Cenu FIT na studentském hackathonu UniHack získal tým hackující z Taiwanu

Online inovační hackathon UniHack vznikl z iniciativy studentů, kteří nechtěli jen nečinně sledovat následky aktuální koronavirové krize. Proto se rozhodli společně s experty z praxe pomoci a během několika dní dali vzniknout plnohodnotnému hackathonu. UniHack se konal 1.–3. května 2020 a já jsem měla to štěstí, že jsem byla u toho!

Ráda bych vám přiblížila tento hackathon z pohledu organizátora. Mé jméno je Alena Brožová a k UniHacku jsem se dostala přes Ondru Bréma, hlavního organizátora a absolventa FIT ČVUT v Praze (FIT). Postupně se organizátorský tým rozrostl až na 13 lidí, práce bylo opravdu hodně a každý jsme do hackathonu vložili mnoho energie. A povedlo se. Po mnoha přípravách jsme dali dohromady hackathon, na kterém se (online) potkalo 112 účastníků a společně s více než 60 mentory strávili víkend hackováním. Inovátoři si mohli vybírat z 5 témat, kterými byly Město sloužící lidem, Vzdělávání pro budoucnost, Proměna a stabilizace firem, AI a využití potenciálu datChytřejší zdravotnictví. Účastníci si volili v tématu konkrétní výzvu vytvořenou mentory, nebo vymysleli svou vlastní.

UniHack nebyla akce jen pro studenty informatiky, právě naopak. Snažili jsme se oslovit kreativce z různých oborů a škol. I mentory jsme volili tak, abychom zajistili odbornost v co nejvíce odvětvích. Měli jsme experty z oblasti marketingu, ekonomiky, ekologie, ale i učitele ze středních i vysokých škol (opět nejen z oboru informatiky). Prostě každého, kdo rád sdílel své zkušenosti a know-how.

UniHack v číslech:

  • 5 témat
  • 55 výzev (9 vytvořených účastníky)
  • 112 hackerů
  • 60+ mentorů
  • 24 týmů
  • 3 dny plné práce téměř bez spánku

Jak to mohlo být všechno online?

Hlavním komunikačním nástrojem byl týmový komunikační nástroj Slack. Ten byl rozdělen na několik kanálů například pro tvorbu týmů, informace od organizátorů, na obecné dotazy a nebo jednotlivé kanály témat. Hojně využívaným kanálem byl Jsem na UniHack. Ten sloužil jako místo, kde mohli (nejen) účastníci sdílet, jak makají. Často se zde objevovaly fotky kafe, zátiší s počítačem nebo záběry na usilovně pracující hackery. V tomto kanálu také probíhala soutěž o nejlepší fotku UniHacku.

Jedním z výherců LEGO ceny byl tým InterEdu

Jen Slack by ovšem nestačil, potřebovali jsme několikrát k účastníkům i naživo promluvit. Proto jsme hojně využívali Zoom. První setkání se Zoomem jsme zažili hned první den hackathonu v pátek 1. května na úvodním ceremoniálu, který byl zároveň streamován na YouTube kanál FIT ČVUT. Po ceremoniálu následovalo 5 oddělených Zoom meetingů podle jednotlivých témat, kde se účastníci dozvěděli více o konkrétních výzvách a mohli si pak lépe zvolit tu svou. Pomocí tohoto nástroje probíhaly i ostatní hovory, workshopy, kontrolní body a i úplný závěr hackathonu, spojený s „bojem” o absolutního vítěze UniHack a vyhlášením vítězů.

Co jsme nabídli účastníkům kromě výzev?

Pro účastníky jsme měli v rámci víkendu připravené 3 workshopy s odborníky z praxe a to až z druhého konce světa! Vedli je Anton Titov (Business Innovation Leader & Growth Hacker z firmy DirectPeople), Nathan Gold (prezentační kouč ze San Francisca) a Tomáš Studeník (radikální inovátor a městský hacker). V jednu chvíli tedy probíhal stream z San Francisca na Taiwan, do České republiky i do Finska.

Oceněné týmy:

Jednotlivé týmy mohly vyhrát hned několikrát – vítěz tématu, cena partnera (Operátor ICT a FIT ČVUT) a absolutní vítěz UniHack 2020. Vítěze jednotlivých témat vybrala porota po skončení hackathonu a současně si partneři zvolili týmy pro své ceny. Vyhlášení výsledků a boj oceněných o absolutní vítězství se konal během závěrečného online ceremoniálu, kde prezentovali své výsledky před porotou „naživo“.

Absolutním vítězem a zároveň vítězem tématu Vzdělávání se stal tým MlyKo s aplikací Tvůrčitelé, což je webová platforma, která sdružuje učitele, kteří mají vůli dělat věci jinak. 

Vítězem tématu Město se stal tým GreenTeam, který se zabýval zlepšením stavu zeleně ve městech. Vytvořili aplikaci GreenPlace, která se zapojením veřejnosti pomůže spravovat zeleň. Tento tým získal i cenu Operatora ICT.

V tématu AI zvítězil tým Tempname, který vytvořil službu IntellEdu, jejíž cílem je vytvořit personalizovaný seznam studijních zdrojů, které by byly k dispozici pro každého zaměstnance nebo členům určité komunity.

Vítěz tématu Zdravotnictví se stal tým Discoveráci s projektem potrebujulekare.cz. Lékaři, pacienti i farmaceutické firmy naleznou informace o sobě navzájem na jednom místě.

