studenti v IIM pracují v rámci předmětů orientovaných na multimédia, design, světelný design a scénografii a společného dvousemestrálního předmětu Intermediální tvorba a technologie organizovaného společně pedagogy z ČVUT a AMU.

[1] Aplikace senzorů pro snímání biosignálů tanečnice – studentský projekt body(input);
IIM se profiluje v oblasti multimédií a audiovizuální tvorby. V rámci výukových aktivit se angažuje v oblasti vývoje technologií pro scénografické a taneční projekty, světelný design, zvukový design, speciální projekce, vizualizace ve virtuální realitě a vývoj řídící techniky pro interaktivní a kinetické instalace se silným přesahem do oblasti architektury a designu.

IIM jako jedinečná česká mezioborová platforma pro technologicko-uměleckou spolupráci se poslední dobou věnuje projektům, které jsou k vidění přímo na vysokoškolské půdě, ale i mimo ní.

[2] Dálkově řízená kamera pro pořizování rozmanitých detailních záběrů instalace vytvářející autentickou atmosféru českého lesa (Expo 2015)
Z posledních projektů stojí za zmínku obsáhlá interaktivní výstava Zpráva o knize, která probíhala v renesanční stavbě Letohrádku Hvězda v Praze a byla připravená k 50. výročí soutěže o nejkrásnější českou knihu roku. Projekt probíhal ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a UMPRUM. IIM zde vyhrálo soutěž na technické řešení softwarové části expozice.

Institut také spolupracoval na projektech, které do konce října 2015 reprezentují Českou republiku na světové výstavě EXPO2015 v Miláně. Jedná se o projekt Laboratoř ticha realizovaný studenty Fakulty architektury ČVUT (Ústav interiérů a výstavnictví pod vedením Vladimíra Soukenky a Ústav průmyslového designu vedený Marianem Karlem) a projekt PET(B)RICK, jehož autorkou je Kateřina Nováková z PETMAT (FA ČVUT).

[3] Multimediální představení „17“ u příležitosti výročí 17. listopadu – spolupráce s výtvarníky Marianem Karlem a Josefem Šafaříkem (FA ČVUT), 2014
V červnu proběhla letní škola multimedií PULSEE, která představuje úspěšnou spolupráci s jednou z nejprestižnějších univerzit na světě – Massachussetts Institute of Technology (MIT), odkud byl hlavní lektor Bozkurt Karasu. Studenti během dvoutýdenní intenzivní školy pracovali s jednotlivými složkami intermédií, například se světlem, zvukem, sensory, videem, či se softwarem, který umožnil efektivně synchronizovat všechny tyto složky, a pak je využít pro fyzickou akci na jevišti.

[4] Speciální multiprojekční zařízení pro vizualizaci virtuálních 3D světů – CAVE
Letní školy se zúčastnil výběr studentů uměleckých škol z celého světa, ve kterém nechyběli ani zástupci z ČR. Jejich konečné výstupy byly přístupné veřejnosti a celý workshop byl oficiálně zakončen na lodi Tajemství bratří Formanů, kde se setkali světelní designéři a další umělci z oboru. Celý happening pořádal spřátelený Institut světelného designu a velká nadnárodní firma Robe.

Nejnovější projekt, na kterém se IIM podílí, je prezentace ateliéru skla Ronyho Plesla z UMPRUM v Praze na londýnském veletrhu Tent.

Autor: Kateřina Kordíková

Foto:  [1] [2] – Mária Júdová
[3] –  Michal Hančovský
[4] – Archiv IIM