První krůčky za Kariérou

Co se Vám vybaví při vyslovení slova Kariéra? Někomu možná kariérista, tedy člověk, který postupuje na pomyslném kariérním žebříku bez ohledu na ostatní. Jinému snaha udělat „díru do světa“ u nějaké nadnárodní firmy. Pro mnohé otravné slovo, které je skloňováno ve všech pádech, a které je v tuto chvíli nezajímavé, protože se přece týká pracujících a oni ještě studují. Proč byste se měli zabývat kariérou, když ještě studujete?

Není to záležitost pracujících lidí, kteří se den za dnem lopotí ve svých zaměstnáních? Pro studenta něco vzdáleného, neuchopitelného, nezajímavého.

Je tu však i jiný pohled, kariéra jako celoživotní vzdělávací proces. Nedílná oblast životního směřování, za kterou si zodpovídáme každý sám. Která je v dnešní době neuvěřitelně pestrá, proměnlivá a přitom nejistá.

Doba otevřených možností…

Máme úžasnou možnost vybrat si, co budeme dělat, nabízí se nám prakticky neomezeného množství variant, každé uplatnění může mít spoustu drobných nuancí. Přesto, nebo snad právě proto má na naše směřování stále větší vliv náhoda. A ne nadarmo se říká „štěstí přeje připraveným“. Pokud víte, co je pro Vás důležité, co pro Vás znamená úspěch, máte představu o tom, co chcete dělat, s kým to chcete dělat, za jakých podmínek a kde, tak máte velkou šanci, že se objeví ta „správná“ náhoda. Jako ajťáci, potažmo technici, nebudete mít problém najít „nějakou“ práci v oboru. Ale otázka je, která je ta pravá práce, která má na sobě vyražené Vaše jméno. A jestli je v pořádku spokojit se s „nějakou“ prací, nebo zda chcete práci, na kterou se budete těšit, každodenně tam budete uplatňovat to, v čem jste dobří a budete za to náležitě odměněni.

Stará moudrost praví, že po cestě nejspíše dojdeme tam, kam směřujeme. Kam nyní směřujete Vy? Co je cílem Vašeho studia? V čem jste opravdu dobří? Jak můžete uplatnit to, v čem jste dobří, v práci která Vás bude bavit a dostat za to náležitě zaplaceno? Jak bude vypadat Vaše budoucí povolání či poslání? Co potřebujete k tomu, abyste se uplatnili, dokázali se prodat a mohli si vybírat? To jsou otázky, které je užitečné si klást již v průběhu studia a ne až na jeho konci. A právě to je jedním ze smyslů Kariérního centra ČVUT (dále KC) – pomoci Vám klást si ty správné otázky včas, nabídnout prostor k jejich zodpovězení a připravit Vás na vstup na trh práce.  

Pokud ještě nevíte, co chcete v budoucnu dělat, tak pro Vás nabízíme možnost strávit čas s kariérním poradcem, hledat své silné stránky, zhodnotit možnosti a ujasnit si své plány a vize. Dále nabízíme osobnostní testování, kdy strávíte 2 hodiny vyplňováním testů a následně dostanete půl hodinovou zpětnou vazbu na to, jací jste. Poslední možností je účast na některém z mnoha seminářů a přednášek, které se zabývají osobním rozvojem. V tomto semestru jsou to například velká přednáška „Sebepoznání, sebeřízení, stres“ se známým lektorem Jiřím Plamínkem (7. 10.) nebo inspirativní Comeback na ČVUT s Ivanem Pilným, bývalým generálním ředitelem Microsoftu v ČR, který se v přednášce „Máte na víc“ (30. 10.) zaměří na to, jak podpořit fungování našeho mozku. Pro menší skupinu účastníků připravujeme interaktivní semináře „Hledání silných stránek a talentů“ či „Budování vlastní kariéry“. Na konec semestru plánujeme také hravé „Odpoledne plné her“ zaměřené na sebepoznání a ujasnění představ o budoucí práci. Novinkou je cyklus 6 seminářů „Přednost přednostem“, nabízený ve spolupráci se SCIO, který je zaměřený na hledání, rozvoj a uplatnění silných stránek na trhu práce.

Pokud již máte mlhavou představu, co dále po škole, či se blíží Váš konec studia, pak doporučujeme cyklus tří seminářů „Jak uspět na trhu práce“, kde se zaměříte na konkretizaci budoucí práce, procvičíte si psaní životopisu a motivačního dopisu a vyzkoušíte si modelovou část pohovoru. Máte-li jasnou představu, tak Vám nabízíme konzultace přímo s personality z velkých firem, kteří Vám pomohou s životopisem nebo přípravou na pohovor. Dále nabízíme semináře a tréninky na rozvoj dovedností – celodenní semináře „Efektivní komunikace“ či „Vyjednávání“, odpolední semináře „Praktické využití myšlenkových map“, „Time management 1 a 2“, „Prezentační minimum“, „Networking“ či večerní seminář „Jak vést tým“.  Na většině seminářů je omezen počet účastníků na 16 či 24 lidí, aby byla zachována jejich interaktivita. Z tohoto důvodu je třeba se na semináře hlásit na stránkách KC.

Začít hledat práci a získávat kontakty až po dokončení studia je již poněkud pozdě. Nejlepší je, pokud se dobře zapíšete v nějaké firmě či začnete podnikat již v průběhu studia. K získání kontaktů a zkušeností výborně poslouží například studentské soutěže, které jsou vypisovány přímo firmami, nebo soutěže EconTech, které pořádá KC ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou. Econtech nabízí výbornou příležitost vyzkoušet si spolupráci v týmu s ekonomy při řešení reálného problému zadaného velkou společností. Tato zadání bývají často z oblasti IT. V rámci soutěže máte možnost seznámit se s prostředím ve firmě, navázat kontakty během konzultací a v případě dobrého ohlasu často i pokračovat ve spolupráci. Více o EconTechu se dočtete přímo na stránkách www.econtech.cz.

ČVUT Vám pomůže!

Další výbornou příležitostí jak nahlédnout do praxe již během studia je program Mentoring, který běží na ČVUT již několik let. Na stránkách http://mentoring.cvut.cz/si najdete mentora, manažera nebo specialistu z velké firmy, pošlete krátký motivační dopis a životopis, přijdete do KC na pohovor, a pokud si Vás mentor vybere, tak k němu v následujících měsících docházíte do firmy, kde Vám předává své zkušenosti z praxe. Přihlašování na Mentoring je vždy v průběhu března, tedy až v letním semestru, nyní je možné si na stránkách Mentoringu prohlédnout letošní nabídku mentorů a udělat si představu, kdo v programu figuruje. Mezi jinými například bývalá manažerka roku Senta Čermáková pracující pro HP, ale i řada dalších úspěšných absolventů ČVUT.

Poslední, čím Vám může být KC užitečné,  jsou přímo nabídky pracovních příležitostí, stáží, trainee programů a praktické rady, tipy a odkazy, které naleznete spolu s celkovou nabídkou KC na stránkách www.kariernicentrum.cz. Máme  zde pro vás také nabídku knih, které si můžete zapůjčit v naší Knihovně KC. Stačí si na mailu kariera@cvut.cz ověřit, zda je titul k mání a přijít si jej vyzvednout do kanceláře Odboru vnějších vztahů na Rektorátu ČVUT.

Kariérní centrum ČVUT Vám přeje úspěšné vykročení za Vaší kariérou.

Autor: Lukáš Kučera, Kariérní centrum ČVUT