Vítězem ceny FIT se stal tým Československo na Taiwanu s jejich aplikací poslitesty.cz, o kterém jsem se rozepsala dále.

Podrobnosti o všech oceněných týmech včetně jejich soutěžních videí najdete na webové stránce UniHack: oceněné týmy.

A jaké ceny si oceněné týmy odnesly? Vítězové jednotlivých témat získali 10 tis. Kč, poukaz 3 tis. Kč na jízdy s Uniqway a 15 tis. Kč na právní konzultace od Mavericks. Operátor ICT ocenil svého favorita 15 tis. Kč a FIT ČVUT 30 tis. Kč. Absolutní vítěz UniHack si odnesl dalších 30 tis. Kč navrch.

Cenu FIT získal tým, který hackoval z druhého konce světa

Podrobnější přiblížení si zaslouží tým Československo na Taiwanu který vyhrál Cenu FIT. Tým se skládal ze dvou studentů FIT (Jiří Hanuš a Samuel Fabo), studenta FEL ČVUT (Milan Zongor) a dvou studentů Univerzity Tomáše Bati (Petra Rudolfová a Richard Štětka). Zabývali se výzvou mentora Karla Kloudy, vedoucího Katedry aplikované matematiky FIT. Jednalo se o výzvu z tématu Vzdělávání, konkrétně online nástroje pro efektivnější výuku.

Tým vytvořil aplikaci poslitesty.cz, která dokáže rozdělit velké PDF (s například naskenovanými testy) a rozeslat je studentům. Webovou aplikaci mohou uživatelé použít nebo také stáhnout a upravit podle svých představ (díky uveřejnění pod svobodnou licencí). Aplikace umí nahrané PDF upravit tak, aby obsahovalo speciální (týmem navrženou) strukturu. Student si vyplní svůj číselný identifikátor – např. číslo ISIC nebo pořadí v třídní knize do speciálních bublin. Po vyhodnocení testu pak vyučující vyplní do stejné struktury počet bodů a známku studenta.

Jakmile vyučující naskenuje (případně vyfotí na svůj telefon) testy, nahraje se tento soubor (resp. soubory) do aplikace. Pomocí metod digitálního zpracování obrazu se pak vyhledá speciální struktura hlavičky. Velké PDF se rozdělí do jednotlivých PDF souborů podle studentů a zároveň se vygeneruje tabulka s číslem studenta, známkou a body z testu nebo domácího úkolu. Soubory se zazipují a stáhnou uživateli. Pokud máme dostupné e-mailové adresy studentů, tak je aplikace může opravené poslat do jejich schránek. Takto učitel může rovnou poslat i zadání svým studentům. Student pak má obratem přehled o tom, co měl v písemce špatně a nemusí čekat několik dní, než bude test dostupný k osobnímu náhledu. To se hodí i v aktuální době koronavirové pandemie, kdy je kontaktní výuka i zkoušení omezena na minimum.

Díky a snad na dalším hackathonu!

Závěrem bych chtěla poděkovat všem účastníkům, mentorům a také organizátorům, kteří stojí za UniHackem. Být součástí organizátorského týmu hackathonu pro mě byla skvělá zkušenost.

Jmenovitě děkuju Ondrovi Brémovi, který s nápadem přišel a i na dálku (ze studií ve Finsku) dokázal akci rozjet. Dále pak našemu organizačnímu týmu složenému z Jiřího Borského, Tomáše Studeníka, Pavla Kordíka, Lenky Kučerové, Julie Kovaříkové, Davida Peška, Jiřího Navrátila, Vojtěcha Kadlece, Elišky Novotné, Pavly Bradáčové, Sary Boutall, Jaromíra Beránka a Václava Maixnera.

V neposlední řadě našim spolupořadatelům, kterými byli FIT ČVUT v Praze, iniciativa prg.ai, UNICO.aiCEE Hacks.

Velké díky patří partnerům, kterými jsou AstraZeneca, Uniqway, Operátor ICT, FIT ČVUT v PrazeMavericks. Díky nim si mohli účastníci zasoutěžit o hodnotné ceny. Projekt podpořilo mnoho dalších partnerů a jejich mentorů a expertů z praxe, kteří byli inovátorům po ruce a pomáhali jim se zpracováním výzev. Každý odvedl velkou část práce a bez vás by tato akce nemohla vzniknout. Ještě jednou děkuju a snad se příště potkáme na dalším hackathonu už naživo.

Organizátoři hackathonu UniHack

Alena Brožová

Jsem stále Programátor začátečník a nejspíš i vždy budu. Díky FITu poznala nejúžasnější lidi v mém životě a jsem za to FITu neskonale vděčná. Taky díky této fakultě zjistila, co bych v životě chtěla dělat (i když to nakonec není informatika). Byla jsem dva roky členkou představenstva FIT++, taky jsem byla v Centrále Studentské unie ČVUT. Taky jste mě mohli i na fakultním Seznamováku (nebo Magistrováku) a ráda pomáhám na různých akcích ať už od fakulty, nebo na v rámci celé SU ČVUT. Momentálně studuju magisterské studium na MÚVS ČVUT, ale na FITu se možná ještě na pár předmětech objevím. Kontaktovat mě můžete na brozoal2@fit.cvut.cz.