Volba kandidáta na rektora ČVUT – dojmy přímého účastníka

Jak většina z nás zaznamenala z Internetu, televize a/nebo jiných sdělovacích prostředků, akademický senát ČVUT na svém zasedání dne 23. října 2013 zvolil kandidáta na rektora ČVUT, kterým se stal prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., z fakulty stavební. Oficiální název pozice zvoleného je skutečně „kandidát na rektora“ (a ne rektor), protože rektorem se zvolený kandidát stává až po jmenování prezidentem republiky. Vedle prof. Konvalinky byl jeho protikandidátem ve volbě doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., současný prorektor ČVUT pro vědu a výzkum.
Cílem tohoto článku není opakovat již uveřejněné informace o volbě, či rektorské projekty kandidátů volby, protože všechny tyto informace je možné nalézt na příslušných webových stránkách (viz např. zde: http://www.cvut.cz/volba-rektora-2013). Cílem článku je poskytnout stručný subjektivní pohled/reportáž přímého účastníka volby z akademického senátu ČVUT.

Pokud bych měl volbu kandidáta na rektora a její průběh vyjádřit jedním výrazem, napadá mne slovo „pozitivní“, a není to skutečně případné diplomatické paušální vyjádření. Pozitivně byla vedená kampaň obou kandidátů, která se uskutečnila bez vzájemných výpadů a byla pro oba velmi náročná a intenzivní. Troufám si tvrdit, že tolik konzultací s kandidáty nad problémy na ČVUT v tak krátkém časovém úseku lze udělat snad jenom před volbou nové hlavy ČVUT, kdy se voliči na fakultách snaží zjistit intenzivním způsobem, jak by ten který kandidát při řešení problémů postupoval, a naopak, kandidáti se snaží zjistit, které problémy fakulty nejvíc „pálí“. Pozitivní byla i volba, kdy zvolený kandidát uspěl již v prvním kole a získal tak výraznou podporu (a deklarovanou důvěru) senátu ČVUT. Pozitivní je i další současný vývoj, kdy oba kandidáti vytvořili spolupracující tandem, který se bude společně podílet na vedení ČVUT a využije všech nejlepších vlastností a zkušeností obou kandidátů. U vítězného kandidáta je potřeba vyzdvihnout, vedle nezpochybnitelného vysokého morálního kreditu, jeho výbornou znalost prostředí ČVUT a schopnosti nalézat konkrétní řešení ve prospěch ČVUT. Tyto schopnosti prof. Konvalinka prokázal nejednou jako člen senátu ČVUT a jeho ještě nedávný předseda.

Z úhlu pohledu rozvoje informačních technologií na ČVUT bude podle mého názoru velmi důležitá nová připravovaná pozice prorektora pro informační strategie, která byla oznámena poprvé v rektorském projektu vítězného kandidáta a měla by zajistit především efektivnější hospodaření s finančními prostředky při zajišťování IT služeb i samotné zlepšení IT služeb na celém ČVUT. Z dalších plánů nového vedení ČVUT chci pochválit zejména snahu o posílení spolupráce uvnitř ČVUT, zlepšování prostředí dejvického kampusu nebo snahu o celkovou koordinaci důležitých projektů na celém ČVUT.

Nový rektor by se měl své funkce ujmout 1. února 2014 a nezbývá než mu popřát mnoho síly a moudrých rozhodnutí ve prospěch ČVUT.

Autor: Jan Janoušek, vedoucí KTI, zástupce FIT ČVUT v akademickém senátu ČVUT za zaměstnance


Jak jsem večeřel s rektorem

Eliška Hrubá, Michal Štádler
Volbu rektora provázela řada doprovodných akcí a jednou z nich byla soutěž o pozvánku na večeři s novým rektorem. Šťastným výhercem této facebookové soutěže se stal Michal Štádler, student FIT. „Probrali jsme mnoho témat, od vážných věcí na ČVUT, přes studentský život, cestování, veselé historky ze zkoušek, až po listopad 89. Pan Profesor Konvalinka je velmi pohodový a inteligentní člověk, který detailně zná problémy současného ČVUT, dokáže je pojmenovat a nebojí se je řešit. Celá akademická obec ČVUT může být hrdá, že se stal rektorem právě on,“ řekl redakci Michal. „Každopádně musím přiznat, že pár minut před samotným setkáním jsem trošku nervózní byl, neměl jsem úplně představu, o čem se budeme bavit. Celé bych to asi přirovnal k pocitu před zkouškou z PA1 (moje první zkouška na ČVUT). Obavy se ale nakonec nevyplnily a řeč nestála ani chvilku. Celkově to byl velmi pohodově strávený večer,“ dodává.