Jak moderní technologie z vysokoškolských kolejí ovlivňují další odvětví?

Průmysl. Výroba. Marketing. Bezpečnost. To jsou jen některá odvětví, do kterých zejména v posledním letech výrazně promluvily moderní internetové technologie. Svým způsobem tyto výdobytky moderní doby mají vliv i na náš každodenní život. Ač to možná ani sami nevíte, tak některé z těchto revolučních technologií vznikly právě díky spolupráci FIT ČVUT s komerčním sektorem. Tak mohl kupříkladu vzniknout software postavený na bázi umělé inteligence a mnohé další produkty, které jsou ojedinělé i ve světovém měřítku.

Umělá inteligence

Už dříve vědci spekulovali o tom, jestli rychlý nástup počítačů a vývoj umělé inteligence nebude mít za následek, že stroje brzy nahradí člověka.

Tato doba je asi ještě daleko. Člověk je v mnoha ohledech stále nenahraditelným prvkem u mnoha činností. Nicméně počítačové technologie již dnes dokázaly v mnoha ohledech svého tvůrce, člověka, překonat. Anebo mu alespoň výrazně zjednodušit práci.

Jedna z prvních českých vlaštovek na pomezí marketingové automatizace a artificial intelligence?

Jedním z takových „chytrých“ nástrojů poslední doby je i Sales Booster. Produkt určený zejména pro zákazníky z oblasti bankovnictví, telekomunikací a e-commerce segmentu, jenž slouží k optimalizaci a automatizaci marketingové komunikace. Sales Booster využívá prediktivní engine Modgen pracující na bázi umělé inteligence, který vznikal postupně v rámci FIT ČVUT.

Jedná se o online nástroj, který dokáže na základě toho, co internetový uživatel v minulosti udělal, předpovědět jeho další možné chování a akce.

Sales Booster získává data z poboček, call centra, ale i z webových portálů, self-care zón a dalších komunikačních kanálů. Na druhé straně tyto cenné informace kombinuje s interními daty. Typicky sleduje, jaké produkty uživatele zajímají, jaké provádí transakce a k tomu přidává také další dostupné informace (rok narození, sociální status, jeho zájmy atd.) i řadu dalších ukazatelů.

Díky tomu si dokáže software vytvořit komplexní pohled na každého zákazníka a odhadnout jeho chování, které se může dynamicky měnit v čase. Samotné řešení se dokáže samo přizpůsobovat změnám ve vzorcích chování uživatelů a na základě všech sesbíraných dat pak Sales Booster dovede vyhodnotit tu nejlepší strategii pro oslovení či získání klienta. Tak, aby neměl pocit, že je obtěžován nežádoucí marketingovou komunikací.

Software také umí klientovi na základě jeho předchozích akcí nabídnout jen produkty, které jej zajímají anebo ty, u kterých je největší předpoklad, že si je zakoupí. Samozřejmě využití tohoto produktu může být daleko širší. Ale je to jen jedna z vlaštovek, které vznikly díky spolupráci s FIT ČVUT.

Když jen člověk nestačí

Jak roste význam počítačů a internetových technologií, zvyšuje se také důležitost všemožných zabezpečovacích systémů. To se týká nejčastěji finančních institucí, které se dennodenně potýkají s problémem, jak zabránit všemožným transakčním podvodům a samotné prevenci – tedy – jak je včas odhalit.

I na vývoji tzv. Anti Fraud Solution se podílelo FIT ČVUT ve spolupráci se společností Profinit. Studenti ČVUT měli možnost vyvíjet produkty, které slouží k detekci online podvodů, ke grafovému vyhledávání a automatizovanému zpracování textových dat z veřejných zdrojů.

Link: profinit.eu

Detekce online podvodů v přímých kanálech

Ve spolupráci s ČVUT vznikl systém včasné výstrahy, který sleduje chování uživatelů v přímých komunikačních kanálech.

Podařilo se tak zkonstruovat řešení, které vyhodnocuje odchylky chování klienta od jeho obvyklého vzorce a dokáže tak automaticky zastavit platbu a ochránit klientovy prostředky a dobrou pověst banky.

Grafové vyhledávání

V rámci experimentálního výzkumu grafového vyhledávání došlo také na vývoj algoritmů pro hledání opakujících se vzorců v síťových datech.
Takové vzorce mohou zachycovat schémata nejčastějších typů podvodů a přispět tak k jejich včasnému odhalení. Tato technologie se uplatňuje zejména při odhalování podvodných žádostí o úvěr.

