Studenti rozdali známky učitelům. Jak obstála jarní distanční výuka?

Známkování na vysoké škole je opravdu jiné než to na střední. Jasně, o Áčkách a Fkách asi slyšel každý, málokoho by ale napadlo, že na univerzitách si vysvědčení odnáší i učitelé a že jim ho dokonce vystaví přímo studenti!


Je to tak, ČVUT se snaží, podobně jako ostatní univerzity, neustále vylepšovat a zatraktivňovat svoji výuku a jako zpětnou vazbu od studentů využívá Anketu hodnocení výuky na konci každého semestru.

Ta poslední za léto 2020 byla – jako vše v té době – poznamenána epidemií a distanční výukou. Účast studentů v anketě byla tak o něco nižší, celkově 27 %, to ale neznamená, že by se tam neobjevilo spoustu vzkazů od studentů a reakcí od učitelů, které stojí za to si prohlédnout.

Pojďme se tedy nyní podívat na ty nejzajímavější, nejvtipnější a nejoriginálnější. V druhé polovině článku připojujeme komentáře k anketě od několika zástupců naší fakulty.

Vyhodnocení nepředmětové ankety

V této obecnější části se studenti vyjadřují ke všemu možnému kolem fakulty a životu na ní.

Tak třeba taková otázka na práci při škole. Asi každý druhý FIŤák odpověděl kladně. Osobně mě velmi zaujala tato odpověď: „Ano pracuji. A je to dobře, mnoho věcí například z Java EE jsem pochopil až v práci. Do té doby jsem znal pojmy, které nic neříkaly a ještě k tomu jen v angličtině.“ Jiný spolužák si zase vychvaloval, že díky CoFIT si našel práci hned ke konci prvního ročníku.

Pokud byste se zeptali, co takovému průměrnému FIŤákovi pomáhá překonávat úkoly a zkoušky, byla by to stále legendární FIT Wiki – FIT sobě. Další skvělá věc, která dělá studium méně bolestivé, je podle odpovědí také fajn komunita lidí kolem sebe. 

Neměli bychom zapomenout na postřehy našich absolventů a absolventek. Podle některých by bylo dobré zavést jednotnou šablonu pro závěrečnou práci, doteď totiž existují jen různá doporučení jak práci pojmout. Fakulta těmto voláním vychází vstříc a vzkazuje, že na LaTeX šabloně pro ZP se velmi intenzivně pracuje.

Několika našim bývalým spolužákům se také úplně nelíbilo, že po odstátnicování se jim z ničeho nic zablokoval přístup k materiálům, emailu atd. „To je obecnější problém – státnicí skončíte studium a přestanete být studentem i legislativně, přijdete postupně o všechny studentské výhody, ale i přístup do celého intranetu, včetně e-mailu. Že by studenti měli být předem informováni je pravda a zařídím,“ reaguje pan Zdeněk Muzikář, proděkan pro studium.

Nemálo respondentů si chválilo, s jakým nasazením se učitelům podařilo přejít na online výuku a třeba takové pořizování záznamů z přednášek by spousta z nich ráda udržela jako tradici. „Distanční výuka byla v mnoha směrech super. Mít online přednášky k dispozici je mnohem lepší, než na tu přednášku jednou jít a už ji nikdy nevidět. Takhle si můžu přednášku pustit kdy chci, když něčemu nerozumím, tak se můžu kdykoliv podívat znovu,“ píše se v jedné z odpovědí na dotaz „Co pomohlo?“. FIŤáky tak určitě potěší příslib pana Muzikáře, že nahrávky přednášek se budou používat i v dalších semestrech.

