Reakreditace

Pět let existence FIT uteklo jako voda a tak přišel čas na obnovení akreditace bakalářského programu. Jedná se o zásadní ukazatel toho, jakým směrem se bude fakulta následující roky ubírat. Jaké změny nás čekají, co zůstane zachováno, čemu se budoucí generace vyhnou a co nového čeká budoucí FIŤáky? Právě to bude tématem tohoto čísla a naše redakce to pro vás shrnula na následujících stranách!

Nová akreditace se bude týkat studentů, kteří nastoupí ke studiu v roce 2016 a přináší mnoho změn. Začněme tedy těmi, které se budou týkat všech oborů – povinnými předměty.
Předměty BI-TED (Tvorba elektronické dokumentace) a BI-PPR (Projekt, prezentace, rétorika) byly sloučeny do jednoho čtyřkreditového předmětu BI-DPR (Dokumentace, prezentace, rétorika), který je zařazen do 6. semestru k bakalářské práci. Ohledně bakalářské práce je potřeba zmínit ještě jednu zásadní změnu, vznikl nový povinný předmět za dva kredity – BI-BPR (Bakalářský projekt), který by podobně jako na jiných fakultách měl studenty přimět vytvořit základ bakalářské práce již v zimním semestru.

Další neméně výraznou změnou je nový povinný předmět. Vedení fakulty vyslyšelo studenty, kteří tvrdili, že bez absolvování předmětů BI-EFA (Efektivní algoritmy) a BI-GRA (Grafové algoritmy), lze jen těžko absolvovat magisterské studium a vytvořilo dva nové předměty BI-AG1BI-AG2 (Algoritmy a grafy 1 a 2) za 6, resp. 5 kreditů, které tyto předměty nahrazují. A právě BI-AG1 je předmět povinný pro všechny obory.

Nejedná se nicméně o pouhé přejmenování, v zásadě základy BI-EFA i BI-GRA byly sloučeny do BI-AG1 a předmět tedy pokrývá alespoň nezbytné znalosti potřebné do navazujícího magisterského studia. Zatímco pokročilejší znalosti z těchto předmětů (například Fibonacciho haldy, RB stromy nebo hledání nejkratších cest n-n) byly přesunuty do oborového předmětu BI-AG2 a zároveň rozšířeny o několik dalších oblastí (string matching algoritmy, výpočetní geometrie, kreslení grafu).

Další dvě změny jsou už spíše kosmetického rázu, předmět BI-EPD.2 (Ekonomika podnikání) bude místo 5 kreditů ohodnocen čtyřmi a zároveň se jeho název změní na BI-EMP (Ekonomické a manažerské principy). Druhou změnu už jste mohli zaznamenat na začátku tohoto semestru a je jí přejmenování BI-UOS (Úvod do operačních systémů) na BI-PS1 (Programování v shellu 1), které se projevilo především vyřazení závěrečné přednášky o Windows.

A tímto se dostáváme k jednotlivým oborům, zde je jedna společná změna – místo současných pěti povinných oborových předmětů bude mít každý obor od akademického roku 2015/2016 oborových předmětů šest.

Samotné obory se také mění. Jednou z těch nejzásadnějších změn je zrušení oboru Web a multimédia (WM), tento obor je nově zařazen pod obor Webové a softwarové inženýrství (WSI), který se bude dále dělit na tři zaměření. Prvním je původní Softwarové inženýrství (WSI-SI), zbylé dva obory vznikly rozdělením právě původního oboru Web a multimédia, jsou jimi Webové inženýrství (WSI-WI) a Počítačová grafika (WSI-PG).

Změny názvu a většího zaměření na bezpečnost se dočkal obor Informační technologie, nově pod názvem Bezpečnost a informační technologie (BIT). Se změnami zůstaly zachovány obory Teoretická informatika (TI), Počítačové inženýrství (PI) a Informační systémy a management (ISM). Novinkou je obor Znalostní inženýrství (ZI), který drží krok se současným rozmachem umělé inteligence.

Za zmínku také stojí, že se dva obory – TI a WSI-SI dočkají oborového předmětu v angličtině BI-OOP (Object Oriented Programming) od předního světového odborníka na OOP doc. Stéphana Ducasse.

Podrobnosti o oborech můžete najít v článku Přehled oborů od akademického roku 2015/2016. O jednotlivých nových předmětech se pak dočtete v článku Nové předměty BSP Informatika.

Richard Holaj

Na FITu začal studovat v září 2012 a k redakci se přidal jako zakládající člen obnoveného časopisu o rok později, v září 2013. V „období bezvládí“ rovněž krátce působil jako šéfredaktor. Na své redaktorské pozici pak setrvával až do srpna 2015, kdy nás bohužel opustil (jak napsal současný šéfredaktor) a odnesl si s sebou bakalářský titul. Od prosince 2016 však působí jako externí dopisovatel z Onoho světa (čtěte rovněž jako z Dálného východu, či z Brna), kde studuje počítačovou lingvistiku a věnuje se dalším činnostem na hranici vědy a chudoby. Kontaktovat mě můžete na holajr22@gmail.com.