Online akce na FIT

Život na FIT ČVUT se neskládá jen z přednášek, cvičení, písemek a zkoušek, ale čas od času jsou pořádány i různé akce. Shlukování desítek až stovek lidí na jednom místě však za aktuálních protiepidemických opatření není možné. Jak z toho ven? Všechno zrušit? Ne, to by byla škoda. Organizátoři těchto akcí uvažovali podobně, zapojili svou kreativitu a vymysleli, jak je převést do online světa. Pojďme se nyní podívat, co všechno již bylo v online prostoru fakulty uspořádáno.

Kariérní veletrh COFIT

Dvakrát ročně pořádá Oddělení pro spolupráci s průmyslem kariérní veletrh COFIT, který propojuje studenty, akademiky, fakultní laboratoře a firmy. Umožňuje studentům zapojit se do nejrůznějších projektů, které laboratoře řeší, dohodnout si s některou z firem spolupráci na bakalářské nebo diplomové práci nebo se v ní ucházet o zaměstnání.

Podzimní COFIT, který proběhl od 19. do 22. října 2020 na event platformě Hopin, byl navíc obohacen i technologickou konferencí v podobě COFIT Talks. Jednalo se o panelové diskuze na atraktivní témata jako třeba strojové vidění v průmyslové praxi, business informatika, zpracování velkých dat, internet věcí, webové aplikace, monitorování síťového provozu, strojové učení, virtuální realita a další. Stánky firem, které známe z běžných veletrhů, nahradily virtuální místnosti, kde mohli studenti komunikovat přímo se zástupci firem.

[1] COFIT Talk na téma strojové vidění v průmyslové praxi.

Fakulta také zavedla zcela novou službu – algoritmický matchmaking. Ten individuálně páruje studenty s firmami na základě jejich znalostí a dovedností. Jak tento algoritmus získá přehled o znalostním profilu svých studentů? Ve fakultním systému pro klasifikaci Grades lze ke každému předmětu přiřadit dovednosti, které po jeho absolvování student získá. Algoritmus na základě studentových úspěšně ukončených předmětů sestaví tzv. skillcloud. Pokud student povolí poskytnutí těchto informací třetím stranám, jsou předány firemním partnerům a zaměstnancům fakulty.

Celým veletrhem prováděla Sara Polak, moderátorka s polyhistorickými znalostmi. Na Oxfordu studovala archeologii a antropologii, v doktorském studiu se zabývala vlivem hudby na lidské vnímání, nyní prostřednictvím různých akcí a platforem proměňuje Prahu na centrum umělé inteligence.

Záznamy COFIT Talks můžete zhlédnout na stránkách fakulty.

LAW FIT

V pátek 6. listopadu 2020 proběhl již osmý ročník konference LAW FIT. Ta poskytuje osobnostem z oblasti práva a informačních technologií prostor pro diskuzi o aktuálních problémech těchto oborů. Konferenci pořádá FIT ČVUT a JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D, advokát a specialista na právo informačních technologií. V roce 2017 mu byla za práci v této oblasti práva udělena cena Právník roku (o udělení ceny jsme psali v tomto článku). Zdeněk Kučera také na FIT přednáší předměty BI-PAI (Právo a informatika) a BI-PRP (Právo a podnikání).

Konference se v minulosti zabývala problematikou autorského práva na internetu, nakládání s daty, umělou inteligencí, digitální realitou a dalšími. Poslední ročník se zaměřil na kyberbezpečnost, o které přednášelo mnoho zajímavých osobností, např. Adam KučínskýNárodního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Jakub Souček z firmy ESET a známý bezpečnostní konzultant Michal Altair Valášek.

Za normálních okolností se konference pořádá v největší přednáškové místnosti v Nové budově ČVUT v květnovém termínu. Ani posunutí konference na podzim neumožnilo vzhledem k omezením spojených s koronavirem její standardní konání, a tak se konference uskutečnila online formou livestreamu. Dle dostupných statistik sledovalo v jednu chvíli konferenci až 600 lidí (téměř dvojnásobek kapacity zmíněné přednáškové místnosti!). Záznam pak shlédlo 2700 diváků, kteří u videa dohromady strávili 850 hodin. Tyto statistiky můžete vylepšit i vy a podívat se na záznam konference na jejích stránkách.