Z ankety je ale jasné, že ne všem katedrám se distanční výuka tak úplně povedla. V některých případech se zbytečně zkoušely nové systémy místo použití těch zavedených jako je například Marast. V pár předmětech se prý během března dokonce přešlo tak nějak samovolně do módu samostudia, což nejednoho studenta zklamalo. Stížnosti byly také na nekvalitní nebo chybějící skripta a studijní materiály. Ačkoliv pan Muzikář vysvětluje, že „Slidy jsou vodítkem pro přednášejícího, ne učební materiál a předpokládá se přítomnost studentů na přednášce,“ přiznává, že většina kritiky je oprávněná a ví o ní. Podle pana děkana Marcela Jiřiny se tu projevil dlouhodobější problém. Před třemi lety se totiž katedry měly osamostatnit a místo delegování svých záležitostí na fakultu si měly začít řešit agendu přímo u sebe. V některých případech se ale tento přechod ještě úplně nepovedl. Právě to mohlo vést ke zmatkům, které studenti v anketě popisují. I tady ale fakulta slibuje, že za součinnosti studentů zlepší kvalitu výuky i v tomto směru. Jestli a jak moc se jí to daří můžete hodnotit už nyní během zimního semestru. Nebojte se proto s vašimi pozitivními i negativními zkušenostmi poté svěřit v anketě za ZS 2020/2021, která bude otevřena během ledna a února 2021.

Nepředmětovou část ankety si doporučuji alespoň v rychlosti prolétnout, jsou tam opravdu inspirativní i vtipné komentáře.

Vyhodnocení předmětové ankety

V této části studenti rozdávají klasické známky od 1 do 5 pro jednotlivé předměty, které měli v daném semestru zapsané. Ke každému z nich také mohou anonymně napsat komentář o tom, co při průchodu semestrem ocenili nebo na čem by naopak učitelé měli zapracovat. Připojeny jsou i všelijaké zajímavé statistiky. Často motivační, třeba jaké známky si studenti předmětu v minulém semestru odnesli nebo jaká byla průchodnost v průběhu let.

Zajímavé je, že spokojenost s výukou se potom učitelům může odrazit i v jejich odměnách, mají tak ještě větší motivaci pro zkvalitnění výuky. Ale nemyslete si, rozdáváním lepších nebo horších známek učitel nijak reputaci předmětu neovlivní. Vždyť třeba takovým BI-AG2 (Algoritmy a grafy 2) prolezl jen každý třetí student. I tak ale v anketě skončil předmět s vyznamenáním, průměr hodnocení od 19 hlasujících byl krásných 1,21. „AG2 mě hodně bavily, ač jsem je nezakončil zrovna vesele. Látka je to trochu náročnější, ale to tak prostě je. Chválím zpracování materiálů i přizpůsobení na situaci,“ zní jeden z komentářů pod předmětem.

Stejně jako v nepředmětové části mohou i zde studenti komentovat. Učitelé tu však mnohem víc reagují a věřte, často i zajímavě. Ne opravdu, pro vaše budoucí předměty je to místo, kde lze načerpat upřímné názory a zkušenosti od vašich spolužáků, kteří si to prolezli před vámi. A naopak u již překonaných předmětů třeba některé věci zpětně lépe pochopíte. 

Zkrátka nebojte se prokliknout na předmětovou anketu za letní semestr, uvidíte tam toho mnoho zajímavého.

Vyjádření vybraných zástupců fakulty 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Děkan - FIT ČVUT

Anketa je pro fakultu významným zdrojem informací nejen o probíhající výuce, ale také o celkovém vývoji úrovně vzdělávání na fakultě. Poskytuje zpětnou vazbu o úsilí vyučujících na jedné straně a o vnímání kvality výuky studenty na druhé straně. Vyučujícími je dychtivě očekávána a jakmile je uzavřena pro studenty a otevřena pro vyučující, zájem ji prostudovat je značný. 

Fakulta vyžaduje, aby vyučující na komentáře studentů reagovali a po vedoucích kateder chce, aby identifikovali hlavní problémy a přišli s návrhy, jak výuku zlepšit. Absence reakce na anketu je výrazně promítána do odměn. Na každé katedře jsme se také zaměřili na předměty, které mají výrazně špatné hodnocení. Od jednotlivých vyučujících poté budeme chtít, aby identifikovali problémy ve výuce těchto předmětů a současně navrhli konkrétní řešení, která pro ně budou závazná.

Některé problémy, které v anketě zaznívají, je možné vyřešit rychle, ale některé vyžadují koncepční změny, které se mohou projevit až za pár let. Například celková změna obsahu předmětu vyžaduje přípravu nových studijních materiálů. Podobně i změna vyučujícího musí respektovat pracovní právo apod. Významné změny musí být schváleny orgány mimo fakultu a případně i mimo univerzitu.

