Nové předměty – zimní semestr 2018/2019

Prázdniny jsou tady a studenti tak už určitě své mozky poslali k vodě. Přesto je však i nyní potřeba myslet… a to na výuku v zimním semestru 2018/2019, do které se lze po dobu letních prázdnin až do 28. září 2018 dle harmonogramu končícího semestru zapisovat. I tentokrát na seznam předmětů FIT ČVUT v Praze přibylo několik zajímavých novinek, a proto vám tradičně přinášíme jejich přehled. Žhavou novinkou jsou také noví roboti v Laboratoři inteligentních vestavných systémů a v článku zjistíte, kde je můžete ve výuce potkat.

Úvod do optických sítí (BI-OPT)

typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 2+1

BI-OPT poskytne základní přehled o moderních optických sítích se zaměřením na praktické využití v Internetu a síťové infrastruktuře. Studenti získají přehled jak o historii optických komunikací, tak o nejnovějších trendech v optických sítích, prezentovaných na prestižních konferencích jako ECOC nebo OFC. Předmět se dotkne i velmi zajímavých aktuálních aplikací, jako je přenos velmi přesného času, ultrastabilní frekvence nebo senzorika.

Studenti budou řešit skutečné úlohy z praxe formou blokové výuky čtyřikrát za semestr v optické laboratoři Katedry elektromagnetického pole na FEL ČVUT, kde si vyzkouší práci s optickými prvky. Vyučujícím bude Ing. Radil, výzkumník z oddělení optických sítí sdružení CESNET. Pro zápis předmětu nejsou vyžadovány žádné speciální prerekvizity či předchozí znalosti.

[1] Výuka na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT

Statistická analýza časových řad (MI-SCR)

typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 2+1

MI-SCR doplní na FIT ČVUT portfolio datových předmětů. Časové řady byly totiž doposud na fakultě trochu opomíjeným formátem dat, přestože jsou v praxi používány velice běžně. Předmět bude zaměřen na zvládnutí teorie modelování základních časových řad v praktických inženýrských problémech, od ekonomických (ceny na burze, zaměstnanost), přes průmyslové (modelování signálů a procesů), po problematiku počítačových sítí (zatížení prvků sítě, detekce útoků). Celý obsah předmětu se bude opírat o existující volně dostupné programové balíky, aby studentům bylo umožněno jednoduše přenést nabyté znalosti do budoucí praxe.

Garantem a přednášejícím tohoto předmětu bude dr. Kamil Dedecius, který se časovými řadami odborně zabývá na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. Potkat jej lze také ve výuce volitelného, a podle ohlasů oblíbeného, předmětu Bayesovské metody ve strojovém učení (MI-BML).

Umělá inteligence (MI-UMI)

typ: magisterský, povinný oborový ZI; počet kreditů: 5; rozsah: 2+1

[2] doc. Pavel Surynek
MI-UMI bude odnového akademického roku 2018/2019 povinným předmětem magisterského oboru Znalostní inženýrství. Nahradí tak ve studijním plánu předmět Vyhledávání v multimédiích (MI-VMM).

V předmětu budou probrány a na aplikacích ilustrovány algoritmy používané v řešení problémů umělé inteligence. Studenti se seznámí s pokročilými technikami pro řešení úloh založenými na prohledávání a odvozování. Důraz bude kladen na logické uvažování v umělé inteligenci, které poskytuje různé garance, jako je například úplnost rozhodovacího procesu nebo přesné zdůvodnění rozhodnutí.

Garantem a přednášejícím předmětu je doc. Pavel Surynek, který se klasickou umělou inteligencí odborně zabývá. Doc. Surynek je na FIT ČVUT poměrně novou tváří, jelikož na Katedru aplikované matematiky, která předmět zastřešuje, přišel teprve začátkem roku 2018.

Rodinné předměty

Nebojte se, na fakultě nevznikají volitelné předměty věnované výchově budoucích ajťáků ve správném FIT životním stylu. Aprílová vyhláška Buď FIT, žij FIT by zajisté některým studentům prospěla, ale tahle novinka se jim bude určitě líbit víc.

