Výsledky ankety jsou venku! Jak dopadla výuka za zimní semestr 2021/2022?

Studenti se opět svěřili Anketě hodnocení výuky svým názorem na výuku. V Anketě se hodnotí jednotlivé zapsané předměty a pak je anketa nepředmětová obecná. Jak na názory studentů reagují vedoucí kateder? Přinášíme vám vyjádření jednotlivých vedoucích kateder a pana děkana k anketě k zimnímu semestru roku 2021/2022.

Aplikace Anketa již od roku 2005 pomáhá všem fakultám ČVUT neustále zvyšovat kvalitu výuky. Jak to celé vlastně funguje? Po přihlášení do aplikace se studenti mohou podělit o své dojmy jak z výuky jednotlivých předmětů, tak i ze všeho kolem studia a dění na fakultě. Zpětná vazba takového typu dokáže informovat vyučující o případných nedostatcích a oblastech pro zlepšení, aby si FIŤáci mohli z budoucích semestrů odnést co nejvíce.

Zhodnocení nepředmětové části ankety

Jako obvykle se v nepředmětové části ankety opakovalo, že hodně pomáhá komunita, zmiňoval se fakultní studentský discord, Fit-wiki. Hodně lidí oceňovalo i nahrávky přednášek a cvičení a platformu Online FIT. Studenti pozotivně hodnotili i přístup pedagogů a jejich vstřícnost.

Komentáře v sekci „Co vadilo“ byly užitečným vodítkem pro zlepšení nedostatků v určitých předmětech nebo rozdílu mezi velkými a malými předměty v souvislosti s nahráváním.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Anketa je pro fakultu cenným zdrojem zpětné vazby k výuce a dává nahlédnout do celého vzdělávacího procesu. Je to sonda, která nám poskytuje cenné informace, na jejichž základě můžeme výuku vylepšovat. Vyučující jsou vyzýváni, aby se ke komentářům v anketě vyjadřovali. Vedoucí kateder sledují nejen reakce v anketě, ale také úpravy předmětů jednotlivými vyučujícími na svých katedrách. Děkujeme, že anketu vyplňujete. Snažíme se identifikovat hlavní připomínky, které zaznívají opakovaně, a ty vypořádat.

Ne každý podnět dokážeme promítnout do úprav předmětu, zvláště, pokud se sejde více protichůdných názorů, např. žádost o více praktických ukázek a současně požadavek na to jít v teorii více do hloubky. Některé změny jsou snadné, jiné vyžadují komplexní změnu předmětu. Ty pak mohou zabrat více času a projeví se až s odstupem času.

Těší nás pozitivní komentáře. Ty jsou vždy velmi stimulující a jsou potřebné, aby nadšení vyučujících setrvávalo. Vysoce užitečné jsou pro nás informace, které navrhují konkrétní úpravy předmětu. Na jejich základě pak můžeme úspěšně předměty vylepšovat. Negativní komentáře bez věcného obsahu nás mrzí, protože nás nikam neposouvají, ale těch naštěstí není moc. 

Rád bych poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas a úsilí a anketu vyplnili. Snažíme se budovat skvělou fakultu a posilovat její prestiž nejen v kontextu ČVUT, ale i na mezinárodní úrovni. Děkuji všem za to, že i díky anketě přispíváte k rozvoji fakulty.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Tento semestr jsem výsledky ankety očekával s větším napětím než obvykle. Zimní semestr byl totiž prvním semestrem, kdy již v bakalářském studiu běžela nová akreditace. Pro naši katedru to znamenalo, že poprvé běžely předměty BI-LA1: Lineární algebra 1BI-DML: Diskrétní matematika a logika

Výsledky ankety by se daly shrnout tak, že BI-LA1 se povedlo nastavit dobře a studenti jej i dobře hodnotí a že u BI-DML bude ještě třeba s obsahem a nastavením předmětu hýbat. Toto není úplně překvapivý výsledek. BI-LA1 je sice formálně nový předmět, ale při jeho přípravě jsme mohli vyjít z velmi propracovaných materiálů předmětu BI-LIN. U BI-DML se také nestavělo na zelené louce, ale bylo třeba kombinovat materiály z více předmětů, což je vždy problematičtější a pracnější.

Mohu za katedru slíbit, že se zejména předmětem BI-DML budeme hodně zabývat a pokusíme se reflektovat problémy, které se při prvním běhu objevily. Kolega Daniel Dombek pilně pracuje na studijním textu. Závěrem bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří se v anketě vyjádřili, ať už pochvalně či kriticky. Zpětná vazba je pro nás důležitá a opravdu nám pomáhá.

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Katedra číslicového návrhu, která zajišťuje předměty ve velké míře založené na praktických realizacích v laboratořích, byla distančním způsobem výuky postižena asi nejvíce. Proto jsme s velkou úlevou nastoupili do semestru, kde jsme konečně mohli přednášet a učit studenty tváří v tvář.

Projevilo se to i na hodnocení, kde celkový průměr hodnocení předmětů byl 1,66, ale ve velké většině byl lepší. Problémem byl jako vždy povinný předmět NI-KOP, který se snažíme v co největší míře přizpůsobit připomínkám, ale zároveň udržet kvalitu. Ocenila bych vyšší procento hodnotících a více konkrétních komentářů a připomínek, abychom věděli, kde je možný problém z hlediska studentů.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Výsledky dosažené v tomto semestru vypovídají o zúročení naší snahy neustále vylepšovat výuku i s ohledem na vaše konstruktivní návrhy. Předmět Informační bezpečnost se budeme snažit vylepšit.