[2] LAW FIT 2019 ještě v prezenční formě.

Den otevřených oken

Postupem času začalo zaměstnancům PR oddělení vrtat hlavou, jak provést tradiční Den otevřených dveří, když dveře všech budov fakulty jsou studentům i návštěvám hermeticky uzavřeny. Dumali a dumali, až je napadlo šalamounské řešení – když to nejde dveřmi, dostaneme zájemce o studium dovnitř oknem. Hm. Okna přednáškových místností jsou příliš malá na to, aby se jimi někdo protáhl. Prostory fakulty ve třetím patře Nové budovy ČVUT, nebo dokonce v devátém patře budovy A jsou na možnost komfortního přístupu oknem příliš vysoko. Definitivním rozhodnutím tedy bylo, že v době pandemie nahlédnou zájemci o studium na fakultu prostřednictvím okna svých prohlížečů.

[3] Děkan doc. Marcel Jiřina zahajuje Den otevřených oken z okna své kanceláře.

V zimním semestru 2020 tak proběhly již dva Dny otevřených oken, a to 21. listopadu 202021. ledna 2021. První byl určen zájemcům o bakalářské studium, druhý prezentoval tradičně i studium magisterské. Akce začala přednáškou děkana, který prezentoval obecné informace o fakultě a studiu, následovaly příspěvky garantů jednotlivých studijních specializací. Každá z nich pak měla připravený online stánek, kde vyučující i studenti poskytovali uchazečům podrobnější informace a odpovídali na jejich dotazy. Akci uzavřel obecněji zaměřený infostánek, kde se návštěvníci mohli zeptat na cokoliv o fakultě, přijímacím řízení, praxi při studiu nebo bohatém studentském životě, jakkoliv je tento v době pandemie limitován. Připravena byla také videa o bakalářských studijních specializacíchlaboratoříchvirtuální 360° prohlídka fakulty, kterou diváky provedla šéfredaktorka časopisu Buď FIT Alena Brožová.

Největší výzvou pro organizátory bylo vymyslet, jak na dni otevřených dveří, respektive oken, efektivně prezentovat všechny důležité informace online formou. Aby zjistili, jak novou podobu akce hodnotili její účastníci, požádali je o zaslání zpětné vazby formou dotazníku.

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že se líbilo zejména provedení akce po technické a vizuální stránce, množství prezentovaných informací a jejich přehledné rozložení mezi více tematických informačních stánků. Podoba těchto stánků byla též hodnocena pozitivně, podle respondentů se staly dobrou náhradou osobní komunikace, jelikož byla možnost živě pokládat dotazy, na které prezentující okamžitě odpovídali. V neposlední řadě zájemci ocenili virtuální prohlídku budov fakulty.

Často zmiňovaným negativem byla absence osobního kontaktu, někteří by rádi získali více informací o specializacích, jiní zase méně vzhledem k tomu, že se specializace volí až od 2. ročníku studia.

Závěr

Je tedy evidentní, že ačkoliv pandemie koronaviru znemožnila osobní setkávání a pořádání hromadných akcí, FIT na ně nerezignoval a má zájem je pořádat i nadále, byť v poněkud netradiční online formě. Jelikož konec pandemie zatím není v dohledu, plánují se i další online akce. Aby vám žádná neunikla, sledujte jejich přehled na stránkách fakulty.

Matěj Latka

Na FITu jsem v prváku na magistru a krom školních povinností a strojového vidění se věnuji například sborovému zpěvu, hře na housle nebo výuce lyžování. Když zrovna není koronavirus, sbalím v létě batoh nebo nafoukám kolo a prozkoumávám různá zajímavá místa v Evropě. Kontaktovat mě můžete na latkamat@fit.cvut.cz.