Inovace ve vzdělání? UniHack 2021 přilákal studenty z celého světa

Ráda bych vám přiblížila akci, která proběhla první březnový víkend roku 2021 a jednalo se o druhý ročník on-line hackathonu UniHack, kterého se mohli zúčastnit studenti a akademici z celého světa. Minulý ročník inovátoři vymysleli projekty, které pomáhali České republice v prvotní koronavirové krizi, tentokrát se věnovali inovacím ve vzdělávání. Hlavním organizátorem akce byla FIT ČVUT s podporou prg.ai, CEE HacksUNICO.ai.

Už podruhé jsem se ocitla v roli organizátora studentského hackathonu a opět se jednalo o UniHack. Letos jsme si dali o chlup větší výzvu než loni, a to vytvořit hackathon, kterého by se mohli zúčastnit inovátoři z celého světa. Toto rozhodnutí otevřelo mnoho možností a zároveň to byl důvod, proč byla veškerá komunikace v anglickém jazyce. Přemýšleli jsme které téma organizátory i studenty spojuje a došli jsme k celkem jasnému výsledku – vzdělávání a školství. Vzdělanost a její vylepšování jsou velká a důležitá témata, proto jsme celý hackathon zaměřili právě na ně. Inovátorům jsem nabídli tři konkrétní oblasti, kterým se mohli věnovat. Skills and learning certificates, Matchmaking and exchanging knowledgeProject based learning. Účastníci si mohli vybrat kteroukoli ze zmiňovaných oblastí a v rámci ní vymyslet svůj konkrétní projekt, na kterému budou v rámci hackathonu pracovat.
Zúčastnit se mohli studenti a akademici odkudkoliv ze světa a z jakéhokoliv oboru. Často jsme pro Unihack používali slovo „ideathon“ místo „hackathon“, právě kvůli tomu, že akce byla zaměřena víc na inovativní nápady než na jejich konkrétní realizaci. (přítomnost slova „hack“ často evokuje programování). A tak jsme po dlouhých třech týdnech příprav vytvořili akci, na kterou se zaregistrovalo 215 účastníků společně s více než 30 mentory.

Účastnici i mentoři se připojili z celého světa

Jak to celé vlastně probíhalo? 

Jako většina akcí v této době i Unihack musel proběhnout on-line. Hlavním komunikačním kanálem jsme zvolili Slack, který jsme doplnili o interaktivní platformu 2GHTR, která přispěla k zlepšení vzdálené živé komunikace. Díky ní mohli účastníci vstupovat do různých místností, kde si mohli například sjednat on-line schůzku s mentorem, brainstormovat se svým týmem a nebo si jen tak popovídat. Kromě zmíněných platforem jsme hojně využívali i Youtube, kde proběhlo slavnostní zahájení a následně také vyhlášení výsledků.

Platforma 2GHTR

Co dalšího jsme si připravili pro účastníky?

Po celou dobu akce mohli účastníci konzultovat své projekty s celou řadou mentorů. Navíc jsme, do už tak nabitého víkendu, pro účastníky domluvili několik kvalitních workshopů od expertů z praxe. První odstartoval Miky Škoda, který zájemcům předal své bohaté zkušenosti s institucemi v České republice. Pavel Kordík, Stanislav KuznetsovJakub Žitný z FIT ČVUT připravili pro inovátory několik datasetů, které mohli jakkoliv využít, a na toto téma proběhl i druhý workshop s názvem Data analysis and visualization. Další den následoval seminář Identifying Talent VC, který vedl Alex GeorgeCredo Ventures. Sara Polak si na sobotní večer připravila povídání o umělé inteligenci – AI: Choose well. Rady a tipy jak pitchovat projekty přinesl Oliver Laryea a poslední workshop se věnoval tématu Studenti a startupy

Po vyhlášení vítězů proběhla krátká afterparty formou PubQuizu a následně poslední akce. Debata na sociální sítí ClubHouse se Sarou Polak, Yemim A.D., Danielem Pražákem, Mikym Škodou, Tomášem Hülle a dalšími na téma vzdělávání a Unihack 2021.

Workshop Six Steps to Pitch Success
Tým inovátorů z FIT ČVUT, kteří konzultují svůj projekt s mentorkou

Kdo hodnotil projekty účastníků? 

Porotu jsme se snažili složit tak, aby její členové byli co nejrůznorodější, co se odbornosti týče. Vznikl z toho tým plný expertů a špičkových odborníků.
Ráda bych představila některé z nich:

Kdo se stal vítězem Unihack 2021? 

Porota vybrala vítěze v každé oblasti a následně ocenila další dva týmy speciální cenou poroty. Jeden tým byl také oceněn čestným uznáním za skvělý projekt. 

Vítězové UniHack 
oceněnítýmprojekt
Skills and certificatespsydeasCROSatisfied students/satisfied employers
Matchmaking and exchanging knowledgeSoftllussionJourniee
Project based learningHobbyRobotProjectly
Special Award of the JudgesGYAANGyaan
Special Award of the JudgesPoliteia 21Politeia 21
Honourable mentionCelestialsUpLift
Oceněné týmy UniHack 2021

Jeden z oceněných týmů se skládal ze studentů FIT ČVUT, a  proto bych vám právě jejich práci ráda představila. Projekt Politeia 21 si klade za cíl rekonstruovat Platónův ideální stát, jak je popsán v jeho slavné knize The Republic, s využitím moderních technologií 21. století. Cílem je vybudovat virtuální simulátor, kde by mohly být vysvětlovány Platónovy teze o ideální společnosti a etickém aspektu lidského chování. Tým plánuje použít tento simulátor jako rozsáhlý experimentální nástroj ke studiu lidských interakcí v reálném čase ve virtuálním prostředí. Projektem chtějí představit rekonstrukci výzkumu, jak by měl vypadat Platónův pohled na městský stát zvaný polis s využitím historických a vědeckých údajů. Virtuální město by se mělo řídit zákony a předpisy navrženými právě Platónem. To může vzbuzovat otázku přináší, zda budou lidé uvnitř prostředí schopni a ochotni daný řád přijmout. K realizaci tohoto projektu chtějí jeho autoři využít prostředí vhodné pro virtuální realitu, pravděpodobně Unity.

Osobně se mi tento projekt moc líbí a držím mu palce, ať se realizace vydaří! Kompletní seznam všech odevzdaných projektů (i neoceněných) si můžete prohlédnout na webových stránkách akce. 

Video týmu Politeia 21

Díky, uvidíme se příště! 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem organizátorůmmentorům. Odvedli jste skvělou práci a jsem ráda, že jsem mohla být znovu součástí UniHacku. Věřím, že si akci účastníci užili alespoň tak jako my a že pro ně byla přínosná. Tak snad se všichni potkáme příští rok (doufejme, že už naživo) na dalším ročníku!

Foto: Archiv UniHack 

Alena Brožová

Jsem stále Programátor začátečník a nejspíš i vždy budu. Díky FITu poznala nejúžasnější lidi v mém životě a jsem za to FITu neskonale vděčná. Taky díky této fakultě zjistila, co bych v životě chtěla dělat (i když to nakonec není informatika). Byla jsem dva roky členkou představenstva FIT++, taky jsem byla v Centrále Studentské unie ČVUT. Taky jste mě mohli i na fakultním Seznamováku (nebo Magistrováku) a ráda pomáhám na různých akcích ať už od fakulty, nebo na v rámci celé SU ČVUT. Momentálně studuju magisterské studium na MÚVS ČVUT, ale na FITu se možná ještě na pár předmětech objevím. Kontaktovat mě můžete na brozoal2@fit.cvut.cz.