Večer doktorandů

Večer doktorandů FIT

Nastupuješ nově na doktorské studium a chceš vědět, co tě čeká? Nebo už tam naopak nějakou dobu jsi a chceš si postěžovat na to, že ti zase nevzali článek? Přijď na Večer doktorandů FIT!

Po fakultním Seznamováku, v rámci kterého se prváci bakaláře seznamují s fakultou a životem na vysoké škole obecně, vznikl před pár lety ještě Magistrovák. Tam pro změnu prváci magisterského studia dostávají možnost poznat své spolužáky, kteří jim za první tři roky unikali, a zároveň zavzpomínat na slasti a strasti bakalářského studia, nebo se seznámit s ostatními, pokud bakaláře vystudovali jinde.

Pro doktorandy však žádná takováto akce neexistovala – a přitom přechod z magisterského studia na doktorské znamená pro studenty spoustu změn. Individuální studijní plán, psaní článků, pravidelné výkazy činností, to vše je pro doktorandy nové. Malý počet prváků doktorského studia znamená, že lidí, se kterými byste mohli své útrapy sdílet, je opravdu málo (letos v září na doktorát nastoupilo cca 10 studentů, na bakaláře cca 750).

[1] Realita doktorského studia

Proto jsme se rozhodli začít organizovat Večer doktorandů, akci nejen pro nové doktorandy. V rámci večera mohou nově nastoupivší studenti od starších kolegů získat informace o tom, co je v rámci doktorského studia čeká, popřípadě domlouvat spolupráci na svých projektech.

První ročník se konal letos, v září 2021, v komorním duchu. Tentokrát totiž akce cílila pouze na prváky, kteří přišli čtyři z deseti. Vzhledem k tomu, že byla akce svolána na rychlo, považují oba organizátoři takovou účast za úspěch a těší se na další ročníky.

Akce se bude konat jednou za půl roku, vždy po přijímacím řízení na doktorské studium. Doplňuje tak každoroční fakultní konferenci DRED – Doctoral Research Days at FIT, kde studenti doktorského studia prezentují ostatním svůj výzkum.

Foto:
úvodní foto: autor
[1] https://twitter.com/MemingPhD/status/1321137039560114181/photo/1

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.