Seznamovák 2011: Očima vedení fakulty

Pavel Tvrdík

děkan FIT ČVUT

Myšlenku uspořádat seznamovací akci pro nově nastupující studenty jsem uvítal a v rámci možností fakulty podpořil. Měl jsem možnost se osobně účastnit zahájení akce a atmosféra na místě byla velmi příjemná. Nadšení a entusiasmus pořadatelů – týmu studentek a studentů 2. A 3. ročníku BSP kolem Jana Friedla – bylo zárukou, že tato akce bude úspěšná. To se i potvrdilo, viz bezprostřední reakce v článcích Seznamovák 2011: Očima účastníků a Seznamovák 2011: Očima účastníků – Poznej svého FIŤáka.

Děkuji touto cestou ještě jednou organizačnímu týmu, zvládli to na jedničku. Je pochopitelné, že tímto způsobem nelze pomoci s přechodem na VŠ všem 700 nastupujícím studentům, to by organizačně bylo jen těžko zvládnutelné, ale pro ty, kteří se přihlásili a zúčastnili, to byla jistě užitečná zkušenost. A hlavně, do života akademické obce na FITu to přináší důležitý sociální a společenský moment. Věřím, že se podaří tuto akci zopakovat také v příštích letech.

Michal Valenta

vedoucí Katedry softwarového inženýrství FIT ČVUT (ten s těmi šedivými fousy)

Zdržel jsem se jen pár hodin (bohužel) v čase kolem příspěvku, ke kterému jsem byl vyzván. V každém případě myšlenka zorganizovat takový seznamovák je výborná, podpory a následování hodná. Pokud mohu soudit ze svého krátkého pobytu na místě, tak realizace se rozhodně povedla. Když jsem v sobotu v poledne dorazil, byla atmosféra v táboře účastníků i organizátorů velmi pěkná. Myslím, že zvolené místo je optimální. Příjemně mě překvapil vysoký počet účastníků. Abych pouze bohapustě nechválil, tak drobná chybka se přeci ukázala – v sobotu po obědě nebylo na místě možné dát si pivo.

Shrnuto: Seznamovák je jednoznačně pozitivní akce. Rozhodně splnil svůj cíl – tedy seznámil studenty s kontextem bytí na vysoké škole. Jsem rád, že jsem byl pozván a mohl k tomu přispět.

Martin Půlpitel

PR a odborný asistent FIT ČVUT

Bylo skvělé mít tu možnost a pozorovat v neutrálním prostředí mladé, aktivních lidí, kteří za pár týdnu budou na FIT studovat. Noví studenti byli výborní, organizace i hry se také povedly. Studenti získali cenné rady, jak si poradit s nástrahami prvního semestru, a věřím, že mnoho z nich potkám ve třetím ročníku při výuce mého předmětu.

Autor: Adéla Chrastinová
Foto: Martin Humeník