Spolupráce s firmou Codiscent na projektivních technologiích

Firma Codiscent je autorem revolučních technologií usnadňujících programování rozsáhlých aplikací sestávajících z různých technologií a programovacích jazyků, kde se opakují stejné konceptuální vzory nad různými syntaxemi – např. GUI + databáze + logika nad vícero platformami (desktop, mobilní zařízení, web, apod.). Na rozdíl od konkurenčních řešení projektivní technologie i přes svou vlastní inteligenci neodstiňují programátora od generovaného zdrojového kódu, zůstává tak nad ním plná kontrola. FIT je akademickým partnerem Codiscent a v současnosti běží dvě závěrečné práce na Katedře softwarového inženýrství zaměřené na využití projektivní technologie v oblasti migrace databázových schémat (bakalářská práce Christian Golian) a generování webových rozhraní (magisterská práce Bc. Jakub Červenka). Projektivní technologie též bude součástí připravovaného předmětu zaměřeného na pokročilé .NET technologie.

Autor: Robert Pergl, Ondřej Dvořák