To nejlepší z AI nabízí studentům program prg.ai Minor

Již třetím rokem mají studenti Fakulty informačních technologií ČVUT možnost přihlásit se do programu prg.ai Minor. Ten představuje mimořádné spojení čtyř excelentních pražských fakult (FIT ČVUT, FEL ČVUT, MFF UKFSV UK) s cílem poskytnout hlubší vhled do oboru umělé inteligence. Přihlašování do programu poběží do 22. března. 

Pilotně byl program prg.ai Minor spuštěn v zimním semestru 2019, v současnosti ho studuje více než 50 studentů. Za celou iniciativou stojí spolek prg.ai, který byl založen taktéž v roce 2019 skupinou akademiků z ČVUT v Praze, Univerzity Karlovy a AV ČR s významným přispěním hl. m. Prahy. Vizí prg.ai je naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Což mimo jiné zahrnuje i snahu o výchovu nových AI talentů na různých stupních vzdělávání, od výuky umělé inteligence na středních a vysokých školách po zvyšování kvalifikace zaměstnanců a veřejnosti.

Za FIT ČVUT se v prg.ai angažuje doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. (proděkan pro spolupráci s průmyslem) a Ing. Karel Klouda, Ph.D. (vedoucí Katedry aplikované matematiky). Druhý zmíněný je zároveň i fakultním garantem prg.ai Minoru a hovoří o programu takto: „Ta nejdůležitější věc, kterou prg.ai Minor nabízí svým studentům, je možnost poznat jiné prostředí. Jiný přístup k výuce a taky samozřejmě studenty a vyučující jiných fakult. V rámci programu se naučíte různé věci z různých oblastí AI, což samo o sobě může zlepšit uplatnění na trhu práce nebo v akademii.“

„Díky programu jsem se mohl hlásit na vyšší než juniorskou pozici,“ říká absolvent

Slova Karla Kloudy dokládá i první absolvent programu Václav Maixner, který vystudoval fyziku na MFF UK a nyní pracuje ve firmě DataSentics. O programu říká: „Chtěl jsem získat kvalitní základy, abych se mohl machine learningu věnovat pořádně. A myslím skutečně kvalitní, protože na internetu existuje spousta kurzů či výukových materiálů, které slibují, že vás machine learning naučí, abyste mohli samostatně tvořit. Řadu z nich jsem zkusil a žádný z nich mi nedal tolik jako přednášky z prg.ai. Certifikát z prg.ai potvrdí znalosti v oboru. Já se díky tomu mohl úspěšně hlásit na vyšší než juniorskou pozici.“

Vzniká akční komunita studentů

Kromě možnosti studovat kvalitní předměty z jiných fakult je prg.ai Minor také o komunitě podobně naladěných technicky zaměřených studentů a studentek, pro které jsou pořádány akce se zajímavými hosty. Pokud se přihlásíte, ještě však nemáte vyhráno – Vaši přihlášku bude posuzovat komise složená ze zástupců zapojených fakult na základě prospěchu, technických znalostí a motivace. Výsledky budou vyhlášeny 10. dubna.

V případě přijetí si můžete vybrat předměty ze šesti tematických bloků, přičemž musíte absolvovat alespoň jeden předmět ve čtyřech z nich. Dalším kritériem pro úspěšné splnění prg.ai Minoru je povinnost navštívit alespoň tři ze čtyř zapojených fakult. Ladislav Floriš, který studuje FIT ČVUT a účastní se programu, hovoří o své zkušenosti takto: „Ako študentovi FIT mi účasť na tomto programe umožnila objaviť kurzy z FELu a Univerzity Karlovy, o ktorých som predtým nevedel a ktoré mi umožňujú náhľadu na problematiku umelej inteligencie z viacerých uhlov pohľadu. Spolok prg.ai usporadúva tiež akcie online aj offline, na ktorých je možno vypočuť si rôznych odborníkov, a myslím, že je to skvelá príležitosť, ako sa dozvedieť niečo nové, ako sa dopočuť o veciach, ktoré sa reálne aplikujú v praxi.“

Představení prg.ai Minor můžete také zhlédnout v krátkém videu. Více informací a formulář pro přihlášky, které jsou otevřeny do 22. března, najdete na webových stránkách prg.ai/minor


Autor: Julie Kovaříková, prg.ai