10. ročník PESW 2022 nabídne přednášky odborníků i prezentaci vědecké práce studentů

Červen bývá měsícem velkého úsilí – probíhají obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení, ale zároveň je to měsíc s vyhlídkou konce semestru a oddychu od náročného období výuky a zkoušení. Možná i proto připadl na červen termín pravidelného setkání vědy a techniky, akademického prostředí s praxí a komercí. Letos oslavíme desáté výročí od založení tradice každoroční mezinárodní akce Prague Embedded Systems Workshop (PESW), založené prof. Kubátovou a doc. Fišerem z Katedry číslicového návrhu na FIT ČVUT v Praze. 

Původně se akce jmenovala pouze Embedded Systems Workshop, ale díky pozitivním reakcím zahraničních hostů a strategické poloze v centru Evropy se lokace této konference brzy ustálila na Prahu a její okolí. Letos se opět můžeme těšit na PESW v Horoměřicích a to ve dnech: 30. 6. – 2. 7. 2022.

Mnohé čtenáře a čtenářky možná zajímá, o čem celá akce vlastně je? Hardware a tzv. vestavná zařízení nejsou zdaleka jedinými tématy, se kterými se na desátém ročníku PESW setkáte. Akce kopíruje aktuální oblasti celosvětového výzkumu a vývoje a začíná u číslicového návrhu a jeho optimalizace, přes komunikační sítě, síťový provoz a síťovou bezpečnost až po vysokorychlostní zpracování velkých objemů dat, strojové učení a umělou inteligenci obecně.

Naše pozvání na keynote přednášky letos přijali: prof. J. Camacho (Universidad de Granada, Španělsko), který bude mluvit o problematice Networkmetrics (interpretovatelné metody strojového učení založených na vícerozměrné analýze big data), které se se svým výzkumným týmem zabývá a kde uplatňují své hluboké matematické znalosti kolem strojového učení. Prof. M. Krstić (University of Potsdam, Germany, Leibniz Institute for High Performance Microelectronics), nám představí téma „Reliability evaluation of general purpose and AI processing architectures“. Dr. L. Cassano (Politecnico di Milano, Italy) „Advances in dependable image processing and deep learning“.

Možnost přihlásit vlastní vědecký článek nebo abstrakt již dříve publikovaného článku sice již bohužel není, ale stále je možnost pro studenty nebo čerstvé absolventy bakalářského nebo magisterského studia přihlásit svou závěrečnou práci do PESW 2022 Student Poster Session a zúčastnit se tak soutěže o věcné ceny (do 24. 6. 2022, více informací na stránce Submission).

Během celé akce se pak můžete těšit na řadu zajímavých přednášek, prezentací studentských plakátů o závěrečných prací v rámci poster session a vystoupení výzkumníků v rámci keynote přednášek. Proto určitě stojí za to se zúčastnit, ať už zapojením do diskusí nebo pouze jako posluchači. Registrujte se na webu akce a přijďte!

Autor: Tomáš Čejka (organizátor sekce Network Security na PESW)