Jak uspět s bakalářkou na FIT

Obhajoba bakalářské práce je nedílnou a důležitou součástí státních závěrečných zkoušek na naší fakultě. Tento článek nabízí několik subjektivních rad, které by mi tenkrát během psaní bakalářky pomohly.

Volba tématu

Dobře vybrané téma bakalářské práce je polovinou úspěchu. Seznam zveřejněných témat je studentům k dispozici na portálu Systém závěrečných prací (Systém závěrečné práce – záložka My Diploma Thesis and FSE). Tento postup se ovšem bude brzy měnit, a to z důvodu přechodu na nový systém s názvem ProjectsFIT.

S výběrem tématu jsem začal v průběhu letních prázdnin, tedy ještě před zimním semestrem posledního ročníku. Popravdě bych ale začal i dříve, jen jsem tenkrát nebyl dostatečně informovaný o procesu výběru bakalářské práce.

Témata na výše zmíněném portálu jsou vypisována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pokud si vyberete téma v anglickém jazyce, pak i závěrečnou práci musíte napsat v angličtině. Každé téma vypisuje zadavatel, kterým je zpravidla vyučující z naší fakulty. Ten vám pak také povede závěrečnou práci. Nicméně, je možné si najít i externího zadavatele, jenž ale musí splňovat určité podmínky uvedené na této stránce. Během volby tématu je nutné brát v potaz studijní obor. Ten musí být zapsán na studijním oddělení ještě před samotným výběrem tématu.

Je rovněž možné přijít s vlastním zadáním práce a nalézt vhodného vedoucího. Jeho hledání probíhá způsobem pokus/omyl (například přes emailovou komunikaci) do té doby, dokud nenajdete někoho, kdo se vás ujme. Ve skutečnosti by s tím ale neměl být příliš velký problém.

Poslední bod, který bych rád zmínil, je užitečnost bakalářské práce v praxi. Práce, která není později zastrčena do šuplíku, má velmi cenné body navíc u oponenta i u komise. Navíc, alespoň v mém případě, budete lépe motivováni, abyste si dali na práci záležet.

Pokud mám shrnout tuto podkapitolu v jedné větě, pak zní takto: nejdůležitější je, aby vás téma, které si vyberete, bavilo. Pro přesný popis všech formalit navštivte stránku na courses věnovanou informacím o závěrečných pracích.

Tvorba zadání

Na vypracování zadání máte celý semestr, ve kterém jste si zapsali předmět BI-BPR. Zadání popisuje, co by vaše práce (teoretická i praktická část) měla obsahovat. Zadání je třeba opravdu promyslet, abyste se tak vyvarovali přilíš velké či malé obtížnosti závěrečné práce. Pokud si nejste s něčím jistí, vedoucí práce by vám měl poradit a navést správným směrem. Za nesplnění zadání nemusí být práce doporučena k obhajobě.

Zadání rovněž podléhá schvalovacím procesům, které chvíli trvají. V případě, že během schvalovacího procesu dojde k zamítnutí zadání, musíte zadání opravit a proces začít nanovo. Tento proces navíc závisí i na jiných lidech, kteří mohou být zaneprázdnění. Proto se doporučuje odevzdat zadání dříve než na konci semestru.

Volba vedoucího

Výborný vedoucí práce je klíčovou osobou pro skvělou bakalářku. Ačkoliv úspěch práce ještě není samotným vedoucím zaručen, šance na dobrou výslednou práci jsou určitě vyšší. Já osobně jsem měl vedoucího, kterého jsem již znal z minulosti a měl jsem představu o jeho přístupu k práci. Je vhodné se informovat dopředu o tom, jak daný vedoucí komunikuje nebo kolik času na vás bude mít.

Důležitou informací pro vás je i jeho pracovní vytíženost, znalost problematiky a další relevantní informace. Pokud je vedoucí práce aktivní, ochotný, ale i přísný (skoro bych řekl puntičkář), můžete nesouhlasit, ale na výsledku odevzdané práce se to pozitivně projeví.

Kolik toho musím dopředu znát?