Nejcennější je, pokud jsou komentáře k předmětům věcné a navrhují konkrétní změny. Ty lze pak snáze promítat do úprav předmětů. Bohužel některé komentáře sklouzávají do emoční roviny, ale naštěstí jich ubývá.

Anketu stojí za to vyplňovat. A děkuji všem, kteří ji vyplnili. Pozitivní reakce stimulují vyučující a ty podnětné dávají impuls ke zlepšení. Předmět, který jste hodnotili, už sice nebudete absolvovat znovu. Pomůžete tím ale svým mladším kolegům, a vlastně i sobě, až budete např. znovu procházet podklady ke státní závěrečné zkoušce.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Ing. Karel Klouda, Ph.D. - FIT ČVUT

Za naši katedru jsem v anketě našel jen dva předměty, u kterých se ve větší míře vyskytly kritické komentáře. Šlo o předměty MI-ADM (Algoritmy data miningu) – do kterého jsem namočen i já osobně – a BI-ZUM (Základy umělé inteligence). U obou šlo především o ne úplně hladce zvládnutý přechod na dálkovou výuku. Předměty jsou učiteli okomentované přímo v anketě a učitelé si problémy uvědomují, tak to zde nebudu příliš detailně komentovat.

Obecně řeknu, že se při přechodu na dálkovou výuku ukazuje velká výhoda našich „starých“ matematických předmětů, které jsou podpořeny mnoha studijními materiály, systémem MARAST atp.

U předmětů oboru ZI (Znalostní inženýrství) zatím nic takového zajištěno není a ještě několik let asi nebude. Ostatně, i u těch matematických předmětů to vznikalo roky. V dlouhodobém výhledu s tím počítáme, ale je to těžké z kapacitních důvodů. Mnohé předměty ZI mají jediného přednášejícího, takže je vše na něm. Navíc tito přednášející mají v některých případech na fakultě pozice, které pracné výrobě studijních materiálů nenahrávají. Vaše kritická (a věcná) zpětná vazba nám ale velmi pomáhá a alespoň zvyšuje výčitky, které dotčení mají a které se časem snad přetaví do vynikajících studijních možností. I proto za vaše komentáře jako každý rok velice děkuji!

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Předměty zajišťované mojí katedrou jsou založeny zejména na praktických cvičeních a laboratořích. Vždy byly vyučovány tak, aby se studenti seznámili se současnou praxí, a to co nejdříve. Technologický pokrok jde totiž rychle dopředu a v praxi používané prostředky se proto rychle mění. Mám na mysli jak hardwarové přípravky, tak i různé typy robotů nebo související nutnou podporu profesionálním návrhovým softwarem. Seznámit s tímto studenty bez přístupu do laboratoří a bez pomoci učitelů bylo tak v podstatě nemožné. 

Můj tým (kterému velmi děkuji za mimořádné nasazení) však dělal všechno proto, aby byla možná alespoň simulace a aby nám zůstala možnost spravedlivě ohodnotit praktické výsledky vás studentů. Pokud se to aspoň ve většině případů podařilo, jsem za to vděčná, a to i studentům, kteří byli – ostatně stejně jako my – pokusnými králíky. Všichni jsme se seznamovali a snažili používat doporučené podpůrné on-line prostředky a občas to dopadlo dost katastrofálně, zejména realizace zkoušení velkého množství studentů a tvorba testů, které dosud byly založeny na kreslení schémat a jejich posouzení. 

Velmi oceňuji práci a ochotu učitelů KČN (Katedry číslicového návrhu), kteří v této nelehké době byli k dispozici ke konzultacím téměř 24 hodin denně a také studentům, kteří těchto konzultací využili a vyjádřili pozitivní hodnocení v anketě. Relevantní zmiňované nedostatky řešíme, anketu jsme si na KČN prostudovali a okomentovali. Pevně doufám, že současná krizová situace poleví a že se vrátíme k praktické výuce obohaceni letošními zkušenostmi, které samozřejmě využijeme.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - FIT ČVUT

Povinnými předměty oboru v bakalářské formě studia byly BI-BEZ (Bezpečnost) a BI-BEK (Bezpečný kód), volitelným předmětem byl předmět BI-EHA (Etické hackování). Poslední dva zmíněné byly v anketě hodnoceny pozitivně. Děkujeme vám za to a případné připomínky a doporučená vylepšení zvážíme a zapracujeme. 

