Dva doktorské diplomy za cenu jednoho? Na FIT se toto přání stalo skutečností

Doktorské studium má většina fakult v České republice. Naše fakulta však šla ještě o kus dál a pro svoje studenty vyjednala možnost získat dva doktorské diplomy v rámci jednoho studia. To je nyní možné díky intenzivní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, kterou jsme navázali s belgickou Univerzitou v Antverpách. Díky jedinečnému dvojitému doktorskému studijnímu programu je možné absolvovat na obou univerzitách současně, a tedy za výrazně kratší dobu, než kdyby studium probíhalo zvlášť. Výsledkem je diplom nejen z domácí, ale i ze spřátelené zahraniční univerzity.

Několikaletá intenzivní spolupráce mezi vedením Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA) a FIT ČVUT vedla k tomu, že se obě vedení dohodla o jejím formálním zastřešení.

Vzájemně si rozumíme

Spolupráce obou fakult vyvrcholila dne 6. června 2019 podpisem Memoranda o porozumění. „FIT ČVUT odteď svým studentům se zaměřením na softwarové inženýrství nabízí prestižní příležitost získat dvojité Ph.D.,“ říká doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D, zakladatel a vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace (CCMi) při Katedře softwarového inženýrství. 

[1] Podpis Memoranda o porozumění

Podmínkou tohoto programu je, že si partnerské univerzity vzájemně uznají vybrané předměty v daném studijním programu a studijní plán je sestaven tak, aby odpovídal požadavkům k udělení diplomu na obou univerzitách. Úspěšné dokončení tohoto programu, jehož výsledkem jsou mimo jiné diplomy z více než jedné země, je nejen prestižní, ale dává absolventům nespornou výhodu na trhu práce.

[2] Hlavní aktéři komunikující vzájemnou spolupráci mezi univerzitami

Zaštítit spolupráci mezi FIT ČVUT a FAE UA se podařilo díky panu děkanovi FIT, doc. RNDr. Ing. Marcelu Jiřinovi, Ph.D. Hlavní zásluhu na realizaci této myšlenky měl pan proděkan pro vědu a výzkum, doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., který dával Memorandum o porozumění s našimi belgickými partnery dohromady.

Taková první vlaštovka

První se do tohoto double degree programu hlásí Ing. Marek Suchánek, doktorand, který nyní na FIT ČVUT čerstvě obhájil doktorské minimum na téma Ontologická brána propojující konceptuální modely a normalizované systémy. Doc. Pergl k tomu dodává: „V tuto chvíli připravujeme praktické a procesní náležitosti pro hladký průběh. Ing. Suchánek, jakožto neohrožený průkopník, bude s velkou pravděpodobností děkanem pověřen rolí koordinátora double degree programu, a bude tak nápomocný dalším zájemcům“.

[3] Ing. Marek Suchánek

FIT ČVUT od roku 2015 nabízí oborově-povinný předmět Normalized Software Systems, který každý rok vyučují profesoři z FAE UA. Tento předmět se stává stále oblíbenějším. 

„Abychom uspokojili zájem studentů po technických detailech i praxi přesahující rámec předmětu, od roku 2018 nabízíme též NS Summer School, možnost pro studenty vycestovat do Univerzity v Antverpách,“ říká Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství.

V dnešním globalizovaném světě si lze získáním „double degree“ významně vylepšit postavení na evropském i českém trhu práce. Druhý diplom je nejen bonusovou záležitostí, ale i přidanou hodnotou pro budoucí kariéru. 

Foto:
Titulní: https://www.energienieuws.info
[1,2] Bc. Veronika Dvořáková
[3] Archiv M. Suchánka

Pavla Bradáčová

Moje první známka na vejšce byla vydřená trojka ze základů informatiky. To je smutný fakt vzhledem k tomu, že už rok pracuju na FIT. Druhá zásadní smutná informace je ta, že v době mých studií na ČZU se ještě udělovala čísla a ne písmena. Takže to bylo asi tak někdy v pravěku. Chtěla jsem vystudovat žurnalistiku, ale místo toho jsem se přes dojení krav dostala až k zahradní architektuře a na tříletý skok na Ministerstvo zemědělství. Mám čtyři děti. Tedy vlastně dvě děti a jednoho manžela. Čtvrtým dítětem jsou pražské Suchdolské listy, kterým šéfuju. A i přes tuhle svou praletitou historii jsem ráda, že jsem ještě pořád FIT :-) Kontaktovat mě můžete na bradapa1@fit.cvut.cz.