Nejnovější programovací jazyky

A jaké časové rozpětí vlastně obsahuje slovo „nejnovější“? Je to rok, pět, deset? Když už jsme nový jazyk přirovnali k batoleti, hodilo by se podívat na poslední tři roky. Ale potrénujte si čtení i jiných textů než manuálů nebo vlastních i cizích kódů. Pro tento článek si pojem „nejnovější“ definujme jako „objevivší se v posledních pěti letech“, přičemž si povšimněte, že neobsahuje slovo „všechny“, protože nejenom že by se to nemuselo vejít do našeho časopisu, ale také proto, že ne všechny vzniklé jazyky se dostanou na světlo světa. Proto si dovolíme vám představit nedokonalý výčet programovacích jazyků z posledních pěti let.

Swift, resp. Swift 2

2014 (Swift) | 2015 (Swift 2) | swift.org

Swift se stal jedním z největších překvapení WWDC roku 2014, kde se Apple zaměřil hlavně na vývojáře. Už po pár měsících se tento C-like jazyk pro vývoj iOS aplikací, potenciální nástupce Objective-C, stal velice populárním.

Na rozdíl od dynamicky typovaného jazyka Objective-C podporuje Swift silné datové typy – je tedy staticky typovaným jazykem a lze tedy lépe optimalizovat kód už během kompilace. Dále díky tomu není nutné psát datové typy, podporuje totiž “type inference” (kompilátor je schopen odvodit datový typ proměnné na základě uložených dat). Jedná se o jednoduchý a rychlý jazyk, který by měl omezit programátorské chyby (např. se nevyžadují středníky za příkazy), hlavně by ale měl jít naproti začínajícím vývojářům, pro které byl Objective-C náročný jazyk. Může fungovat v jedné aplikaci s Objective-C a měl by být blízký i vývojářům v Ruby.

V roce 2015 Apple upgradoval Swift na Swift 2 a nechal ho jako open-source. Díky tomu jazyk proniká do všech možných směrů. Momentálně může být využit nejen pro vývoj aplikací pro Apple, ale i pro Linux.

Hack

2014 | hacklang.org

Tento rychlý programovací jazyk má na svědomí Facebook. Ten byl původně vytvořen v PHP, ale s rostoucím množstvím lidí, kteří se podílí na vývoji, přestalo PHP vyhovovat (hlavně nemožnost zjistit chyby v kódu dřív, než byl spuštěn na webu). Proto vznikl Hack s volitelným statickým typováním a typovou kontrolou, která běží na pozadí a nezatěžuje programátora. Jinak se ale vlastně stále jedná o PHP, akorát s více funkcemi. Většina PHP souborů je tak už platnými soubory jazyka Hack. Mělo by jít o nejlepší způsob programování webových aplikací. A jelikož jej Facebook zveřejnil jako open-source, dokumentaci naleznete na oficiálních stránkách.

Julia

2012 | julialang.org

Vyšší dynamický programovací jazyk, jehož vývoj začal roku 2009. Je určen hlavně pro vědecké výpočty a momentálně je taktéž open-source. Jádro je implementováno v C a C++. Vykazuje mimořádnou rychlost, srovnatelnou s programem psaným přímo v C. Jazyk je možno modifikovat za běhu, což umožňuje snadné metaprogramování.

TypeScript

2012 | typescriptlang.org

Open Source programovací jazyk od… Jakou firmu jsme tu ještě neměli? Ano, Microsoft! Jde o nadstavbu JavaScriptu doplněnou o některé atributy z objektově orientovaného programování. Stavění JavaScriptové aplikace větších rozměrů je náročné, TypeScript je tu proto, aby tuto práci usnadnil. Všechny JavaScriptové kódy jsou automaticky kódy i TypeScriptovými.

Elixir

2012 | elixir-lang.org

Pro pochopení Elixiru je lepší znát Erlang (z roku 1987). Elixir a Erlang jsou velice blízké jazyky, co se týče funkcionalit, ale syntakticky se Elixir inspiroval v Ruby. Kód napsaný v Elixiru může být snadno zavolán Erlangem a naopak.

K čemu Elixir, dynamický funkcionální jazyk, využijete? Ke všemu, k čemu Erlang. K webovému vývoji (momentálně nejoblíbenější framework pro Elixir je Phoenix) a k vývoji škálovatelných aplikací. Stejně jako Erlang je vhodný k provozu nejenom herních serverů (např. Call of Duty nebo Game of War běží na infrastruktuře ovládané Erlangem). A navíc přináší mocné prvky pro metaprogramming.

Elm

2012 | elm-lang.org

Funkcionální jazyk, který se kompiluje do HTML, CSS a JavaScriptu. Obsahuje debugger, který se umí „vrátit v čase“ a přepsat již vykonaný kód, aby zjistil, jaký by byl výsledek, kdyby nový kód proběhl za původních podmínek. Využití najde ve vývoji web-browser GUI.

Kotlin

2011 | kotlinlang.org

Vyvinuto společností JetBrains, výrobcem nástrojů pro vývoj v Javě, Ruby, PHP, C# a dalších. Kotlin, statický typovací jazyk pro JVM (Java Virtual Machine) a Android (a může být zkompilován i do JavaScript kódu), má být alternativou k Javě, která řeší její nedostatky, jež v ní zůstávají hlavně kvůli zpětné kompatibilitě. Stále je však plně kompatibilní s Javou. Kotlin je uvolněn jako open-source.

A tady náš výčet končí. Nicméně na průzkum nových jazyků se můžete vydat sami – např. Dart, Ceylon, Rust, Chapel nebo Idris nejsou sice nejnovější, všem jim je přes pět let, ale i tak si jistě zaslouží pozornost. Přeci jen se nové jazyky snaží o větší rychlost, bezpečnost a přehlednost – a daří se jim. Takže pokud vám “jazyky z pravěkých jeskyní” nevyhovují, už vám nic nebrání rozjet své projekty v některém z nových jazyků. Anebo si vymyslet vlastní, abychom za pár let měli zase o čem psát.

Autor: Petra Svíčková