Nová multimediální laboratoř SAGElab je znovu otevřena

Scalable Adaptive Graphics Environment – to je plný název systému, který pohání zobrazovací plochu z dělených displejů o celkovém rozlišení 9600 x 4320 px. Nachází se v nové síťové multimediální laboratoři SAGElab, která vznikla především díky spoluprácí FITu, FELu, Institutu Intermédií a CESNETu. Od teď mohou studenti obou fakult naplno vyzkoušet potenciál tohoto pracoviště v místnosti 1452 na budově A.

Počátky a vznik

Historie celého projektu se začala psát v roce 2012. Toho roku byla podána žádost o grant na síťové vizualizační prostředí pro vzdálenou spolupráci, jehož řešením se zabývali Jiří Chludil s Jiřím Melnikovem z FIT a Zdeněk Trávníček s Romanem Berkou z IIM FEL. Jejich snaha přinesla úspěch – a to dokonce větší, než se čekalo. Původní návrh totiž počítal pouze s 2×2 obrazovkami, ale zásluhou Svena Ubika, vedoucího oddělení technologií pro síťové aplikace ze společnosti CESNET, se ke konci roku tohoto roku začala stavět plocha rovnou čtyřnásobně větší. Rekonstrukce budovy A, která v tu dobu ještě nebyla dokončena, pozdržela plány na umístění celého zařízení v této budově, a tak byla zpočátku plocha, složená z celkového počtu šestnácti obrazovek a poháněná čtyřmi servery, umístěna v prostorech Institutu Intermédií na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Slavnostní otevření

Výstavba pracoviště se naplno rozběhla ke konci toho samého roku. Jeho slavnostní otevření pak proběhlo již 18. března 2013 a konalo se za přítomnosti děkanů FIT a FEL ČVUT a dalších osob, kteří se o vznik celého pracoviště zasloužili. Sven Ubik a Roman Berka představili současný stav laboratoře a projekty, které v ní mohou probíhat. Dostalo se i na roli CESNETu při vzniku celého zařízení a po proslovech přišlo na řadu představení jeho možností – hosté se tedy mohli pokochat například živými záběry z ISS nebo přenosem HAMU z Havaje.

Stěhování do budovy A

Po zbytek roku fungovalo zařízení v prostorách Institutu intermédií jako společné pracoviště studentů FIT, FEL a CESNETu. Posloužilo při obhajobě disertační práce a podívat se na něj mohli i návštěvníci Dnů otevřených dveří. Jakmile však byla dokončena dlouho očekávaná rekonstrukce, laboratoř se mohla přestěhovat na místo svého původního určení, tedy do místnosti 1452 budovy A. Jako dar do svého nového domova dostala zobrazovací plocha další řadu obrazovek, takže se natáhla do rozměrů 5×4 a poskytuje nyní úctyhodné rozlišení, které převyšuje standard 8k – rovných 9600 x 4320 px! Pětice serverů, která celé zařízení obsluhuje, je pak skryta za zástěnou, poskytující jejich odhlučnění od zbytku místnosti. Místnost funguje v několika módech, může tedy posloužit jako posluchárna, stejně tak jako plnohodnotné pracoviště, a její maximální kapacita je kolem 40-50 osob.

Využití

Pracoviště může posloužit k velice různorodým účelům. V plánu jsou například živé videokonference z vědeckých pracovišť (jak v naší republice, tak ze zahraničí) nebo prezentací studentských projektů a závěrečných prací. Co se týká využití přímo při výuce, již v uplynulém semestru byla SAGElab zapojena do předmětů BI-SP2, BI-TUR a MI-MAI, a v letním semestru se počítá s předměty BI-MGA, MI-NUR a dalšími. Probíhat zde budou akce s názvem Grafické čtvrtky ve vysokém rozlišení, jejichž organizátorem je Jan Buriánek a které se budou konat každý týden počínaje 27. březnem. Na zahájení se můžete těšit na přímý přenos videohovoru z USA! Kromě toho se SAGElab stane důležitým pracovištěm pro nově vznikající studentskou grafickou skupinu GRAfit, do které se můžete také přidat. Další info získáte na stránkách http://sage.fit.cvut.cz/grafit/.

Přínos laboratoře

Zařízení, jehož počet na celém světě nepřevyšuje několik desítek exemplářů, je rozhodně přínosem pro celkovou technologickou úroveň univerzity. A přestože již nyní dokáže být využita pro celou řadu služeb, těžiště jejího potenciálu leží hlavně v budoucnosti. Technologie pro přenos a pro tvorbu obsahu ve vysokém rozlišení jsou teprve v plenkách, a tak zde leží široké možnosti pro samotné studenty k získání praxe při jejich zdokonalování. Stejně tak bude vítaná pomoc při tvorbě grafického software na obsluhu samotného zařízení. Díky společnosti CESNET se pak můžeme těšit na to, že se vybavení laboratoře bude i nadále rozšiřovat!

Zdeněk Kasner

Do fakultního časopisu jsem trvale přispíval od roku 2014. Po bakaláři z FITu jsem ovšem dezertoval na FEL, čímž jsem se stal ex-redaktorem – externím redaktorem. Rád bych se časopisu věnoval i dál, ovšem protože je málo času (a vzhledem k mé fakultní příslušnosti mohu přispívat pouze do rubriky “Zprávy ze zahraničí”), moje články existují pouze v kvantové superpozici. Neboli nevěřte, že nějaký skutečně bude, dokud ho neuvidíte na vlastní oči! 🙂 Kontaktovat mě můžete na kasnezde@fit.cvut.cz.