Na FIT máme novou hardwarovou laborku

Po rekonstrukci budovy A konečně můžeme otevřít některé laboratoře, které na FIT dlouho chyběly. Jednou z nich je i hardwarová laborka. Doposud jsme nouzově obývali učebnu T9:345, kde se střídaly všechny hardwarové předměty, a kde už nezbýval prostor pro samostatnou práci.

V desátém patře máme nyní dvě učebny, „bakalářskou“ T9:1042 (kvůli rekonstrukci výtahů poběží v plném nasazení až od zimního semestru) a „magisterskou“ T9:1048, kde se učí už teď. Mezi nimi je známé respirium, které ovšem v desátém patře funguje také jako hardwarová samoobsluha – můžete si půjčit přípravek a dodělat si domácí úkol se SAPů.

No a na opačném konci chodby se nachází právě HW laborka a místnost pro diplomanty. Umístili jsme tam přípravky, osciloskopy a páječky, které jsme pořídili už dříve a které jsme doposud museli skladovat různě po kancelářích. Navíc, díky podpoře z Fondu rozvoje vysokých škol, se nám ji před Vánocemi podařilo řádně dovybavit. Pořídili jsme tři úplně nové osciloskopy (ten nejnadupanější umí současně měřit 4 analogové a 16 digitálních vstupů, a to až do 2 GHz), diferenciální sondu, 2 funkční generátory (které kromě sinusovek a obdélníků dovedou generovat také třeba šum nebo průběh, který si uživatel nakreslí), infra páječku, „high-end“ FPGA přípravky a humanoidního robota NAO, o kterém je více informací níže.

Hardwarka slouží nejenom pro práci na bakalářkách a diplomkách, ale taky pro Vaši samostatnou práci na Vašich vlastních projektech a hračkách – chcete-li si něco ubastlit, navrhnout, vyzkoušet či oměřit, přijďte. No a kromě toho její vybavení samozřejmě slouží pro výuku. Např., chcete-li se naučit, jak prolomit čipovou kartu, tedy jak zjistit tajný klíč, uložený na kartě, zapište si předmět MI-BHW „Bezpečnost a technické prostředky“. V předmětu BI-VES „Vestavné systémy“ si pohrajete s jednočipovými mikropočítači, zatímco v BI-PNO („Praktika návrhu obvodů“) si podobně pohrajete s FPGA. Předmětů je víc, ale o tom příště.

Měření průběhu spotřeby čipové karty pomocí diferenciální sondy HZO41 a osciloskopu s velkou hloubkou paměti PicoScope 6404D. Z průběhu spotřeby je možné statistickými metodami zjistit tajný klíč, který je použit při šifrování uvnitř čipové karty.

Pájecí pracoviště umožňuje mj. pájet čipy v pouzdru BGA. Na obrázku je opravárenské pracoviště RE-7500 (stolice se spodním infra předehřevem/pájením a vrchním infra pájením), pájecí stanice FX-888D (žlutomodrá v pravém dolním rohu) a pájecí kleště FX-8804 (nalevo od pájecí stanice).

Základní testy desek Xilinx Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit (blíže k přední hraně stolu) a Xilinx Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation Kit. Desky jsou propojeny optickým kabelem.

Robot NAO a Inteligentní vestavné systémy

Jak jsme psali výše, díky podpoře z Fondu rozvoje vysokých škol se nám koncem roku 2013 podařilo získat robota NAO, což je moderní robot humanoidního typu od firmy Aldebaran Robotics. Současně s tím jsme vytvořili dva předměty s názvem „Inteligentní vestavné systémy“. BI-ZIVS (Základy inteligentních vestavných systémů) je základní forma předmětu určená pro bakalářskou etapu studia a MI-IVS je jeho pokročilejší verze v magisterské etapě. Magisterský předmět MI-IVS už běží od letního semestru, bakalářský předmět BI-ZIVS poběží v zimním semestru, takže až se otevřou předběžné zápisy, nezapomeňte na něj.

Cílem předmětů je seznámit studenty s  robotem NAO a naučit je pro něj vyvíjet aplikace. Půjde tedy o aplikace vestavných systémů s prvky umělé inteligence (rozpoznání obličejů, hlasové ovládání, orientace v reálném prostředí, manipulace s předměty).

Autor: Martin Novotný