Zasedání AS FIT

Dění v Akademickém senátu FIT (květen–červen 2022)

V červnu roku 2022 proběhlo třetí zasedání Akademického senátu FIT, na kterém se schvalovalo speciální přijímací řízení na pomoc studentům prchajícím z Ukrajiny. Zároveň se AS FIT sešel na dvou separátních schůzkách s vedením fakulty a vedením ICT oddělení.

3. zasedání AS FIT

Vzhledem ke stále probíhající válce na Ukrajině se vedení fakulty rozhodlo znovuotevřít přijímání přihlášek ke studiu na naší fakultě, tentokrát ale pouze pro ukrajinské studenty, kteří mají statut uprchlíka. Na 3. zasedání Akademického senátu FIT bylo toto rozhodnutí jednomyslně schváleno.

Schůzka s vedením FITu a ICT

Kromě samotného zasedání proběhla na konci května ještě schůzka AS FIT s vedoucím ICT oddělení, Ing. Martinem Vaňkem, a po 3. zasedání AS FIT proběhla ještě diskuzní schůzka s vedením fakulty. Kromě řešení způsobů, jak ulehčit akademickým pracovníkům administraci například při cestování, se řešila i témata, která se dotknou i studentů.

Upgrade fakultního GitLabu

Vedoucí ICT informoval Akademický senát FIT o plánovaném upgradu fakultního GitLabu, který je dlouhodobě zastaralý. Samotný upgrade proběhne v létě, kdy služba není tak vytížena. S tím bude souviset odstávka, která by neměla být delší než jeden den, spíše ale bude v kratších intervalech v průběhu několika dnů.

Služba bude upgradována na nejnovější možnou verzi a dále bude pravidelně aktualizována. Tím bude moci služba poskytnout studentům a zaměstnancům dlouho žádané funkcionality, jako je dark mode, vlákna, lepší editor kódu, vylepšené uživatelské rozhraní merge requestů či vylepšený WYSIWYG editor.

Možné zrušení fyzických výtisků závěrečných bakalářských a diplomových prací

Bc. Adéla Bryan, DiS., referentka pro státní závěrečné zkoušky, požádala senát o projednání možnosti zrušení povinnosti fyzických výtisků závěrečných bakalářských a diplomových prací. Povinnost vychází ze směrnice děkana, je to tedy fakultní záležitost, ve které nejsme vázáni žádnou směrnicí ČVUT.

Spoustě vedoucím a oponentům v tuto chvíli stačí pouze elektronická verze práce a fyzický výtisk si ani z katedry neberou. Fyzické výtisky tedy stojí studenty peníze a čas, stejně tak jsou velkou administrativní zátěží pro jednotlivé katedry. Zrušení výtisků by také uvolnilo místo v archivu, kde se nyní musí práce po 10 let uchovávat.

Jediným protiargumentem byly státnice, kde si členové komise fyzickými pracemi často listují. Ve hře je tedy i možnost, že by stačilo odevzdání jednoho výtisku v kroužkové vazbě pouze pro potřeby státní zkoušky. Výjimkou by byly práce s odloženým zveřejněním, takové práce se musí odesílat na ministerstvo.

Finální podoba změny tedy ještě není jistá, bude se nadále řešit, protože je podle toho potřeba upravit danou směrnici. Obecně panuje shoda, že jakákoliv změna, která sníží počet a zjednodušší formu fyzických výtisků, je změna k lepšímu, jak po administrativní stránce, tak s ohledem na životní prostředí.

Vedoucí ICT přislíbil implementaci možnosti nahrání příloh přímo do portálu Projects FIT, vše by tedy studenti odevzdávali tam, stejně tak by tam byly všechny podklady dostupné pro vedoucí a oponenty.

Pokud vše půjde podle plánu, mohly by se změny implementovat již do státních závěrečných zkoušek v zimním semestru 2022/2023.

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.