VýLeT – Výzkumné léto na FIT

Až dva miliony korun navíc. Tolik FIT vyčlenila na vědeckou činnost svých studentů

Tento článek je součástí série VýLeT – Výzkumné léto na FIT.

Na FIT ČVUT v Praze (FIT) již třetím rokem probíhá program podpory letního studentského výzkumu nazvaný Výzkumné léto na FIT (VýLeT), který má za cíl zapojit studenty do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě. Za samostatnou vědeckou práci a její publikaci studenti získávají mimořádné stipendium. Do podpory vědecké činnosti studentů FIT tímto již potřetí investuje až 2 miliony Kč.

V současném ročníku se do programu zapojilo více než 50 studentů bakalářského a magisterského studia. Studenti ve spolupráci s mentory z řad akademických pracovníků a doktorandů FIT tak svým výzkumem pomáhají řešit problémy v běžném životě i ve vědecké sféře. Pohybují se v různých oblastech od archeologie, přes astronomii až po předpověď počasí.

Udělejme si v létě výlet za vědou

Program VýLeT si klade za cíl vést studenty k samostatné vědecké práci a publikační činnosti. Téma vědecké práce si mohli studenti buď zvolit sami, nebo měli k dispozici témata vypisovaná mentory z řad akademických pracovníků FIT. „Každý student pracující na zvoleném tématu je odměněn účelovým stipendiem ve výši 20 tisíc Kč za prezentaci prvních výsledků prostřednictvím takzvaného blogpostu,“ říká doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a garant programu VýLeT, a dodává: „Blogpost je ve své podstatě prezentace pro širší veřejnost, ve které student popisuje cíl a dosažené výsledky svého výzkumu.“

Odevzdané blogposty již prošly rukama hodnotící komise, která rozhodla o tom, zda student uspěl a bude mu vyplacena první část stipendia. „Mezi hlavní hodnotící kritéria patřilo posouzení získaných dílčích výsledků a kvalita jejich prezentace i pro neodborné publikum,“ dodává doc. Starosta.

Další stipendium 20 tis. Kč získá student za to, že ve spolupráci se svým mentorem napíše a předloží vědecký článek, který bude odeslán do vědeckého časopisu nebo na mezinárodní konferenci. Vše musí být schváleno a odevzdáno do konce ledna 2020.

Poznejme postupně ty nejpovedenější výletníky

Ty nejvydařenější projekty jsme se rozhodli představit světu i prostřednictvím našeho časopisu. Postupně vám budeme prostřednictvím série článků prezentovat zajímavé projekty studentů zapojených do VýLeTu.

Jedním z prvních, jehož projekt chceme představit, je student magisterského programu Bc. Matej Choma. Svůj výzkum zaměřil na krátkodobou předpověď počasí. Ve spolupráci s Meteopressem tak vyvíjí efektivní systém, který na základě aktuálních meteorologických dat dokáže předpovědět radarové snímky srážek na desítky minut dopředu. Toho se využívá při předpovědi bouřek, přívalových srážek a dalších extrémních výkyvů počasí. Jedná se sice o předpověď na kratší dobu (oproti tradiční předpovědi) za pomoci neuronových sítí, ale zato mnohem přesnější a s větším prostorovým rozlišením. Taková krátkodobá předpověď ve spojení s dodáním dat uživatelům v reálném čase se nazývá nowcasting.

„Do tímu v Meteopresse som sa pridal v Marci 2019, aby som tu napísal moju bakalársku prácu. Pod dohľadom absolventa FIT Jakuba Bartela z Meteopressu tak už niekoľko mesiacov skúmam možnosti využitia neurónových sietí pre krátkodobú predikciu zrážok,“ říká Matej. Projekt, s kterým se do VýLeTu zapojil tak vychází především z jeho bakalářské práce. Predikční model založil na konvolučních neuronových sítích, které trénuje na datech z meteorologických radarů za poslední čtyři roky. Krom architektur a ztrátových funkcí experimentuje také s přidáváním dalších informací, například o zemském povrchu, do sítě.

„V Českej republike a na Slovensku chýba presný nowcastingový systém. To nám dáva priestor získať publikum relatívne rýchlo po tom ako začneme zverejňovať predpovede modelu v reálnom čase. Veríme, že dokážeme, okrem iného, predikcie kvalitatívne vyhodnotiť a zistiť, či metriky, ktoré používame, odpovedajú tomu ako ľudia využívajú radarové dáta,“ vysvětluje Matej.

O projektu Bc. Mateje Chomy se dozvíte více na stránce jeho blogpostu.

Na tomto odkazu budou postupně úspěšné blogposty zveřejňovány. S radostí uvítáme, když budete šířit povědomí o možnostech zapojení do výzkumu na FIT ČVUT v Praze. A příští rok se sami třeba zapojíte do VýLeTu 2020.

Foto:

[Úvodní] https://unsplash.com, [Obrázky v článku] archiv Bc. Matej Choma

Pavla Bradáčová

Moje první známka na vejšce byla vydřená trojka ze základů informatiky. To je smutný fakt vzhledem k tomu, že už rok pracuju na FIT. Druhá zásadní smutná informace je ta, že v době mých studií na ČZU se ještě udělovala čísla a ne písmena. Takže to bylo asi tak někdy v pravěku. Chtěla jsem vystudovat žurnalistiku, ale místo toho jsem se přes dojení krav dostala až k zahradní architektuře a na tříletý skok na Ministerstvo zemědělství. Mám čtyři děti. Tedy vlastně dvě děti a jednoho manžela. Čtvrtým dítětem jsou pražské Suchdolské listy, kterým šéfuju. A i přes tuhle svou praletitou historii jsem ráda, že jsem ještě pořád FIT :-) Kontaktovat mě můžete na bradapa1@fit.cvut.cz.