Budova tak inteligentní, že si s vámi zahraje Aktivity?

Na ČVUT je jeden magisterský studijní program, který se jmenuje Inteligentní budovy, ale zklamu asi skalní nadšence vědomostních her, zatím si s výtvory zdejších studentů moc her nezahrajete. Pokud vás však zajímá programování inteligentních řídících systémů, tak byste měli zbystřit.

Program Inteligentní budovy vznikl na ČVUT v roce 2009 a do jeho výuky se zapojily už od počátku tři fakulty – jsou jimi Fakulta elektrotechnická, fakulta strojní a fakulta stavební, ale svými zkušenostmi přispívají i ostatní fakulty, každá zde má nezastupitelnou roli. Inteligentní budovy nejsou jen o velkém množství systémů, které třeba i uvaří kávu přesně na sedmou hodinu ráno, je to hlavně o kvalitním vnitřním prostředí, ve kterém se vždy budeme cítit komfortně, technice prostředí, kde čerstvý vzduch je základ, inteligentních řídících systémech, ovládajících vše potřebné a v neposlední řadě služby a management. Ve všem je brán zřetel na to, aby byla budova efektivní ekonomicky, energeticky a fungovala s minimálním environmentálním dopadem.

A co znamená tento program pro studenty?

Neuvěřitelná příležitost mezioborové spolupráce, kdy se ajťáci a elektrotechnici zbavují ponorkové nemoci, strojaři dostávají kopřivku při slově elektřina a studenti FSv se také podívají na Karlovo náměstí. Pro všechny je to velké testování kritického myšlení. A už navždy ví, že bionafta není tak bio, jak se tvrdí.

„Budovy jsou jednou z oblastí s nejvyšším potenciálem pro dosažení energetických úspor a pro podstatné snížení negativního dopadu lidské aktivity na životní prostředí. K využití tohoto potenciálu je nezbytný integrovaný přístup ke všem fázím životního cyklu budov, a to jak stávajících, tak nových.“

prof. Zdeněk Bittnar

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Zkráceně UCEEB je jistým svatostánkem pro program Inteligentní budovy. Již samotná výstavba byla realizována za užití všech základních pilířů udržitelného stavebnictví. Nachází se v Buštěhradě v prostoru průmyslového areálu. V laboratořích tu vzniká budoucnost pod rukama špičkových akademiků z velké části fakult ČVUT.

Autor: Jan Malý