Insignie FIT: Znáte je všechny?

Jako většina ostatních fakult vysokých škol má i Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) svoje insignie. Kdybyste náhodou (stejně jako já) tápali a nevěděli, co to vlastně ty insignie jsou, zde je odpověď na vaši otázku: insignie jsou předměty, které slouží jako vnější výraz pravomoci a odpovědnosti představitelů fakulty při slavnostních příležitostech, jako jsou například imatrikulace nebo promoce studentů. V tomto článku si jednotlivé insignie FIT představíme a poodhalíme jejich skrytou symboliku. Dále se zmíníme o Medaili FIT a fakultních talárech, které ačkoliv nepatří mezi insignie FIT, hrají v navozování slavnostní atmosféry při shromážděních akademické obce fakulty neméně důležitou roli.

Žezlo děkana

První insignií, kterou si představíme, je děkanské žezlo. Žezlo jako takové měří 1 metr, je zhotovené převážně z mosazi (slitina 80 % mědi a 20 % zinku) a z vnějšku je galvanicky pozlaceno 24karátovým zlatem. Některé jeho části jsou pak pro lepší vizuální odlišení pískovány křemičitým pískem ať už do matu nebo do lesku.

[1] Žezlo děkana

Hledáme-li hlavní symboly žezla, musíme se zadívat přímo na jeho vrchol. Slavná Möbiova páska, tedy plocha, která má jen jednu stranu a hranu, zhotovená z mosazného plechu o šířce 25 mm tady protíná ležatou osmičku” – symbol nekonečna. V místě jejich průniku leží koule. Celá tato kompozice má představovat „pohyb informace v nekonečném prostoru”. Pod tímto symbolem se nachází „internetová síť“ – geometrický obrazec tvořený dutými kuličkami navzájem spojenými mosaznými trubičkami. Vrchní část žezla pak ukončuje dutý kónický talíř, který má po svém obvodu modře vyryto „FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ČVUT V PRAZE“.

[2] Žezlo děkana

Nosnou část žezla tvoří mosazná trubice o průměru 20 mm a síle 1 mm, která je ozdobena třemi obrubami a jejíž hlavní dominantou jsou tyrkysy. Tyto modrozelené polodrahokamy jsou vybroušeny do tvaru mugle (typický brus, kdy má kámen vypouklou horní stranu a plochou spodní) o průměru 6 mm a jsou zasazeny do tzv. „carglií“ – obrub, které drží kámen. Horní část trubice je zdobena 24 takovými tyrkysy a po čtyřech vsazených tyrkysech se pak nachází také ve dvou obrubách ve spodní a střední části trubice. Spodek žezla je zakončen dutou leštěnou koulí o průměru 18 mm.

Řetězy děkana a proděkanů

Dalšími insigniemi FIT jsou řetězy děkana a proděkanů. Každý takový řetěz je tvořen z 24 kruhových spojovacích článků a z oválného středového článku, ke kterému je připevněna medaile. Medaile má na přední straně stejný motiv jako níže popsaná Medaile FIT a na zadní straně má symboly ČVUT. Všechny články jsou navzájem spojeny oušky kruhového tvaru. Řetězy jsou podobně jako děkanské žezlo pozlaceny 24karátovým zlatem.

[3] Řetěz proděkana
[4] Zadní strana medaile

Jednotlivé články řetězu mají také svoji symboliku. Jsou raženy z tombakového plechu o síle 2,5 mm a je na nich zobrazen motiv globální internetové sítě tvořící poledníky a rovnoběžky zeměkoule. Razidla pro tento návrh byla zhotovena ze sádrových modelů od známého akademického sochaře a medailéra Michala Vitanovského, v jehož díle můžeme nalézt i tak významné umělecké počiny jako například výtvarný návrh Řádu Bílého lva. Motiv globální internetové sítě vhodně doplňují kulaté tyrkysy vsazené doprostřed kruhových spojovacích článků. Středový článek je naproti tomu ozdoben tyrkysy oválnými. Jeden je umístěn ve středu článku a druhý ve speciální obrubě v horní části článku.

[5] Řetěz děkana

A jak že se tedy vlastně liší děkanský řetěz od toho proděkanského? Jen v jednom nepatrném detailu. Medaile na děkanském řetězu má kolem sebe navíc ještě kruhovou obrubu přidělanou k medaili čtyřmi třmeny.

Medaile FIT

Medaile FIT je ta nejvyšší možná pocta, kterou fakulta může, ať už jedinci nebo kolektivu, udělit. Jedná se o medaili o průměru 70 mm a síle 4 mm, která je zhotovena z materiálu „Tombak CuZn10“ (slitina 90 % mědi a 10 % zinku). Prohlédneme-li si ji pořádně, můžeme si opět povšimnout bohaté symboliky. Sestavu iniciál a názvu fakulty doplňují dva výtvarné motivy. Lidský profil zdůrazňující humanistické východisko i cíl informačních technologií a motiv sítě tvořící horní část kompozice. V motivu sítě může všímavý pozorovatel objevit ukryté slovo „IT”. Pro zhotovení ocelové raznice Medaile FIT byly opět využity sádrové modely vyrobené panem Vitanovským.

[6] Medaile FIT

Kompletní informace, o tom komu a za jakých okolností může být medaile udělena, najdeme ve Statutu Medaile FIT. Úplně první slavnostní udílení Medailí FIT se konalo v roce 2017 při příležitosti inaugurace nového děkana doc. Marcela Jiřiny. Za významné zásluhy o vznik fakulty byli tehdy oceněni první studijní proděkan fakulty doc. Karel Müller in memoriam a emeritní děkan prof. Pavel Tvrdík. V roce 2019 si v rámci oslav 10. výročí založení fakulty další medaile z rukou děkana převzalo celkem 18 významných osobností. Byli mezi nimi akademici a vedoucí kateder, ovšem nezapomnělo se ani na administrativní pracovníky fakulty a zástupce studijního oddělení. Medaili si také převzal například prof. Václav Havlíček, který byl v době vzniku FIT rektorem ČVUT a založení nové informatické fakulty od počátku plně podporoval. Věnoval projektu mnoho času a osobního úsilí, což přispělo k tomu, že byl vznik fakulty ve velmi krátké době dotažen do úspěšného konce.

[7] Osobnosti oceněné Medailemi FIT v rámci oslav 10. výročí fakulty

Taláry

U příležitosti oslav 10. výročí založení si fakulta nechala u firmy ILLA & Partners s.r.o. navrhnout a ušít vlastní taláry a barety. Každý talár, který fakulta vlastní, je zdoben modrým a žlutým lemem. Modrá barva jako barva ČVUT a žlutá barva jako barva FIT. Tu samou barevnou symboliku používají také barety, které se k talárům nosí.

[8] Fakultní taláry a barety

Foto:
Hlavička, [1-5] media.cvut.cz/cs/foto/20190320-insignie-fit
[6] fit.cvut.cz/medaile
[7] fit.cvut.cz/narozeniny_2019
[8] archiv fakulty

Kristýna Klesnilová

Na FITu studuju bakaláře na oboru Znalostní inženýrství, a abych školu poznala i z jiné stránky než jen z té studijní, rozhodla jsem se přidat do redakce časopisu. Když o sobě zrovna nemůžu říct: „Nemám čas, dělám progtest”, tak si s oblibou kromě cppreference.com přečtu i nějakou jinou zajímavou knížku nebo se zvednu od počítače a vyrazím si ven zasportovat. Kontaktovat mě můžete na klesnkri@fit.cvut.cz.