Spolupráce s Komerční bankou

Komerční banka spolupracuje s naší fakultou více než rok a od té doby se na praktických projektech vystřídalo sedm studentů FITu. Dvě diplomové práce se podařilo úspěšně obhájit a další čtyři čekají na svá dokončení. Na tento i další semestr připravuje KB řadu dalších témat diplomových prací, workshopů a soutěží pro studenty.

IT je svět neustálých změn. Prakticky každý den se můžeme dočíst o technologických novinkách či změnách nejen v IT produktech, ale i způsobu řízení IT. Komerční banka se tomuto prostředí snaží přizpůsobit formou nejrůznějších projektů a aktivit, které jí pomáhají přinášet nová řešení pro poskytování kvalitnějších služeb. Nedílnou součástí rozvoje informatiky je i prozkoumávání a analýza nových trendů a inovativních řešení. Právě toto je oblast, kde se znalosti a kreativita studentů FITu nejvíce osvědčují.

Spolupráce mezi Komerční bankou a FITem započala již na začátku roku 2015. Model spolupráce je od začátku postaven tak, že témata, která studenti zpracovávají, jsou prakticky zaměřena pro konkrétní projekty, ať už připravované nebo běžící. Studenti si mohou přímo vyzkoušet, jak fungují velké projekty v bankovním sektoru a co všechno se od IT specialistů nebo IT manažerů očekává v reálném světě.

Témata, kterými se studenti zabývají v rámci diplomových prací, se vůbec nemusí zaměřovat pouze na IT. Naopak, většina z nich IT přesahuje a zaměřuje se na řešení konkrétních „byznys“ problémů. Příkladem je návrh gamifikované platformy pro nábor nových zaměstnanců nebo analýza a návrh Learning Management System (LMS) pro efektivní správu kurzů a vzdělávání zaměstnanců formou elektronického vzdělávání. Další diplomová práce se zabývá bimodálním přístupem k  řízení IT projektů a zaváděním agilních přístupů do korporací. Všechna tato témata jsou řešena přímo s odborníky z praxe a student se tak často setkává se reálným využitím výsledků své práce.

Jakým způsobem se můžete zapojit? Nejsnazší cesta je účast na některém z workshopů nebo soutěží, které Komerční Banka pořádá. Jedním z nich je produktový hackathon, který se bude na naší fakultě konat 8. dubna (více info na www.kb.cz/hackathon). Další možností je účast v inovační soutěži Dejte Hlavy Dohromady (více info na www.kb.cz/dejtehlavydohromady), v rámci které můžete posílat přihlášky do 10. 4. a do 9. 5. zasílat popis svých nápadů a řešení. V rámci těchto soutěží máte nejen šanci získat finanční odměnu, ale nejlepší studenti budou mít i možnost toto téma zpracovat formou bakalářské či diplomové práce. A pokud se zrovna na závěrečnou práci nechystáte, lze v tématu pokračovat formou stáže, která může být díky programu Partnerství odměněna nejen finančně, ale i studijními kredity.

Autor: Pavel Krejčí