Automatizované zpracování textových dat z veřejných datových zdrojů

Profinit ve spolupráci s FIT ČVUT vyvinul software pro efektivní prohledávání webových zdrojů a sociálních sítí se zaměřením na informace z bezpečnostní oblasti.

Součástí tohoto projektu bylo sestavení slovníků klíčových slov a slovních spojení v oblasti bezpečnosti a automatizované zpracování českého jazyka.

SVAT

Další produkt, který se rozvíjí díky spolupráci firmy Profinit a FIT ČVUT, je SVAT. Je to ryze český produkt sloužící pro vizuální analytiku dat (v oblasti bezpečnosti), který využívají zejména vyšetřovatelé.

Těm umožňuje rychle a přehledně zmapovat vazby mezi subjekty. Urychluje pochopení situace. Ukazuje hierarchii a podstatu dat. Umožňuje spolupráci mezi více odděleními a nabízí vysoký výkon.

SVAT podporuje mnoho datových zdrojů, které dokáže rychle a přehledně zobrazit na jednom místě. Vhodným nastavením umožní i nezasvěceným osobám rychlou orientaci v zobrazeném případu bez znalosti SQL jazyka.

SNA algoritmy, implementované také ve spolupráci s FIT ČVUT, dokáží odhalit i ve velkých grafech souvislosti, které člověk snadno přehlédne.
Implementované metriky degree, centrality, eigenvector, betweeness a Erdos number jsou detailně popsány a vysvětleny tak, aby je uživatelé mohli intuitivně používat bez větších matematických znalostí.

Výsledek SNA analýzy je zobrazen přímo v grafu pomocí barev. Další oblastí, kde se spolupráce s FIT ČVUT uplatnila, jsou dodávky specializovaných modulů pro SVAT, které se zabývají umělou inteligencí a prediktivními modely, jež hodně souvisí s předcházejícím tématem AFS. Vyšetřovatelé tak mohou rychleji a přesněji vyhodnotit nastalou situaci a reagovat na ni.

Link: www.nfgsvat.com

Manta

Posledním startupem, který určitě stojí za zmínku, je Manta. I tento projekt vznikl za přispění akademické půdy.

Manta umožňuje zákazníkům naprosto podrobně zmapovat jejich datové sklady a informační toky.

Něco podobného zvládají i jiné softwarové nástroje od poměrně velkého množství firem, včetně těch velkých jako jsou IBM, Oracle či Microsoft.

Manta jde ale mnohem dále a umí se na celý proces podívat více do hloubky. Umí vlastně laicky řečeno rozebrat data včetně kódu a analyzovat, co přesně dělají a zda je s nimi v rámci datových skladů nakládáno efektivně. A ušetřit tak firmám klidně i milionové částky.

I tento projekt je svým způsobem ojedinělý a mohl by udělat díru do světa. Což dokazuje také to, že Manta se nedávno vydala do Silicon Valley.

Link: mantatools.com

Spolupráce mezi komerční a akademickou sférou je výhodná pro obě strany

A co oceňují na této spolupráci samotní zúčastnění? Studenti oceňují především možnost vyzkoušet si práci s enterprise nástroji v týmu v přední české softwarové firmě s mezinárodním přesahem.

Tyto praktické úkoly, které je čekají během práce na podobných projektech, spojené s aktuálními teoretickými problémy pak mohou zahrnout do své diplomové práce nebo doktorátu a získat tak cenné zkušenosti a poznatky přímo z praxe.

Oba tyto faktory jim pak mohou výrazně usnadnit přestup z akademické sféry do komerčního sektoru hned po škole.

A i komerční sektor, v těchto konkrétních případech zastupovaný společností Profinit, si tuto spolupráci sám pochvaluje. Což dokládá zejména fakt, že pak většině absolventům po dokončení školy společnost Profinit sama nabízí pracovní uplatnění a pořádá pro ně i speciální náborové akce – z poslední doby je to například Měsíc absolventa. Vstup do pracovního života jim tak podobné akce výrazně ulehčují.

Jak je možné vidět na několika příkladech výše, efektivní spolupráce akademického sektoru s komerční sférou je možná. A může být přínosná pro všechny zúčastněné strany. Právě díky této spolupráci pak mohou vznikat ojedinělé produkty, které se ani ve světě neztratí. Stačí je chtít.

Autor: Tomáš Krátký, Director, Products and Services

Foto: Autor, zmíněné weby projektů