Tuto otázku jsem si položil během vytváření zadání. Myslím, že odpověď na ni je velmi individuální. V mém případě jsem se pustil do problematiky, o které jsem neměl příliš velké povědomí. Záleží, jak moc si budete chtít usnadnit práci a kolik času se jí budete chtít věnovat.

Na druhou stranu, snad každý si během psaní závěrečné práce prohloubí své znalosti. Nebál bych se tedy zvolit téma, o kterém toho příliš nevíte, ale tušíte, že vás bude bavit, a chcete se o něj zajímat. Navíc, závěrečná práce je opravdu motivující prostředek pro rozšíření obzorů.

Kdy začít?

Další palčivá otázka. Asi nikoho nepřekvapí, že čím dříve, tím lépe. Já osobně začal s prací na bakalářské práci už na podzim a zpětně bych neměnil. Do konce nového roku jsem stihl napsat analýzu studované problematiky a měl hrubý nástin toho, na co se zaměřit v praktické části. Díky tomu jsem se později tolik nestresoval. Navíc, kvůli mým omezeným znalostem jsem měl strach, že mi práce zabere více času, a nestihnu vše odevzdat v řádném termínu. Případně mi zbude málo času na učení se na státnice. 

Nakonec jsem si za můj brzký start děkoval. I když jsem pracoval relativně pomalu, měl jsem na vše dostatek času, a bakalářku v poklidu odevzdal několik týdnů v předstihu. Zbylo mi tak na učení se na státnice krásných šest týdnů, během kterých se dá rozumně zvládnout učení i prokrastinace. Samozřejmě se dá stihnout napsat bakalářka i za dva týdny, dokonce jsem slyšel o extrémnějších případech, ale tento postup bych osobně moc nedoporučoval.

[1] Takhle šťastní budete, když úspěšně obhájíte bakalářku.

Jak psát?

Abych získal představu, jak má text závěrečné práce vypadat, našel jsem si v portálu Systém závěrečných prací jednu velmi dobře ohodnocenou práci z mého oboru a tu si přečetl. V rychlosti jsem si také prohlédl několik dalších a přečetl jejich posudky. Tímto jsem dostal potuchu, jak členit práci do jednotlivých kapitol a jakým chybám se vyvarovat. Osobně doporučuju se alespoň ve zkratce na některé odevzdané práce podívat.

Každému určitě bude vyhovovat jiný systém psaní. Já jsem se svým vedoucím měl nastavený systém tak, že jsem mu několikrát za kapitolu odeslal PDF odpovídající tomu, jak by měl text vypadat v konečné podobě. Ten mi do něj napsal komentáře a já text následně opravil. Tento systém se ukázal jako efektivní, neboť vedoucí měl představu o mé práci a já cennou zpětnou vazbu.

Napsaný text jsem se snažil formátovat co nejdříve. Konkrétně jsem tedy napsal několik odstavců ve Wordu, který mi podtrhával případné gramatické chyby, a jakmile jsem byl s textem hotov, nasázel jsem jej do LaTeXu. Sazba mi častokrát zabrala více času, než bych čekal. Pokud jsem citoval, minimálně jsem si citaci poznačil někam pro sebe. Zpětně dohledávat citace je peklo. Také jsem při práci používal slovník českých synonym (např. nechybujte.cz).

Na to, jak psát v LaTeXu, existuje nepřeberné množství článků. Naše fakulta používá šablonu, která obsahuje již předpřipravené části. Pokud tedy budete pracovat s LaTeXem poprvé, nemusíte se příliš obávat. Vše užitečné se vysvětlí v předmětu BI-DPR a fakultní šablona také velmi usnadní práci. Pro sazbu lze použít různé editory (např. Texmaker) nebo online editor Overleaf, který nevyžaduje instalaci LaTeXu a již obsahuje velké množství balíčků. Pro další užitečné rady nejen ohledně sazby v LaTeXu doporučuju přečíst tento článek, jehož autorem je Miro Hrončok, vyučující na naší fakultě.

Doporučuju si také celou práci průběžně ukládat do vzdáleného repozitáře. Já jsem si omylem smazal prvních 14 dnů práce praktické části a byl jsem neskutečně vděčný, že jsem pravidelně zálohoval.