Na fakultě jsou nově vypsány dva semináře, které jsou více než jednotlivými předměty spíše rodinou více předmětů, které si studenti mohou postupně zapisovat v různých fázích studia. Tyto semináře budou koncipovány jako práce na individuálním nebo skupinovém projektu, kde mohou spolupracovat studenti bakalářského a magisterského stupně studia. Vybírat lze z předem připravených témat, nebo lze přijít i s vlastním nápadem.

Seminář znalostního inženýrství I (BI-SZ1 a MI-SZ1)

typ: bakalářský i magisterský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 2+1

BI-SZ1MI-SZ1 chce studentům ukázat, jaké zajímavé projekty vznikají v oboru znalostního inženýrství ve výzkumných laboratořích po celém světě. Předmět si dává mimo jiné za cíl studenty připravit i na správnou prezentaci jejich výsledků. Povede jej dr. Pablo Maldonado Lopez s kolegou Ondřejem Bížou a doplní je i další kolegyně a kolegové z oboru dle daných projektů. Podrobnosti a nabízené projekty najdete na webových stránkách kurzu.

V dalších semestrech si bude možné zapsat i verzi předmětu Seminář znalostního inženýrství II s kódy BI-SZ2MI-SZ2, aby bylo možné předmět absolvovat dvakrát a pracovat tak na více projektech.

Seminář počítačového inženýrství I (BI-SCE1 a MI-SCE2)

typ: bakalářský i magisterský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 2+1

BI-SCE1MI-SCE1 jsou vhodné pro všechny studenty, kteří se chtějí zabývat hlouběji tématy číslicového návrhu, spolehlivosti a odolnosti proti poruchám a útokům. Součástí předmětu bude i práce s vědeckými články a jinou odbornou literaturou. Na vybraných projektech budou moci studenti pracovat v laboratořích Katedry číslicového návrhu, která předmět zajišťuje. I tento předmět má speciální webové stránky, kde najdete aktuálně nabízené projekty.

Noví roboti ve výuce

Předchozí předměty jsou na fakultě úplnou novinkou. Ani ty stávající však nezůstávají pozadu a prochází pravidelnou inovací na základě současného vývoje v oboru i Ankety hodnocení výuky ČVUT. Nejzajímavější inovací pro nadcházející akademický rok připravuje pan Ing. Skrbek v předmětu Základy inteligentních vestavných systémů, kde od října potkáte několik nových robotů.

Základy inteligentních vestavných systémů (BI-ZIVS)

typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 1+3

BI-ZIVS reflektuje současné trendy vývoje a aplikace složitých vestavných systémů s prvky umělé inteligence. Do Laboratoře inteligentních vestavných systémů, ve které výuka probíhá, nyní přibude k humanoidnímu robotovi NAO několik dalších robotů tohoto typu a dále pak roboti PepperYuMi. Robot Pepper je novější generací humanoida, který je díky své výšce 121 cm, interaktivní obrazovce na hrudi a otočném systému koleček místo nohou předurčen k sociální interakci. YuMi je oproti němu robotem průmyslovým, který díky svým dvěma pažím může montovat drobné součástky a pomoci tak lidem ve výrobě. Spolupráce člověka robotem je skryta i v jeho názvu, jelikož zkratka YuMi vznikla z „You and Me”, tedy „ty a já“.

Studenti se v předmětu seznámí s technologií těchto robotů a naučí se je programovat, a to zejména v grafickém prostředí Choreographe, Pythonu, Javě či C++. Tento volitelný předmět je vhodný zejména pro studenty oborů Znalostní inženýrství a Počítačové inženýrství, ale otevřený je všem zájemcům.

Foto:
hlavička: https://unsplash.com
[1] https://elmag.fel.cvut.cz
[2] http://surynek.com
[3] Milan Kurka

Veronika Dvořáková

Aktivistka nejen na fakultních sociálních sítích, ale také na všech jejich akcích a dění pro studenty, zaměstnance, zájemce o studium i veřejnost. Jinak to ani nejde, jelikož na FIT ČVUT pracuji na PR oddělení. Ještě ve školních letech, která z koníčku dala vzniknout mé současné profesi, jsem pomohla zrodu tohoto časopisu a se spolužáky založila Seznamovák pro prváky. Kontaktovat mě můžete na veronika.dvorakova@fit.cvut.cz.