V tomto semestru jsme měli velmi dobré výsledky v anketě u všech předmětů, které byly vyučovány, až na předmět Informační bezpečnost, a to jak v české, tak anglické verzi, kde byly známky 3 a 2,42.

U ostatních předmětu jsme získali nejhorší známku 2. Za učitele Katedry Informační Bezpečnosti za to vám, studentům, děkuji. Vaše názory nám pomáhají neustále vylepšovat výuku předmětů garantovaných KIB.

Výsledky dosažené v tomto semestru vypovídají o zúročení naší snahy neustále vylepšovat výuku i s ohledem na vaše konstruktivní návrhy. Předmět Informační bezpečnost se budeme snažit vylepšit.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Když jsem porovnal hodnocení předmětů KPS zimního semestru za poslední roky, je potěšitelné, že se hodnoceni naší katedry postupně zlepšuje.

Slovní hodnocení učitelů katedry jsou převážně velmi kladná, z toho mám velkou radost. Jak píší někteří kolegové ve svých reakcích, je to závazek a současně i výzva. Děkuji všem studentům, kteří věnovali svůj čas a v anketě hodnocení našich předmětů vyplnili.

U předmětu NI-OSY, který běžel poprvé a byl to jediný předmět s hodnocením horším než 2, jsme s garantem předmětu podrobně výsledky ankety analyzovali a připravujeme usilujeme o to, aby se z něj stal kvalitní a zajímavý předmět s tím nejlepším hodnocením.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Velmi děkuji za zpětnou vazbu k předmětům. Jako v minulých letech se zaměřuji hlavně na povinné předměty specializací či programů. Mám radost ze zlepšujícího se hodnocení předmětů KOM (Konceptuální modelování)TJV (Technologie Java). Tyto předměty považuji za klíčové zejména pro specializaci Softwarové inženýrství, která má největší počet studentů.

Pečlivě jsem přečetl též četné komentáře k předmětu BI-BIG, který si od loňského roku sice bodově o 4 setiny pohoršil, nicméně mnohé textové komentáře naznačují, že je zde větší míra porozumění autorů předmětu a jeho posluchačů.

Předmět GIT.21 (ve formě denní, kombinované i anglické) běžel v roli povinný předmět programu poprvé. S vyučujícími jsme koncepci předmětu intenzivně diskutovali. Překlopit pečlivě připravený obsah z formátu volitelného předmětu pro zájemce, kteří již navíc mají nějakou programátorskou zkušenost za sebou, na předmět povinný pro všechny studenty, je skutečně náročný úkol. Ačkoliv bodové hodnocení předmět v tomto semestru neřadí na přední pozice oblíbenosti, považuji jej, vzhledem k výše zmíněnému, za úspěšný.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Děkuji všem, kteří studentskou anketu vyplnili. Názory vyjádřené v anketě jsou na úrovni katedry sledovány a poskytují pro nás učitele velmi cennou zpětnou vazbu. Pochvalné komentáře nás těší a jsme velmi rádi, že na katedře máme učitele s výbornými výsledky v anketě. Vím, že také negativní komentáře učitelé na katedře vnímají a přemýšlejí o nich. Myslím si, že učitelé s těmito typy komentářů se budou v dalších letech snažit své různé konkrétní prohřešky napravovat a i jinak se budou snažit se ve výuce zlepšovat.

Sledování postupného vývoje hodnocení jednotlivých předmětů vede tradičně k různým typům změn. U negativních poznámek k předmětům, které považujeme za ty nejvíce závažné, jsme se po této anketě rozhodli přistoupit k následujícím dvěma větším změnám: 

1. U našeho nejhůře hodnoceného předmětu NI-LOM vyměníme vyučující tohoto předmětu. 

2. Již delší dobu vnímáme ne úplnou spokojenost s některými povinnými předměty magisterské specializace Teoretická informatika. 

Proto navrhujeme změny ve skladbě povinných předmětů specializace NI-TI, s cílem reagovat také na komentáře našich studentů. Chceme, aby námi navržené změny mohly být v akreditaci specializace co nejdříve schváleny příslušnými orgány a mohly se tak začít uplatňovat ve výuce již od začátku akademického roku 2022/23.

Všem vedoucím kateder za jejich vyjádření k anketě děkujeme. A společně s nimi i dalšími vyučujícími se těšíme na vaše hodnocení letního semestru 2021/2022. Anketu můžete vyplnit na webu https://anketa.cvut.cz. Hodnotit můžete do 12. září 2022. Děkujeme za zpětnou vazbu, na vašem názoru záleží.

Lucie Procházková

Na FITu jsem už čtvrtým rokem a jelikož mě kromě IT baví i jiné činnosti, jako například psaní, tak jsem se octla i v redakci. Pokud neťukám do klávesnice, ťukám do klaviatury, brnkám na kytaru nebo něco organizuji - převážně v Czechitas anebo v organizaci YMCA Kontaktovat mě můžete na prochl10@fit.cvut.cz.