Blížíme se do finále

Měl jsem to štěstí, že mi můj vedoucí práce zároveň s každým odevzdáním provedl jazykovou korekturu. Pokud takové štěstí mít nebudete, najděte si někoho, kdo vám textovou část práce opraví. Vedoucí a oponent práce si gramatických a typografických chyb často všímají, a zbytečně vám tak můžou strhnout body. 

Jakmile jsem měl celou práci napsanou, dal jsem ji přečíst rodině. Právě proto, že jednotliví členové neměli dostatečné technické vzdělání v mém oboru, všímali si více vizuální stránky. Díky tomu mi dali velmi cenné rady, jak některé pasáže opravit, aby byly více čtivé a dávaly smysl i ne tolik obeznámenému čtenáři. V poslední řadě se vyplatí po sobě celou práci přečíst a uvážit, zdali je dostatečně logicky členěná.

Závěrečnou práci je poté třeba vytisknout minimálně v nákladu dvou kusů. U výtisků podepíšete prohlášení a vložíte do nich paměťové médium (DVD, USB, SD apod.). Výtisky si pak necháte zkontrolovat u referentky pro SZZ. Po jejich kontrole předáte výtisky vedoucímu a oponentovi. Ne vždy ale oponent nebo vedoucí požadují fyzický výtisk, někdy jim postačí pouze digitální kopie, vše je na domluvě. Také nesmíte zapomenout nahrát elektronickou verzi v PDF do aplikace Systém závěrečných prací.

Buďte připraveni, že tisk a vazba bakalářských prací je relativně nákladná záležitost. Není problém si ale vytisknout práci u levnější firmy a svázat knihu někde jinde. Častokrát tak hodně ušetříte. Popřemýšlejte taky, zdali použijete obyčejný 80g papír, či kvalitnější 100–120g.

Obhajoba práce

Obhajoba bakalářské práce je součástí státních závěrečných zkoušek, trvá patnáct minut a následuje hned po potítku (40minutová písemná příprava dvou vylosovaných otázek k ústní zkoušce). Obhajoba probíhá tak, že deset minut prezentujete s použitím projektoru obsah vaší práce (motivace, cíle, řešení, zhodnocení atd.). Mějte prezentaci dobře připravenou a minimálně několikrát si ji zkuste se zapnutými stopkami. Nenechte se také znervóznit tím, pokud se členové komise nebudou příliš věnovat vaší prezentaci. A ještě jedna rada, náhoda je blbec, vemte si tedy pro jistotu několik kopií vaší prezentace na různých médiích.

Po prezentaci následuje čtení posudků. Posudek oponenta zpravidla obsahuje několik přímých otázek. Ty se naštěstí dozvíte několik dní (minimálně pět) před obhajobou. Vaším úkolem u státnic je na všechny tyto otázky po přečtení posudků odpovědět. Otázky oponenta i vaše stručné odpovědi můžete mít rovnou napsané v prezentaci. V takovém případě čtete otázky oponenta sami. 

Ke konci následuje veřejná rozprava, kdy se vás členové komise můžou zeptat na cokoliv.

Jakmile máte obhájeno, jeden exemplář vaší bakalářky si můžete nechat. Ten druhý poputuje na deset let do fakultního archivu.

Závěr

Pokud jste to dočetli až sem, pravděpodobně chcete někdy úspěšně obhájit vaši závěrečnou práci. Vyberte si téma, které vás bude bavit, dobrého vedoucího, dejte tomu trochu času a úsilí a výsledek se jistě dostaví. Obhajoba práce (a průběh státnic) je mnohem snazší s kvalitní prací a dobrými posudky. Jakkoliv zní ale celý proces složitě, obhájit bakalářku na naší fakultě se podařilo již několika tisícům studentů před vámi. Není důvod, aby se obhajoba nepodařila i vám.

Foto:
Hlavička, [1] ilustrační fotografie FIT ČVUT

Mohlo by vás zajímat:
Jak probíhají státnice

Jan Steuer

Rád chodím po horách, běhám, lezu a trávím čas se svými přáteli. Vychutnám si dobré pivo a baví mě fotit. Jezdím jako organizátor na fakultní Seznamovák. Kontaktovat mě můžete na steuejan@fit.cvut.cz.