Předmět Bezpečnost už ale byl v anketě hodnocen hůře. Slovní hodnocení se různilo, někomu se předmět líbil a jinému zase ne. V distanční formě byl předmět vyučován a zkoušen poprvé, jako ostatní předměty. Bohužel ne všichni se zhostili tohoto nelehkého úkolu stejně. Bylo obtížné vyhovět všem studujícím zároveň. Problémy s cvičícími, kteří neměli odpovídající kontakt se studenty, jsme řešili na úrovni katedry. Omlouváme se vám za vzniklé problémy.

Taktéž v průběhu zkoušení vznikla komplikace s regulérním průběhem jednoho distančního termínu zkoušky. Situaci jsme museli řešit v souladu s pravidly, která v té době platila pro zkoušení na FIT a ČVUT. Nebylo totiž jasné, zda byly prezenční zkoušky stejně náročné jako ty v distanční formě. Naše snaha byla, aby se obtížností nelišily. Pokud studenti viděli nedostatky, omlouváme se jim za to. Doufáme, že v budoucnu se s podobnými problémy společně vypořádáme ke spokojenosti všech.

Předměty magisterské v LS 2019/20 byly tři. Opět, dva z nich – BI-HWB (Hardwarová bezpečnost) a MI-SYB (Systémová bezpečnost) – byly bezproblémové. Za pozitivní a konstruktivní reakce děkujeme. Poslední předmět v tomto semestru pro magistry je staronový předmět MI-MKY (Matematika pro kryptologii). U tohoto předmětu jsme byli hodnoceni víceméně negativně. Již v průběhu semestru se ozývaly hlasy z řad studentů, že tento předmět není obsahem a výukou podle jejich představ. Vzniklé problémy jsme průběžně řešili na úrovni katedry, i když se to některým studentům tak nejevilo. Možná na tomto místě patří omluva za vzniklé problémy. Předmět byl vyučován distančně a v případě tak náročného předmětu to bylo jistě na škodu. Chyběl kontakt a interakce studentů a vyučujících. Další skutečnost je ta, že předmět byl poprvé vyučován profesorem Burdíkem z FJFI. Ten vstoupil do výukového procesu distančně a s představami o náročnosti předmětu, které si přinesl z domovské fakulty. Pravděpodobně právě to způsobilo, že studenti viděli tento předmět a způsob výuky náročnější než další předměty na FITu. Určitě se budeme snažit tento předmět víc zpřístupnit našim studentům, samozřejmě za předpokladu jejich spolupráce.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Děkan FIT prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. - Mediatéka - České vysoké učení  technické v Praze

Předměty KPS (Katedry počítačových systémů) v letním semestru 2019/20 jsou hodnoceny vesměs příznivě, děkujeme za slova uznání. Na konkrétní kritické připomínky jednotliví vyučující přímo reagovali. Nejvíce energie jsme věnovali zajištění masovým předmětům BI-PSI (Počítačové sítě), BI-OSY (Operační systémy) a MI-PDP (Paralelní a distribuované programování), kde se nakonec v té vysoké nejistotě snad podařilo najít rozumná řešení.

Studenti ocenili i to, že streamované přednášky se podařilo rozběhnout s minimálním zpožděním. Asi největší dopad bude mít tato zkušenost na příští běh BI-PSI, kde náhrada za zrušenou kontaktní výuku v laboratoři stála nejvíc úsilí a kdy se ukázala potřeba zlepšovat nadále kvalitu studijních materiálů. Příprava skript proto již započala. V předmětu BI-PSI jsme se nakonec rozhodli pro zachování písemné zkoušky. Protože se jedná o masový předmět, primární  bylo zajištění korektnosti zkoušky a proto jsme použili program Anydesk, který dozorujícím učitelům umožňuje vzdálené připojení do počítačů studentů, kteří skládají online zkoušku, a sledování jejich obrazovky. Někteří studenti to vnímali negativně, na druhou stranu nasazení této technologie zajistilo korektnost a spravedlnost zkoušky, což považujeme za zásadní.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Ing. Michal Valenta, Ph.D se stal náčelníkem domorodého kmene – Buď FIT

Anketu za KSI (Katedru softwarového inženýrství) jsem prošel celou a zaměřil se hlavně na předměty s relativně vysokou vyplněností a horší známkou od studentů.

