Na FIT vzniká CASE/CABE nástroj nové generace

CASE = Computer-Aided Software Engineering, tedy nástroje podporující práci softwarového inženýra.

CABE = Computer-Aided Business Engineering, tedy nástroje podporující business modelování, především inženýrství podniků (Enterprise Engineering).

V Centru pro konceptuální modelování a implementace vyvíjíme novou platformu DynaCASE. Platforma je určena pro studenty, výzkumníky i odborníky z praxe. Platforma umožňuje snadné vytváření nových typů prvků, diagramů, gramatik a jejich zobrazování, validace a transformace. Platforma DynaCASE navazuje na myšlenku nástroje OpenCASE/OpenCABE opencase.net vyvíjeného na Katedře softwarového inženýrství Mgr. Martinem Podlouckým v minulých letech. Oproti OpenCABE na platformě Eclipse se DynaCASE vyznačuje jednoduchou, čistou, přístupnou architekturou postavenou na čisté objektové technologii Pharo pharo.org. Pro implementaci vlastních modelů a algoritmů tak stačí znalost jednoduchého jazyka Smalltalk, např. v rozsahu předmětu BI-OOP. O tomto zajímavém projektu se dočtete více v některém z dalších čísel časopisu.

Link: https://github.com/dynacase/dynacase
Autor: Robert Pergl