Přehled oborů od akademického roku 2015/2016

Teoretická informatika (TI)

Teoretická informatika patří mezi obory, kterých se změna nedotkne až tak zásadně. Zachovány zůstaly předměty BI-APS (Architektura počítačových systémů) a BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat). Předměty BI-EFA (Efektivní a algoritmy) a BI-GRA (Grafové algoritmy) byly, jak je již zmíněno v předešlém článku Reakreditace, nahrazeny předměty BI-AG1BI-AG2 (Algoritmy a grafy 1 a 2). Předmět BI-EIA (Efektivní implementace algoritmů) byl nahrazen novým předmětem BI-PPA (Programovací paradigmata). Šestici doplňuje předmět BI-OOP (Object Oriented Programming) vyučovaný v angličtině.

Webové a softwarové inženýrství (WSI)

Tento obor prošel asi největší změnou nebo bychom spíše měli říci tyto obory. Jedná se totiž o spojení původních oborů Softwarové inženýrství a Web a multimédia. Nicméně takový záběr oborů bylo nutné rozdělit, vznikla tedy tři zaměření, ze kterých si můžete zvolit. Jsou jimi původní softwarové inženýrství a poté dva obory vzniklé rozdělením oboru Web a multimédia, a to konkrétně Webové inženýrství a Počítačová grafika. Fakulta tak vyslyšela prosby o rozdělení oboru Web a multimédia. Všechny tři zaměření mají společný oborový předmět BI-TJV (Technologie Java), vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o současný standard. Nicméně zaměření jsou na tolik odlišná, že si je raději vezmeme jedno po druhém.

Softwarové inženýrství (WSI-SI)

Zaměření SI v zásadě vychází z původního oboru softwarové inženýrství, zachovává, tak oborové předměty BI-SI2 (Softwarové inženýrství 2), BI-SP1BI-SP2 (Softwarový projekt 1 a 2), předmět BI-OMO (Objektové modelování) byl rozdělen na dva nové předměty, a to BI-KOM (Konceptuální modelování) a BI-OOP (Object-Oriented Programming), poslední oborovým předmět je společný s oborem TI a je jím BI-PPA (Programovací paradigmata).

Webové inženýrství (WSI-WI)

Ve „webové polovině“ původního oboru Web a multimédia, zůstaly v zaměření WI zachovány dva původní oborové předměty a to BI-TWA (Tvorba webových aplikací) a BI-VWM (Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích), spolu se SI sdílí i obor WI předmět BI-PPA (Programovací paradigmata). Nově přibudou také předměty BI-XML (Technologie XML) a BI-BIG (DB technologie pro Big Data). Zaměření je tak úzce specifikováno na webové technologie a jejich využití.

Počítačová grafika (WSI-PG)

Zaměření PG zachovává z oboru Web a multimédia hned tři předměty. Jsou jimi BI-MGA (Multimediální a grafické aplikace), BI-PGR (Počítačová grafika) a BI-TUR (Tvorba uživatelského rozhraní). Mimoto sdílí se zaměřením SI předmět BI-SP1 (Softwarový projekt 1) a přidává zcela nový předmět BI-PGA (Programování grafických aplikací). Zaměřuje se tak především na tvorbu grafiky a její aplikaci než-li na klasický vývoj.

Počítačové inženýrství (PI)

Oboru PI se změny dotkly nejméně, jednotlivé předměty budou pouze inovovány. Novinkou je pouze oborový předmět BI-ZRS (Základy řízení systémů).

Bezpečnost a informační technologie (BIT)

U původního oboru Informační technologie se změně názvu přizpůsobily rovněž oborové předměty. Z těch stávajících zůstávají v oboru BIT předměty BI-ADU (Administrace OS UNIX), BI-ADW (Administrace OS Windows) a BI-APS (Architektura počítačových systémů). Tématiku bezpečnosti pak pokrývají tři nové oborové předměty – BI-BEK (Bezpečný kód), BI-HWB (Hardwarová bezpečnost) a BI-SSB (Systémová a síťová bezpečnost).

Informační systémy a management (ISM)

Také ISM, poslední z původních oborů, se dočkal renovace. Oproti stávajícím předmětům BI-SI2 (Softwarové inženýrství 2), BI-PRP (Právo a podnikání) a BI-TIS (Tvorba informačních systémů) se přidaly dva nové – první část rozděleného BI-OMO (Objektové modelování) tj. BI-KOM (Konceptuální modelování) a BI-ZNS (Znalostní systémy). Poslední oborový předmět nahrazující BI-FIP (Účetnictví a finance podniku) je realizován formou předmětu povinně volitelného. Na výběr je tak ze tří možností – BI-FMU (Finanční a manažerské účetnictví), BI-MII (Marketing a inovace v IT) a BI-FTR (Finanční trhy).

Znalostní inženýrství (ZI)

Jako poslední jsme si nechali zcela nový obor. Je jím Znalostní inženýrství, které v posledních letech nabývá na významu díky růstu objemu dat. Studenti tohoto oboru získají dovednosti především v oblasti získávání, uchovávání a zpracování velkého množství dat za použití umělé inteligence. Skladba oborových předmětů zahrnuje BI-ZUI (Základ umělé inteligence), které změnily zkratku z původního předmětu BI-ZUM, BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat) a BI-ZNS (Znalostní systémy). Společně s Webovým inženýrství sdílí předměty BI-BIG (Databázové technologie pro Big Data) a BI-VWM (Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích). Šestici předmětů pak doplňuje BI-TJV (Technologie Java).

Richard Holaj

Na FITu začal studovat v září 2012 a k redakci se přidal jako zakládající člen obnoveného časopisu o rok později, v září 2013. V „období bezvládí“ rovněž krátce působil jako šéfredaktor. Na své redaktorské pozici pak setrvával až do srpna 2015, kdy nás bohužel opustil (jak napsal současný šéfredaktor) a odnesl si s sebou bakalářský titul. Od prosince 2016 však působí jako externí dopisovatel z Onoho světa (čtěte rovněž jako z Dálného východu, či z Brna), kde studuje počítačovou lingvistiku a věnuje se dalším činnostem na hranici vědy a chudoby. Kontaktovat mě můžete na holajr22@gmail.com.