V předmětu BI-CS1 (Programování v C#) se zjevně dost dobře nezadařilo přejít na distanční výuku, to konstatují v odpovědi i vyučující předmětu. Jinak je dobře známo, že předmět je skutečně určen úplným začátečníkům v prostředí C#. 

U předmětu BI-PJV (Programování v Javě) jsem zaznamenal více negativních reakcí na formu domácích úkolů. Vyučující myslím dobře vysvětlili záměr, který za tím byl. To, že cvičení nemohla být prezenční, patrně k většímu tápání studentů rovněž přispělo. A bohužel se právě tyto dva fenomény sešly.

Předmět BI-EMP (Ekonomické a manažerské principy) má řadu pozitivních, ale i negativních hodnocení. Rozpor přisuzuji hlavně tomu, že je dosud povinný pro všechny studijní programy. V budoucnu bude nástupce tohoto předmětu pouze předmětem specializace či předmětem volitelným.

Pozorně jsem prostudoval i kritické výhrady k předmětům MI-NSS (Normalized Software Systems), MI-FME (Formální metody a specifikace) a MI-PIS (Pokročilé informační systémy). Slibuji, že s vyučujícími tyto připomínky a celou koncepci předmětů proberu. Dílčí témata a způsoby ověřování znalostí lze diskutovat a případně pozměnit. Neztotožňuji se s názorem, že předměty by ve specializaci být neměly. Trochu se ve vyjádřeních k anketě opakuji, nicméně, MI-FME má ukázat, jak lze k ověřování programů a specifikací přistoupit s použitím matematického aparátu, zejména logiky, MI-NSS má ukázat směr meta-programování a generování kódu z modelů a MI-PIS má doplnit obrázek z pohledu praxe v různých aplikačních doménách v rámci legislativy. Na celkovém vyznění této trojice pohledů na softwarové systémy zjevně musíme dále zapracovat.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Jan Janousek Home Page

Předměty zajišťované naší katedrou byly v LS 2019/20 hodnoceny, až na výjimky, příznivě. Chci poděkovat studentům za vyplnění ankety a zejména za zájem o učení, který je pro nás vyučující odměnou. Stejně tak díky patří i kolegům učitelům, hlavně za výuku v pro nás všechny nových podmínkách setkávání se na dálku.

Negativní komentáře u hůře hodnocených předmětů popisují často nedostatečnou organizaci výuky, písemek, i zkoušek. Od dalšího semestru proto zavedeme nové katederní vhodné kontroly k těmto organizačním záležitostem. 

U našich jednotlivých učitelů také sledujeme dlouhodobě opakující se kritické komentáře k naší činnosti a jejich vývoj v čase. I zde se snažíme se o zlepšení.

Závěr

Nakonec bychom všechny FIŤáky rádi povzbudili, aby nezapomněli na příští anketu za zimní semestr a dali v lednu a únoru vědět, jak byli spokojeni s přístupem a snahou učitelů během druhé vlny distanční výuky. Jak je z komentářů výše i z reakcí v anketě vidět, vyučující si naše pocity opravdu berou k srdci a do virtuální výuky se pustili s plným nasazením. Za to jim patří jedno veliké díky!

Lukáš Hypša

Psaní článků je zábava a přitom i zajímavá zkušenost, kdy se potkáváte s neobvyklými lidmi a zjišťujete víc a víc o světě kolem. Výsledek, který vám vznikne pod perem, pak dokáže pobavit a obohatit další lidi – a to je na tom to nejlepší. Proto pro mě bylo připojení se ke skvělým lidem v redakci časopisu FIT úplně jasnou věcí a doporučil bych to zkusit všem co se nebojí. Kontaktovat mě můžete na lukashypsa@gmail.com.