Pro banky je IT hnacím motorem inovací

Bankovní sektor je jedním z odvětví, ve kterých informatika hraje klíčovou roli. Díky technologiím můžeme platit platebními kartami, používat internetové bankovnictví nebo mít přístup k hotovosti z kteréhokoli bankomatu. I do tohoto konzervativního prostředí však vstupují nové IT trendy, které v konečném důsledku určují vítěze a poražené. Jak mohou technologie pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti bank? I tímto tématem se naši studenti zabývají.

Na první pohled se může zdát, že banky jsou velké a nudné instituce, kterých se technologické trendy příliš netýkají. Při důkladnějším prozkoumání však zjistíme, že opak je pravdou. Za hradbami z poboček, bankovních poradců a sazebníků se „ukrývá“ nemalé množství lidí, snažících se posunout celou organizaci kupředu. Ať už v rámci služeb poskytovaných klientům nebo v interním fungování.

Banky jsou však v zavádění novinek mnohem opatrnější než zbytek trhu. Hlavním důvodem jsou bezpečnostní pravidla, odpovídající povaze finančních dat. Přeci jen by bylo nemilé, aby se údaje o vašich finančních transakcích dostaly do cizích rukou. Nemluvě o možnosti zadávat platební příkazy. Když navíc připustíme, že velké české banky mají statisíce klientů a celkovou sumu vkladů v řádu stovek miliard korun, je odpovídající zabezpečení rozhodně na místě. To však neznamená, že se bankovní služby neinovují.

Konkurence mezi „virtuálními trezory“ nespočívá jen v úrokových sazbách

Říkáte si, že hlavní marketingovou zbraní klasických bank je úroková sazba? Z velké části máte pravdu, nicméně je zde jedno velké „ale“. Představte si například to, že byste ke svému bankovnímu účtu neměli internetové bankovnictví. Chtěli byste takový účet? Pravděpodobně ne. Možnost zadávat platby a kontrolovat výpisy přes internet je dnes samozřejmostí, ale ne vždy tomu tak bylo. Podobným procesem dnes prochází mobilní bankovnictví, které se pomalu stává standardem.

Model služeb u bankovních produktů je dnes komplexnější než kdy předtím. Kromě internetových a mobilních bankovnictví se můžeme setkat s řadou finančně orientovaných služeb, jako jsou NFC platby, internetové platební systémy (například PayPal), virtuální peněženky (například Apple Pay či Google Wallet) nebo personální finanční manažeři. Všechny tyto služby stojí a padají právě na informačních technologiích a schopnostech interního IT týmu úzce spolupracovat s ostatními odděleními podniku (v IT terminologii s „byznysem“).

Přestože se na první pohled může zdát, že taková virtuální peněženka je v principu jednoduchá věc, není tomu tak. Na úrovni IT architektury a zabezpečení dat jde o komplikovaný projekt a může trvat i roky s takovou službou přijít na trh. Banky technologické trendy bedlivě sledují a snaží se hledat způsoby, jak jejich adaptační proces zvládnout co možná nejrychleji a zároveň vyhovět všem regulatorním a bezpečnostním předpisům se zachováním únosné míry reputačního rizika. Proto se snaží inovovat nejen finanční služby, ale i interní fungování organizace, které má na rychlost a kvalitu dodaných řešení výrazný vliv.

Inovační laboratoř Komerční banky spolupracuje se studenty FIT ČVUT

Každá banka přistupuje k technologickým inovacím trochu jiným způsobem. Například v Komerční bance vznikl pod vedením Ing. Jana Malého takzvaný Innovation Lab, který je součástí IT architektury a má za úkol přinášet, podporovat a ověřovat nápady na zkvalitnění služeb i vnitřních procesů. Pro generování a zpracování inovací navíc nevyužívá pouze interní zdroje a externí firmy, ale intenzivně spolupracuje i s univerzitami, včetně FIT ČVUT!

Spolupráce mezi naší fakultou a inovační laboratoří Komerční banky započala již na jaře roku 2014 pod odbornou záštitou prof. Ing. Jana Dohnala, CSc. Od té doby se tým FIT ČVUT podílí na několika inovačních aktivitách z oblasti Social Computing, Mobile Computing či Digital Banking. Studenti jsou zapojeni do konkrétních projektů a mohou tak důkladně poznat aktuální situaci. Zároveň mají šanci spolupracovat na konceptech a reálných řešeních, která na své produkční použití teprve čekají. Nabyté poznatky navíc mohou využít pro své bakalářské či diplomové práce. Součástí spolupráce s KB je i podpora výzkumných aktivit z oblasti metod Enterprise Engineering, které jsou na FIT ČVUT vyučovány v rámci Centra pro konceptuálního modelování a implementaci (CCMi).

Čím se v KB studenti FITu zabývají?

  • Návrh intranetového řešení na bázi principů a metod Social Computing – v kterých oblastech a procesech banky je možné podpořit obchodní model nástroji a metodami Social Computing.
  • Digital Marketing a Digital Banking – jakým způsobem integrovat různé prodejní a komunikační online kanály do jednoho a jak výsledná data využít.
  • Bi-Modal IT – nastavení pravidel, rolí a procesů pro paralelní souběh dvou přístupů k vývoji IT řešení – klasického „vodopádového“ modelu a agilních přístupů.
  • Návrh pravidel a procesů pro sběr a vyhodnocení inovací.
  • Využití principů gamifikace při adaptaci nových IT technologií.

Autor: Pavel Krejčí