Nové předměty BSP Informatika

Algoritmy a grafy 1 (BI-AG1)

typ: povinný předmět programu, počet kreditů: 6, doporučený semestr: 3

BI-AG1 obsahuje látku ze současných předmětů BI-EFABI-GRA, která je nově povinná pro studenty všech oborů. Pokrývá to nejzákladnější z efektivních algoritmů, datových struktur a teorie grafů. Součástí jeho osnovy jsou grafové modely, algoritmy řazení, rekurzivní algoritmy a vyhledávací stromy.

Algoritmy a grafy 2 (BI-AG2)

typ: povinný předmět oboru TI, počet kreditů: 5, doporučený semestr: 4

BI-AG2 navazuje na povinný předmět BI-AG1 pokročilejšími partiemi z teorie grafů a algoritmů. Jeho tématy jsou např. Eulerovy grafy, prohledávání stavového prostoru, vyvažované RB stromy nebo string matching algoritmy. Jako povinný předmět figuruje již pouze ve studijním oboru Teoretická informatika.

Bezpečný kód (BI-BEK)

typ: povinný předmět oboru BIT, počet kreditů: 4, doporučený semestr: 3

BI-BEK je nový povinný oborový předmět pro nový obor Bezpečnost a informační technologie (navazující na současný obor Informační technologie). Studenti se v něm seznámí s aplikací bezpečnostních principů na počítačový kód, jako např. ochrana proti přetečení bufferu, mechanismus Windows UAC nebo bezpečnost SQL databází. V závěru se pak předmět věnuje mechanismům platformy .NET a útokům typu Denial-of-Service.

Hardwarová bezpečnost (BI-HWB)

typ: povinný předmět oboru BITpočet kreditů: 4, doporučený semestr: 5

BI-HWB je další z oborových předmětů oboru BIT. Jeho studenti se naučí porozumět hardwarovým prostředkům pro zajištění bezpečnosti počítačových systémů – bezpečnostní prvky procesorů, šifrování paměťových médií nebo kryptografické moduly, seznámí se s principy fungování bezkontaktních čipových karet a porozumí problematice efektivní implementace šifer.

Konceptuální modelování (BI-KOM)

typ: povinný předmět oborů ISMWSI-SI, počet kreditů: 4, doporučený semestr: 5

BI-KOM částečně pokrývá obsah současného předmětu BI-OMO. Studenti se naučí základům ontologického strukturálního modelování v notaci OntoUML, jazyku OCL a základům Enterprise Engineering. Důraz je kladen na rozvoj abstraktního myšlení a přesnou specifikaci problémů formou konceptuálních modelů.

Object-Oriented Programming (BI-OOP)

typ: povinný předmět oborů TI a WSI-SI, počet kreditů: 4, doporučený semestr: 5

BI-OOP je obsahuje druhou část současného předmětu BI-OMO. Bude vyučován v anglickém jazyce a přednášet ho bude jeden z nejrenomovanějších odborníků na objektově-orientované paradigma – francouzský docent Priv.-Doz. Stéphane Ducasse, Ph.D. Studenti se seznámí s paradigmatem OOP a s jeho použitím při efektivní implementaci kvalitních a evolvabilních softwarových systémů. Také se naučí základy programování v open-source OOP technologii Pharo, stejně jako v dalších programovacích jazycích založených na podobném konceptu.

Programování grafických aplikací (BI-PGA)

typ: povinný předmět oboru WSI-PG, počet kreditů: 4, doporučený semestr: 5

BI-PGA studenty postupně seznámí s možnostmi současných profesionálních nástrojů pro editaci obrazu, videa a 3D animací (GIMP, Adobe Photoshop, Adobe After Effects a Autodesk Maya) a nástrojů pro správu multiprojekčních systémů (CAVE a SAGE).

Programovací paradigmata (BI-PPA)

typ: povinný předmět oborů TI, WSI-SI a WSI-WI, počet kreditů: 4, doporučený semestr: 3

BI-PPA nahrazuje současný oborový předmět BI-EIA (Efektivní implementace algoritmů). Poskytuje přehled základních principů a konceptů vyšších programovacích jazyků a jsou zde do detailů probírána funkcionální a deklarativní programovací paradigmata. V oblasti objektově-orientovaného paradigmatu pak předmět navazuje na BI-OOP.

Systémová a síťová bezpečnost (BI-SSB)

typ: povinný předmět oboru BITpočet kreditů: 4, doporučený semestr: 5

BI-SSB studenty naučí analýze síťových protokolů z hlediska autentizace, výměny klíčů a šifrování provozu. Porozumí úrovním ochran operačních systémů a bezpečnosti operační paměti a naučí se základní metody forenzní analýzy paměťových médií a sítí.

Technologie Java (BI-TJV)

typ: povinný předmět oborů WSI-SI/WI/PG a ZI, počet kreditů: 5, doporučený semestr: 3

BI-TJV je předmět povinný pro studenty dvou oborů – Webové a softwarové inženýrství (všechna tři zaměření) a Znalostní inženýrství. Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Java a poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj softwarových systémů.

Znalostní systémy (BI-ZNS)

typ: povinný předmět oborů ISM a ZI, počet kreditů: 4 doporučený semestr: 3

BI-ZNS leží v průniku oborů ISM a ZI. Studenti se v něm seznámí s knowledge-based systémy, které při rozhodování vyžadují lidské akce a pro závěry využívají metod umělé inteligence. Předmět studenty seznamuje s filozofií a architekturou těchto systémů.

Další změny

Několik předmětů, které existují v současné podobě jako volitelné, se nově stává pro některé obory povinnými. Jsou jimi: DB technologie pro Big Data (BI-BIG) – obory WSI-WI a ZI, Technologie XML (BI-XML) – obor WSI-WI a Základy umělé inteligence (BI-ZUM) – obor ZI.

Zdeněk Kasner

Do fakultního časopisu jsem trvale přispíval od roku 2014. Po bakaláři z FITu jsem ovšem dezertoval na FEL, čímž jsem se stal ex-redaktorem – externím redaktorem. Rád bych se časopisu věnoval i dál, ovšem protože je málo času (a vzhledem k mé fakultní příslušnosti mohu přispívat pouze do rubriky “Zprávy ze zahraničí”), moje články existují pouze v kvantové superpozici. Neboli nevěřte, že nějaký skutečně bude, dokud ho neuvidíte na vlastní oči! 🙂 Kontaktovat mě můžete na kasnezde@fit.cvut.cz.