Otevíráme Laboratoř etického hackování

Hackerský útok nebo bezpečnostní incident jsou v poslední době velmi často skloňované pojmy. Spolu s tím se objevují i zprávy o nedostatku odborníků, kteří by zvládli konkrétní problémy zabezpečení informačních systémů kvalifikovaně řešit. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci se společností NN Group reaguje na tuto důležitou výzvu dnešní informační společnosti otevřením nové Laboratoře etického hackování.

Díky úzké spolupráci s průmyslovými partnery se na půdě FIT ČVUT povedlo otevřít již několik laboratoří. Mezi posledními to byla např. ShowmaxLab, která se zaměřuje na rozpoznávání druhu obsahu z videa pomocí metod umělé inteligence. Laboratoř etického hackování (HackingLab) je tak dalším místem, které nabídne studentům možnost vyzkoušet si teoreticky nabyté zkušenosti v praxi. Slavnostní otevření laboratoře proběhne ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v místnosti TH:A-1455 (Thákurova 7, 14. patro budovy A).

Výuka bezpečnosti na FIT ČVUT

Studijní obory specializované na bezpečnost počítačových systémů a sítí se na FIT ČVUT vyvíjely hned od jejího počátku, a to díky akademickým pracovníkům zkušeným v této oblasti. Od akademického roku 2010/2011 je otevřen magisterský studijní obor Počítačová bezpečnost a v roce 2015/2016 byl akreditován bakalářský studijní obor Bezpečnost a informační technologie.

„Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze byla první technickou fakultou v České republice, která akreditovala studijní obory specializované na bezpečnost počítačových systémů a sítí a její absolventi jsou v praxi velmi žádáni,“ doplňuje prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí laboratoře.

Otevření HackingLab je tak dalším krokem ke zkvalitnění výuky v těchto studijních oborech. Konkrétně bude využívána v bakalářských předmětech Etické hackováníSystémová a síťová bezpečnost a v navazujících magisterských předmětech Síťová bezpečnostSystémová bezpečnost.

Co je na hackování etického?

Etické hackování, kterému se nová laboratoř věnuje, slouží jako prevence proti bezpečnostním útokům. Etický hacker, tzv. bezpečnostní specialita či penetrační tester, při své práci simuluje aktivitu reálného útočníka. Snaží se tak odhalit bezpečnostní slabiny systému s cílem zvýšení jeho bezpečnosti. Oproti hackerům s nekalými úmysly je však jeho činnost legální a činí tak ve spolupráci s majitelem systému. Jedná se tedy o velmi důležitou roli v oboru bezpečnosti informačních systémů.

Slavnostní otevření laboratoře

Pokud vás problematika etického hackování zajímá a chcete se o možnostech nové laboratoře dozvědět více, nezapomeňte přijít na její otevření 26. dubna 2018. „Během slavnostního otevření laboratoře předvedeme praktickou ukázku krádeže přihlašovacích údajů a její detekce. Dále ukážeme, jak prostřednictvím softwarových nástrojů, kterými je laboratoř vybavena, mohou týmy specialistů chránit majetek v komerčním prostředí,” říká k programu akce Ing. Ronald Lipták, ředitel NN IT HUBu v Praze.

Pro účast na slavnostním otevření se nemusíte registrovat. Svůj zájem však můžete projevit na facebookové události.

Veronika Dvořáková

Aktivistka nejen na fakultních sociálních sítích, ale také na všech jejich akcích a dění pro studenty, zaměstnance, zájemce o studium i veřejnost. Jinak to ani nejde, jelikož na FIT ČVUT pracuji na PR oddělení. Ještě ve školních letech, která z koníčku dala vzniknout mé současné profesi, jsem pomohla zrodu tohoto časopisu a se spolužáky založila Seznamovák pro prváky. Kontaktovat mě můžete na veronika.dvorakova@fit.cvut.cz.